w Pojazdy Tagi: skutermotocyklmotormotocykl w firmiemotocykl a VAT

Choć motocykl w firmie może pomóc omijać korki, prawdopodobnie nie pomoże przedsiębiorcy w ominięciu ograniczeń VAT. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym motocykl to pojazd samochodowy – a to oznacza, że w ustawach podatkowych będzie on traktowany jak samochód osobowy. Jak zatem wprowadzić motocykl jako środek trwały bądź pojazd niefirmowy?

Uwaga! Zasadniczo pod ograniczenia właściwe samochodom osobowym nie podlegają motorowery i skutery, spełniające określone wymogi – przede wszystkim ograniczenia w prędkości. Jeśli jednoślad spełniałby takie warunki, wprowadzając go do firmy należałoby się posiłkować tą instrukcją.

W serwisie motocykl wykorzystywany w firmie możemy wprowadzić w zakładce Pojazdy, wybierając jedną z opcji:

  • Zakup pojazdu ➡ Osobowy na fakturę VAT ­– kiedy dokonaliśmy zakupu motocykla na fakturę VAT wystawioną na firmę
  • Zakup pojazdu ➡ Osobowy – inny dokument – gdy motocykl został zakupiony do firmy na podstawie faktury VAT-Marża, umowy kupna-sprzedaży etc.
  • Dodanie pojazdu ➡ Osobowy firmowy – gdy wprowadzamy do firmy motocykl z majątku prywatnego lub gdy przenosimy dane firmy do serwisu ifirma.pl
  • Dodanie pojazdu ➡ Osobowy niefirmowy – gdy będziemy wykorzystywać w firmie prywatny motocykl na podstawie kilometrówkiZakup firmowego motocykla

Dokonując zakupu motocykla do firmy powinniśmy uzupełnić przede wszystkim dane z faktury – numer, datę wystawienia, termin płatności (jeśli faktura została już opłacona, można to od razu odznaczyć), dane sprzedawcy i nazwę środka trwałego.

W przypadku zakupu pojazdu na fakturę VAT opcja ta będzie ustawiona domyślnie:Jeśli natomiast dokonaliśmy nabycia na inny dokument niż faktura, podczas wprowadzania danych możliwe będzie wybranie opcji Rodzaj dokumentu:Po uzupełnieniu danych z faktury przechodzimy do informacji o środku trwałym. W tym miejscu istotna jest nazwa, numer rejestracyjny oraz pojemność silnika wprowadzanego motocykla. Jeśli przed zakupem dokonywane były zakupy zwiększające wartość środka trwałego, również wprowadzamy je w tym miejscu. Ponadto podajemy cenę netto, stawkę VAT oraz średni kurs euro:Uwaga! W przypadku nabycia motocykla na podstawie dokumentu innego niż faktura nie będzie pozycji na wprowadzenie stawki VAT, a pole z ceną określone będzie jako cena nabycia (czyli cena zakupu powiększona o dodatkowe koszty poniesione przy zakupie) – w tym wypadku nie ma VAT, zatem nie operujemy pojęciami netto i brutto:Ostatnią częścią, którą należy wypełnić przy wprowadzaniu motocykla, są dane amortyzacji. KŚT właściwym dla motocykli jest 740 – Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe. Aby je wybrać, wybieramy przycisk KŚT i odpowiednią pozycję:Na podstawie tego symbolu automatycznie ustawione zostaną dane amortyzacji liniowej:Uwaga! W przypadku motocykli amortyzacja jednorazowa jest możliwa pod warunkiem, że wartość pojazdu nie przekracza 10.000 zł netto. Jeśli właściciel takiego motocykla chciałby skorzystać z amortyzacji jednorazowej, powinien wprowadzić ustawienia:Ponadto, jeśli nabywany motocykl może zostać uznany za używany, można również zastosować amortyzację przyśpieszoną – według parametrów:Po uzupełnieniu wymaganych danych i zatwierdzeniu pojazdu w serwisie, pojawi się komunikat dotyczący dodania firmowego pojazdu:Po zapisaniu motocykl znajdziemy w zakładce Pojazdy ➡ Pojazdy firmowe – po kliknięciu na jego numer rejestracyjny u dołu strony możemy wybrać typ dla wydatków, a następnie dodaj typ, niezbędny dla poprawnego rozliczenia VAT:

W części Samochody osobowe wybieramy opcję Motocykl, quad i zatwierdzamy wybór. Na tej podstawie serwis będzie dokonywał właściwego odliczenia 50% VAT:Motocykl z majątku prywatnego lub innego programu

Decydując się na wprowadzenie motocykla z majątku prywatnego lub z innego, dotychczas używanego programu księgowego, zaczynamy od podania danych pojazdu – nazwy, numeru rejestracyjnego, pojemności silnika i kursu euro z dnia wprowadzenia. Rodzaj dysponowania zostanie automatycznie wprowadzony jako Firmowy:Następnie przechodzimy do informacji finansowych – wypełniamy numer dokumentu (np. protokół przekazania), datę, cenę nabycia, stawkę VAT oraz wartość początkową środka trwałego:Ostatni element to dane dotyczące amortyzacji – tu również, jak w przypadku zakupu, wystarczy wybrać KŚT 740, aby automatycznie uzupełniły się parametry dla amortyzacji liniowej. W tym miejscu mamy dodatkowo informacje o dotychczasowych odpisach i możliwości wstrzymania amortyzacji – są one przeznaczone przede wszystkim dla tych, których przenoszą motocykl już wcześniej amortyzowany:Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, podobnie jak w części dotyczącej zakupu, konieczne będzie wybranie cech dla celów VAT.

Motocykl jako pojazd niefirmowy

Przedsiębiorca może w działalności wykorzystywać także motocykl prywatny – wtedy dodajemy go jako niefirmowy. Danych do uzupełnienia jest niewiele – wprowadzamy nazwę pojazdu, numer rejestracyjny i pojemność silnika, a jako Typ pojazdu wybieramy Motocykl. Rodzaj dysponowania zostanie domyślnie ustawiony jako Własność/Niefirmowy:Po zatwierdzeniu konieczne będzie uzupełnienie analogicznych do poprzednich instrukcji cech dla celów VAT. Tak wprowadzony motocykl będzie wymagał w serwisie prowadzenia kilometrówki dla celów PIT – z uwagi na to, że w świetle tej ustawy dotyczą go ograniczenia właściwe dla samochodów osobowych.

Zamiast własnego pojazdu wybierasz MPK? Sprawdź, jak rozliczyć w kosztach bilet jednorazowy!


Autor: Anna Kubalka – zespół ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.