ARCHIWUM: Jak księgować leasing samochodu (leasing finansowy/operacyjny) do końca 2018 roku

w ArchiwumPojazdy

W polskim prawie rozróżniamy dwa główne rodzaje leasingu, w ramach których przedsiębiorca może użytkować pojazd. Pierwszy rodzaj to leasing operacyjny, polegający na czasowym przekazaniu pojazdu w użytkowanie leasingobiorcy. Przedsiębiorca płaci ratę leasingową, która jest kosztem uzyskania przychodu jego firmy w dacie wystawienia faktury. Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu.

Dodawanie pojazdu w leasingu operacyjnym

W serwisie pojazd w leasingu operacyjnym traktowany jest jako pojazd niefirmowy. Dodaje się go przez zakładkę:

  „Pojazdy” ➡ „dodaj pojazd” ➡ „Samochód osobowy”➡ lub wprowadź samochód: “w leasingu”.

lub

  „Pojazdy” ➡ „dodaj pojazd” ➡„Samochód ciężarowy” ➡ lub wprowadź samochód: “niefirmowy (w leasingu, dzierżawie)”.

W przypadku podatników czynnych VAT należy dodatkowo wybrać typ dla wydatków – po zapisaniu wyświetli się okno, w którym należy wybrać „Dodaj typ”, a następnie oznaczyć i zapisać właściwy rodzaj.

Wydatki związane z pojazdem

Po zapisaniu samochodu wydatki z nim związane można dodawać jako:

 • „Pojazdy”„Dodaj koszt pojazdu”
 • lub „Wydatki” ➡ „Dodaj wydatek” ➡ „Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu”, wybierając:
  • „Zakup paliwa” ➡ „Faktura” (dla nabycia paliwa),
  • „Inne koszty” ➡ „Faktura” (dla pozostałych wydatków eksploatacyjnych, udokumentowanych fakturą VAT)
  • „Inne koszty” ➡ „Inny” (dla pozostałych wydatków eksploatacyjnych, udokumentowanych dokumentem innym niż faktura VAT – np. faktura VAT-Marża, rachunek, polisa ubezpieczeniowa)
  • „Rata leasingu” ➡ „Faktura” (dla rat leasingowych i innych opłat należnych leasingodawcy, np. opłata wstępna).

Księgowanie faktur za raty leasingowe (leasing operacyjny)

Czynni podatnicy podatku VAT szczególnie ostrożnie powinni podejść do dodawania faktur kosztowych od leasingodawcy. Każda faktura od leasingodawcy, która nie uprawnia do odliczenia 100% podatku VAT, powinna być dodana przez:

  „Pojazdy” ➡ „Wszystkie operacje” ➡ „rozliczenie pojazdu” ➡ „dodaj koszt pojazdu” ➡ „Rata leasingu” ➡ „faktura vat”.

Dla faktur dotyczących rat leasingowych pojazdu osobowego wystawionych do 1 kwietnia 2014 r. przysługiwało odliczenie VAT od pojazdu w wysokości 60% nie więcej niż 6000 zł. Z każdej faktury za ratę leasingu serwis dla faktur z danego okresu odliczał 60% VAT-u, a kwotę netto + 40% podatku VAT księgował do księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Gdy suma odliczonego podatku VAT związanego z ratami leasingowymi osiągnęła 6000 zł, serwis zaprzestawał odliczania podatku VAT i księgował kwotę brutto z faktury do KPiR.

Dla faktur wystawionych od 1 kwietnia 2014 r. ustawodawca przewidział odliczenie VAT na poziomie 50% VAT-u z raty. Od tej daty serwis rozlicza z każdej faktury za ratę leasingu 50% VAT-u, a kwotę netto + 50% podatku VAT księguje do księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Dotyczy to również sytuacji, gdy wykorzystany został wcześniej limit kwotowy 6000 zł. Przedsiębiorcy ponownie uzyskali prawo do odliczenia VAT od bieżących rat w wysokości 50%.

Dodawanie pojazdu w leasingu finansowym

Drugim rodzajem leasingu jest leasing finansowy, inaczej zwany kapitałowym. Przedmiot leasingu staje się środkiem trwałym i jest amortyzowany przez leasingobiorcę. Rata leasingowa w leasingu finansowym podzielona jest na część kapitałową i odsetkową. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy.

Aby wprowadzić pojazd w leasingu finansowym należy wybrać opcję:

  „Pojazdy” ➡ „Wszystkie operacje” ➡ „dodaj pojazd” ➡ „Samochód osobowy” ➡ “zakup na fakturę VAT” lub „zakup na inny dokument”

lub

  „Pojazdy” ➡ „Wszystkie operacje” ➡ „dodaj pojazd” ➡„Samochód ciężarowy” ➡ „zakup na fakturę VAT” lub „zakup na inny dokument”.

Podatek VAT odliczony zostaje na bieżąco od faktury sprzedaży zaś kosztem w podatku dochodowym jest wartość odpisu amortyzacyjnego.

Część odsetkowa raty w dacie poniesienia kosztu księgowana jest przez:

  „Pojazdy” ➡ „Wszystkie operacje” ➡ „rozliczenie pojazdu” ➡ „dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „inny” ➡ „Rodzaj dokumentu” ➡ „dowód opłaty”.

Nabycie prawa do odliczenie 100% VAT w wyniku zmiany przepisów 01-04-2014 r.

Pojazd samochodowy spełniający poniższą definicję, tzw samochody „z kratką”:

 • z 1 miejscem siedzącym i dopuszczalną ładownością nie mniejszą niż 425 kg,
 • z 2 miejscami siedzącymi i dopuszczalną ładownością nie mniejszą niż 493 kg,
 • z 3 (i więcej) miejscami siedzącymi i dopuszczalną ładownością nie mniejszą niż 500 kg

ma prawo do odliczenia 100% VAT od rat leasingu, jeżeli przedsiębiorca odebrał leasingowany samochód przed 1 kwietnia 2014 r. oraz nastąpiło zarejestrowanie umowy w urzędzie do 2 maja 2014 r. Informacja o liczbie miejsc i całkowitej ładowności musi wynikać ze świadectwa homologacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły