Limity podatkowe w 2023 roku

w ArchiwumLimity i wskaźniki

Mówiąc o limitach podatkowych mamy na myśli przeliczenie kwot wyrażonych w euro w ustawach podatkowych na złotówki. Co roku takiego przeliczenia dokonuje się stosując średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego października, w roku 2022 ten dzień wypadł na 3 października.

Średni kurs NBP na 03.10.2022 roku, który był pierwszym dniem roboczym października, wynosił: 4,8272 zł i według tego kursu należy przeliczyć limity wyrażone w euro w ustawach podatkowych. W związku z powyższym limity obowiązujące w 2023 roku będą miały następujące wartości:

Obszary limitowane Wysokość limitów wyrażona w EURO Wysokość limitów w PLN
Mały podatnik PIT 2.000.000 euro – przychody brutto ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym, (wraz z kwotą podatku VAT) 9.654.000 zł
Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) 2.000.000 euro – przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) 9.654.400 zł
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2.000.000 euro – przychody z działalności wykonywanej osobiście w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) lub
2.000.000 euro – przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT)
9.654.400 zł
Kwartalne rozliczanie ryczałtu 200.000 euro – przychody z działalności wykonywanej osobiście w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT) lub
200.000 euro – przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy, (bez kwoty podatku VAT)
965.400 zł
Mały podatnik VAT 1.200.000 euro – wartość sprzedaży brutto, w poprzednim roku podatkowym, (wraz z kwotą podatku VAT) 5.793.000 zł
2.000.000 euro od 2023 roku – jeżeli wejdzie w życie zmiana ustawy o podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3 9.654.000 zł – jeśli wejdzie w życie SLIM VAT 3
45.000 euro – wartość sprzedaży brutto, w poprzednim roku podatkowym dla podmiotów świadczących usługi pośrednictwa (wraz z kwotą podatku VAT) 217.000 zł – usługi pośrednictwa
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis 50.000 euro – z limitu mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika PIT i rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej 241.000 zł
Limit utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT
200 000 zł przychodu ze sprzedaży towarów i usług. Opis zwolnienia można znaleźć w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT
Limit utraty prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej
20 000 zł – sprzedaży na rzecz osób prywatnych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, z wyłączeniem przedmiotów i usług zobowiązujących do posiadania urządzenia fiskalnego od pierwszej sprzedaży, szczegóły opisane tutaj


Autor: Zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły