w Faktury

Marża – to szczególna procedura rozliczania podatku VAT polegająca na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy kwotą należności, którą uiszcza nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszoną o kwotę podatku. Sprzedawca odprowadza tylko podatek VAT od marży bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu.

Przykład:

  Cena sprzedaży 500 zł
  Cena zakupu 200 zł
  VAT marża 300 zł
  – w tym podatek VAT należny wyliczony rachunkiem: 56,10 zł (300 zł x 23/123)

  Do KPiR księgowana jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kwotą podatku VAT marża
  Na podstawie ww. przykładu będzie to następujące wyliczenie: 500 zł – 56,10 zł = 443,90 zł
  Kwota 443,90 zł jest w tym przypadku przychodem.

Fakturę VAT marża wystawiamy w serwisie poprzez zakładkę Faktury ➡ Faktury VAT marża.

Fakturę VAT marża wystawiamy dla następujących typów sprzedaży:

 • Procedura marży dla biur podróży,
 • Procedura marży – dzieła sztuki,
 • Procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
 • Procedura marży – towary używane.

W pozycjach faktury podajemy nazwę towaru lub usługi, ilość oraz jednostkę sprzedaży. Dodatkowo podajemy cenę jednostkową nabycia danego towaru oraz cenę jednostkową sprzedaży. Serwis automatycznie wyliczy kwotę marży w ostatniej kolumnie o nazwie “W tym marża”.

Kwota nabycia towaru oraz wyliczona przez serwis kwota marży nie pojawi się na wydruku faktury przekazywanym do kontrahenta.

Faktura zostanie wykazana wyłącznie na kwotę marży w rejestrze sprzedaży VAT – zakładka Ewidencje ➡ Rejestr sprzedaży VAT:

Wyliczona kwota przychodu trafi natomiast automatycznie do KPiR – zakładka Ewidencje ➡ Księga Przychodów i Rozchodów:

Możliwość komentowania jest wyłączona.