Przedsiębiorca wspólnikiem spółki cywilnej – składka zdrowotna

UWAGA!
Stan prawny na dzień 31-12-2021


 

Prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorcom zdarza się poszerzać zakres swojej pracy poprzez założenie dodatkowo spółki cywilnej. Przepisy nie zabraniają prowadzenia więcej niż jednej firmy, jednak trzeba pamiętać, że dodatkowa spółka cywilna, to także dodatkowa składka zdrowotna.

Składki ZUS a kilka działalności

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki społeczne opłacane są tylko z jednego tytułu – zatem, nawet po założeniu dodatkowo spółki cywilnej opłaty te nie zostaną zdublowane. Natomiast składka zdrowotna, jako jedyna będzie opłacana, z tytułu każdej kolejnej działalności gospodarczej. Zatem, np. jeśli prowadzimy jednoosobową firmę i przystąpimy do spółki cywilnej, będziemy zobowiązani do opłacania dwóch składek zdrowotnych.

Zgłoszenie kolejnej składki zdrowotnej

Dołączenie do spółki cywilnej należy zgłosić we właściwym urzędzie miasta lub gminy na formularzu CEIDG-1. Dane w nim przedstawione zostaną następnie przekazane do ZUS.

W związku z powyższym przedsiębiorca nie musi już składać dodatkowego formularza zgłoszeniowego bezpośrednio w ZUS. Po aktualizacji danych w bazie przedsiębiorców, można dokonywać opłaty podwójnej składki zdrowotnej, począwszy od pierwszego miesiąca prowadzenia nowej firmy.

Podwójna składka zdrowotna – instrukcja w serwisie ifirma.pl

1. Konto z podwójną składką zdrowotną

Podwójną składkę zdrowotną w serwisie ifirma.pl wprowadzamy na koncie tej firmy, z której dotychczas opłacaliśmy ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

W tym celu należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS i wybrać na dole przycisk Edytuj. Następnie, w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności ➡ Ubezpieczenie zdrowotne ➡ Podstawa wymiaru wybieramy opcję Podwójna.W przypadku wyboru podstawy podówjnej, kwota podstawy od razu ulegnie zmianie. W 2021 r. minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 4242,38 zł, zatem podstawa podwójna wyniesie 8484,76 zł.

Jeśli Użytkownik wybierze podstawę własna, pole kwotowe stanie się aktywne – można wprowadzić w nim dowolną wysokość wymiaru składki zdrowotnej. Po uzupełnieniu właściwych opcji i kwoty wybieramy przycisk Zatwierdź.Po zmianie ustawień można już generować deklarację ZUS DRA w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ ZUS. Podstawowa kwota ubezpieczenia zdrowotnego, to w 2021 roku 381,81 zł – zatem podwójna składka będzie wynosiła 763,62 zł.Zmiana wysokości składki zdrowotnej wymaga wysłania do ZUS deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc, w którym płacona jest nowa kwota. W serwisie wygenerowane ZUS DRA można wysłać poprzez Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ Numer ZUS DRA za dany miesiąc:Wyświetli się wtedy gotowa deklaracja ZUS DRA, na dole której dostępna jest opcja wysyłki – Przekaż do podpisu komplet deklaracji.2. Konto bez składek ZUS

Na koncie drugiej firmy konieczne będzie wprowadzenie informacji o składkach opłacanych z innej działalności – dzięki temu w nowo powstałej firmie nie będą naliczane dodatkowe składki ZUS.

Zatem na drugim koncie przechodzimy do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS DRA i – jeśli mamy do czynienia ze spółką cywilną – klikamy w imię i nazwisko właściwego wspólnika. Po rozwinięciu się danych wybieramy przycisk Edytuj.

W części Dodatkowe informacje należy zaznaczyć opcję Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne z innej działalności gospodarczej. Wtedy dane w części Wybierz składki ZUS, które mają być opłacane z tytułu prowadzenia działalności zostaną automatycznie ustawione na Opłacane z innej działalności gospodarczej (społeczne i zdrowotne) oraz Niedozwolone.Po zatwierdzeniu zmian można generować deklarację ZUS DRA w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ ZUS DRA. Wszystkie składki wspólnika na koncie spółki powinny być zerowe:Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


Składki ZUS nie muszą być uciążliwe! Sprawdź, jak zoptymalizować koszty ponoszone na ZUS.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły