ARCHIWUM: Pominięta faktura za paliwo z odliczeniem 50% VAT – księgowanie do 2019 roku

w ArchiwumPojazdyWydatki

 

 

1. Prawo do odliczenia VAT w innym miesiącu

Jeśli miesiąc, w którym wystawiono fakturę minął, ale nadal przysługuje bieżące prawo do odliczenia VAT, to fakturę za zakup paliwa uprawniającą do odliczenia 50% podatku VAT, księgujemy w odpowiedni sposób, w zależności od sposobu użytkowania pojazdu księgujemy następująco:

a) pojazd firmowy, który jest środkiem trwałym lub niefirmowy w leasingu:

 • w lewym górnym rogu ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury,
 • przechodzimy do zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ faktura
 • uzupełniamy dane z faktury
 • w pozycji Wpis do KPiR wybieramy Pozostałe wydatki, Data księgowania do KPiR ➡ w dacie wystawienia
 • w pozycji Wpis do Ewid. Zakupów VAT wybieramy Zgodnie z “Datą księgowania w Ewidencji zakupów VAT”
 • przy stawce 23% wprowadzamy wyliczoną kwotę 50 % wartości netto z faktury
 • pozostałe 50% wartości netto + 50% nieodliczonego VAT (50% wartości brutto) wpisujemy łącznie przy stawce ZW, zatwierdzamy
 • po uzupełnieniu danych, należy zweryfikować łączną kwotę brutto, która znajduje się w polu Razem z kwotą znajdującą się na fakturze, w celu sprawdzenia poprawności zaokrągleń. 
Przykład 1.
Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie z VAT pominął fakturą za paliwo, która została wystawiona 30.04.2018r. Data wpływu pokrywa się z datą wystawienia.
Wartość netto faktury wynosi 100 zł, VAT 23%- 23 zł, wartość brutto- 123 zł.
Przedsiębiorca chce ująć wartość VAT w ewidencji za miesiąc czerwiec, czyli bez konieczności składania korekty deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT za miesiąc kwiecień.

  
b) pojazd niefirmowy, do którego prowadzona jest ewidencja przebiegu:

 • wybieramy miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury
 • w zakładce Pojazdy ➡ Dodaj koszt pojazdy ➡ Inne koszty ➡ inny, wpisujemy zsumowaną kwotę netto + 50% nieodliczonego podatku VAT
 • miesiąc księgowy zmieniamy na miesiąc, w którym chcemy odliczyć VAT
 • w zakładce Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ faktura
  uzupełniamy dane
 • w pozycji Wpis do KPiR wybieramy brak wpisu do KPiR
 • w pozycji Wpis do Ewid. Zakupów VAT wybieramy Zgodnie z “Datą księgowania w Ewidencji zakupów VAT”
 • przy stawce 23% wprowadzamy wyliczoną kwotę 50 % wartości netto z faktury, zatwierdzamy 
Przykład 2.
Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie z VAT pominął fakturę za paliwo, która została wystawiona 30.04.2018r. Data wpływu pokrywa się z datą wystawienia.
Wartość netto faktury wynosi 101 zł, VAT 23%- 23,23 zł, wartość brutto- 124,23 zł.
Przedsiębiorca chce ująć wartość VAT w ewidencji za miesiąc czerwiec, czyli bez konieczności składania korekty deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT za miesiąc kwiecień.

W pierwszej kolejności ujmujemy wydatek w KPIR. W celu ustawiamy się w miesiącu księgowym kwietniu i wprowadzamy go przez zakładkę Pojazdy, zgodnie z wcześniej podaną instrukcją.

  
W kolejnym kroku dokonujemy odliczenie VAT przechodząc do zakładki Wydatki.

  
UWAGA! Jeżeli wartość podatku VAT, nie jest podzielna na dwie równe części, należy zaokrąglić kwotę w górę w polu przy stawce 23% i wpisać do Ewidencji zakupów VAT. Tak jak zostało to pokazane na powyższym przykładzie.

W obu przypadkach, po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów, należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje i wybieramy opcję PIT-5/PIT-5L,
 • w ten sam sposób aktualizacji dokonujemy począwszy od miesiąca doksięgowania kosztu aż do okresu bieżącego,
 • w wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy. 

2. Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – bez korekty VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie w kosztach jedynie kwoty netto powiększonej o 50% podatku VAT, co do którego nie przysługuje prawo do odliczenia. Aby wprowadzić taki wydatek:

 • ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
 • w zakładce Pojazdy ➡ Dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty ➡ Inny wpisujemy kwotę netto + 50% nieodliczonego podatku VAT (w jednej zsumowanej kwocie).


Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L – analogicznie jak w pierwszym punkcie. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

 

3. Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – z korektą VAT oraz pliku JPK_VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie całego wydatku i złożenie korekty deklaracji VAT. Aby wprowadzić taki wydatek:

 • ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
 • wpisujemy kwotę w zakładce: Pojazdy ➡ dodaj koszt pojazdu ➡ Zakup paliwa ➡ faktura vat


Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Następnie należy również zaktualizować deklarację VAT-7/VAT-7K i sporządzić jej korektę:

 • jako miesiąc księgowy wybieramy miesiąc, w którym zaksięgowano koszt,
 • przechodzimy do zakładki Deklaracje,
 • wybieramy opcję VAT-7 (VAT-7K) w celu zaktualizowania deklaracji,
 • klikamy na numer deklaracji i wybieramy opcję Szczegóły ➡ Edytuj,
 • w pozycji siódmej jako Cel złożenia deklaracji wybieramy opcję korekty

  

 • można dołączyć uzasadnienie przyczyny korekty poprzez dodaj uzasadnienie

  
Uwaga! Jeśli w korygowanej deklaracji wystąpiła nadwyżka podatku VAT naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy, to skorygowania będą wymagały także kolejne deklaracje VAT. Deklaracje korygujemy wtedy do pierwszej deklaracji, w której wystąpił VAT należny do opłacenia (włącznie z tą deklaracją) bądź – jeśli powyższa sytuacja nie miała jeszcze miejsca – aż do deklaracji bieżącej.

W tej sytuacji konieczna będzie również korekta pliku JPK:

 • przechodzimy do zakładki JPK ➡ Jednolity Plik Kontrolny
 • w polu Rodzaj JPK wybieramy VAT
 • rozwijamy pokaż konfigurację zaawansowaną
 • w polu Cel złożenia wybieramy korekta
 • w polu Przyczyna złożenia wybieramy:
  cykliczne przesyłanie dokumentów – jeżeli plik JPK wybranej struktury zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany organom podatkowym cyklicznie, za każdy okres podatkowy, bez wezwania tych organów,
  doraźne przesyłanie w ramach kontroli – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzaną kontrolą.
 • w polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, w którym była doksięgowana faktura
 • plik można wygenerować i pobrać 
Więcej na temat generowania, pobierania oraz wysyłania pliku JPK znajdziesz tutaj.


 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły