Jak zaksięgować naprawę powypadkową samochodu osobowego?

w Pojazdy

Uwaga!
Ministerstwo Finansów nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie zasad zaliczenia w koszty uzyskania przychodu naprawy powypadkowej samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Poniższa instrukcja opisuje zarówno sposób księgowania, w którym 100% wartości wynikającej z faktury jest zaliczane w koszty, jak również dla wariantu 75%.

W związku z tym zachęcamy do skonsultowania sprawy z właściwym Urzędem Skarbowym lub wystąpienie o indywidualną interpretację, w celu ustalenia jaką wartość wynikającą z faktury za naprawę powypadkową pojazdu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.

 

Sposób rozliczenia powypadkowej naprawy samochodu jest uzależniony od tego, czy pojazd był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC.

 

 

Wydatki na powypadkową naprawę samochodu firmowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów tylko wtedy, gdy uszkodzony pojazd posiada dobrowolne ubezpieczenie AC. Dniem poniesienia kosztu jest data wystawienia faktury dokumentującej koszty naprawy.

Co do zasady naprawę pojazdu traktuje się jako koszt eksploatacyjny, który podlega ograniczeniu kwotowym przy księgowaniu w koszty uzyskania przychodów. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się tutaj. W przypadku kiedy Ministerstwo Finansów potwierdzi 100% odliczenia kosztu dla naprawy powypadkowej będzie to sytuacja wyjątkowa.

 

UWAGA!
Instrukcja nie dotyczy pojazdów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Krajowa Informacja Skarbowa stoi na stanowisku, że w przypadku pojazdów niefirmowych rozliczanych w podatku dochodowym limitem 20% kosztów, taka naprawa nie stanowi w ogóle kosztu uzyskania przychodu.

 

1. Księgowanie w koszty 100% wartości naprawy powypadkowej pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych

a) Pojazd niefirmowy

Fakturę za powypadkową naprawę samochodu niefirmowego wprowadzamy w serwisie z poziomu zakładki:

 • Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Rozliczenie pojazdu ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty-faktura VAT ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.
 • lub

 • Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu ➡ Inne koszty-faktura ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.

 
Ważne!
W polu Schemat księgowania do KPiR należy wybrać 100%.

 

 
Tym sposobem będzie zaksięgowany koszt naprawy w KPiR, jak również odliczony podatek VAT w ewidencji zakupów VAT.

W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych (zarówno w działalności jak i prywatnie) następuje odliczenie 50% VAT, a pozostała nieodliczona część VAT stanowi koszt (zostanie automatycznie doliczona do kwoty netto z faktury). Odmienna sytuacja zachodzi w przypadku pojazdów wykorzystywanych tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej.
Więcej na ten temat można przeczytać w dalszej części instrukcji (w punkcie 3).

 
▲ wróć na początek

 
b) pojazd firmowy

Fakturę za powypadkową naprawę samochodu firmowego z odliczeniem 50% VAT wprowadzamy w serwisie z poziomu zakładki:

 • Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ faktura
  • uzupełniamy dane z faktury;
  • w pozycji Wpis do KPiR wybieramy Pozostałe wydatki, Data księgowania do KPiR ➡ w dacie wystawienia;
  • w pozycji Wpis do Ewid. Zakupów VAT wybieramy ➡ w dacie wpływu;
  • przy stawce 23% wprowadzamy wyliczoną kwotę 50 % wartości netto z faktury;
  • pozostałe 50% wartości netto + 50% nieodliczonego VAT (w uproszczeniu 50% wartości brutto) wpisujemy łącznie przy stawce ZW, zatwierdzamy;
  • po uzupełnieniu danych, należy zweryfikować łączną kwotę brutto, która znajduje się w polu Razem z kwotą znajdującą się na fakturze, w celu sprawdzenia poprawności zaokrągleń.

 
▲ wróć na początek

2. Księgowanie w koszty 75% wartości naprawy powypadkowej pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych

a) Pojazd niefirmowy

Fakturę za powypadkową naprawę samochodu niefirmowego wprowadzamy w serwisie z poziomu zakładki:

 • Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Rozliczenie pojazdu ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty-faktura VAT ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.
 • lub

 • Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu ➡ Inne koszty-faktura ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.

 
Ważne!
W polu Schemat księgowania do KPiR należy wskazać 75% (w przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych schemat księgowania do KPiR 75% jest ustawiony domyślnie).

 

 

Tym sposobem będzie zaksięgowany koszt naprawy w KPiR, jak również odliczony podatek VAT w ewidencji zakupów VAT.

W przypadku samochodu osobowego wykorzystywanego do celów mieszanych (zarówno w działalności jak i prywatnie) – odliczenie 50% VAT, a pozostała nieodliczona część VAT stanowi koszt (zostanie automatycznie doliczona do kwoty netto z faktury).

 
▲ wróć na początek

 
b) Pojazd firmowy

Fakturę za powypadkową naprawę samochodu firmowego wprowadzamy w serwisie z poziomu zakładki:

 • Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Rozliczenie pojazdu ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty-faktura VAT ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.
 • lub

 • Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu ➡ Inne koszty-faktura ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.

3. Księgowanie w koszty naprawy powypadkowej pojazdu wykorzystywanego tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej, zgłoszonego na VAT-26

Uwaga!
Prawo do odliczenia 100% VAT od kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu przysługuje przedsiębiorcy, gdy wykorzystuje pojazd tylko i wyłącznie do działalności gospodarczej i po spełnieniu określonych wymogów. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Aby serwis automatycznie rozliczał 100% VATu od poniesionych kosztów należy pamiętać o właściwej konfiguracji danych pojazdu.

Fakturę za powypadkową naprawę samochodu wykorzystywanego tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej wprowadzamy w serwisie z poziomu zakładki:

 • Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ Rozliczenie pojazdu ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty-faktura VAT➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.
 • lub

 • Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu ➡ Inne koszty-faktura ➡ zaznaczając Zapłacono całość w dacie wystawienia.

Tym sposobem będzie zaksięgowany koszt naprawy w 100% w KPiR, jak również odliczony podatek VAT w ewidencji zakupów VAT.

W przypadku pojazdu wykorzystywanego tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej będzie to odliczenie 100% VAT.

 
▲ wróć na początek

4. Odszkodowanie

Otrzymane odszkodowanie za szkodę dotyczącą pojazdu wykorzystywanego w działalności będzie stanowić pozostały przychód.
Przychód ten powstanie w dacie otrzymania odszkodowania. Jeżeli odszkodowanie jest przekazywane bezpośrednio na konto warsztatu samochodowego, podatnik powinien dokonać zapisu pod datą przekazania tych środków.

Ministerstwo Finansów nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w sprawie zasad rozliczenia przychodu uzyskanego w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu naprawy powypadkowej pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej. W chwili obecnej można wywnioskować, że przychodem będzie pełna kwota odszkodowania.
W związku z tym, w celu upewnienia się jaką kwotę należy wykazać jako przychód, zalecamy kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym lub wystąpienie o indywidualną interpretację.

 
Księgowanie przyznanego odszkodowania

Przychód z tytułu odszkodowania wprowadzamy w serwisie z poziomu:

 • Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nie VAT,
  • W polach:

  • Numer należy wpisać na podstawie wyciągu bankowego;
  • Data wystawienia jest to data wpływu środków na konto bankowe;
  • Kwota jest to wysokość odszkodowania jaką należy wykazać jako przychód;
  • Wpis do KPiR należy wybrać „Pozostałe przychody”;
  • Uwzględniaj w JPK należy wybrać “Uwzględniaj w ewidencjach JPK”.

 
▲ wróć na początek

5. Brak ubezpieczenia AC – brak wpisu do KPiR

W sytuacji, gdy samochód nie posiada dobrowolnego ubezpieczenia AC, wydatki związane z powypadkową naprawą takiego samochodu nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym wartość odszkodowania w części, w jakiej pokrywa koszty naprawy samochodu, nie stanowi przychodu z działalności. Przychodem będzie ewentualna nadwyżka odszkodowania nad kosztami naprawy pojazdu.
 
▲ wróć na początek

6. Odliczenie VAT w przypadku nieposiadania AC

Przy odliczaniu VAT z faktury za powypadkową naprawę pojazdu nie ma znaczenia czy samochód został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Odliczenie VAT następuje na zasadach ogólnych.
Sposób księgowania zależy od tego, czy mamy do czynienia z samochodem osobowym wykorzystywanym do celów mieszanych (odliczenie 50% VAT), czy z samochodem wykorzystywanym tylko i wyłącznie w działalności gospodarczej (odliczenie 100%).


Fakturę za naprawę samochodu tylko w celu rozliczenia podatku VAT wprowadzamy w serwisie z poziomu:

 • Ewidencje ➡ Ewidencja zakupów VAT ➡ dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT,
  • odliczenie 100% VAT ➡ wprowadzamy całą kwotę netto z faktury pod odpowiednią stawką VAT, przeliczamy i zatwierdzamy,
  • odliczenie 50% VAT ➡ wprowadzamy połowę kwoty netto z faktury pod odpowiednią stawką VAT, przeliczamy i następnie zatwierdzamy.

 
▲ wróć na początek

 

Autor: Jagoda Durczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły