Zniszczenie towaru z winy przedsiębiorcy i zwrot VAT

w Koszty działalnościPodatek VAT Tagi: korekta VATprotokół zniszczeniazniszczenie towaru

Przedsiębiorca, który nie dopełnił należytej staranności w zabezpieczeniu mienia i przyczynił się do utraty lub zniszczenia np. towarów, które były zakupione z zamiarem wykorzystania ich do działalności opodatkowanej podatkiem VAT, traci prawo do odliczenia podatku VAT.

Tym samym, podatnik jest zobowiązany do korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie towarów na podstawie art. 91 ust. 7 i 7d ustawy o podatku od towarów i usług, w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia.

Za ten sam okres rozliczeniowy wykazuje również w pliku JPK_VAT korygowane wartości ze znakiem minus.

Korekta związana ze zmianą przeznaczenia dotyczy towarów handlowych, a także środków trwałych jak i wyposażenia.
 
Przykład:
Podatnik, chcąc zwiększyć sprzedaż książek dla dzieci wystawiał w lipcu 2018 stojak przed sklep. W czasie burzy wystawione książki zostały przemoczone, podarte i nie nadawały się do sprzedaży.
W związku z tym, że podatnik nie zachował należytej staranności w zabezpieczeniu towarów, które zostały zniszczone z jego winy, zobowiązany jest do korekty kosztu i VAT.

Wartość netto zniszczonych towarów to 2890,00 zł, VAT 23%, wyliczony VAT to 664,70 zł.
Korekty VAT dokonuje w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia (w deklaracji VAT-7/VAT-7K jak i JPK_VAT za lipiec 2018).

W deklaracji VAT-7 wyliczony VAT zaokrąglany jest do pełnych złotych czyli po zatwierdzeniu formularza deklaracji będzie widoczna kwota 665, natomiast w pliku JPK_VAT podajemy kwotę wyliczonego VAT wraz z groszami czyli 664,70 zł.

Korekty kosztu dokonujemy w KPIR na podstawie sporządzonego protokołu zniszczenia towaru, który będzie podstawą do naliczenia podatku VAT i skorygowania kosztu dowodem księgowym w lipcu 2018.

Zapisu dokonujemy w serwisie po wybraniu w lewym górnym rogu lipiec 2018
 
1. Korekta w KPiR

 • zakładka Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Dowód księgowy

  
Wyksięgowanie kwoty z minusem z kolumny 10 (Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu)

  
Zapis wyksięgowania towarów z KPiR z kolumny 10 (Zakup tow. handl. i mat. wg cen zakupu)

  
2. Korekta w deklaracji VAT-7/7K

 • zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje wybieramy odpowiedni numer deklaracji VAT,
 • wybieramy numer wygenerowanej deklaracji, co spowoduje jej otwarcie,
 • wybieramy ikonę szczegóły, następnie ikonę edytuj,
 • następnie w polu 48 (Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć) podajemy kwotę korekty VAT ze znakiem minus (-664,70),
 • zatwierdzamy.

  
Zapis po zatwierdzeniu deklaracji VAT-7 (kwota vat zaokrąglana jest do pełnych złotych)

  
3. Korekta w pliku JPK_VAT

 • zakładka JPK
 • wybieramy opcję Dodatkowe dane Ewidencji Zakupów VAT
 • następnie wybieramy Nowy dokument + dodaj

  
Po wybraniu opcji + dodaj uzupełniamy dane ręcznie pozycji JPK_VAT

 • w polu Rodzaj korekty podatku naliczonego wybieramy od pozostałych nabyć,
 • w polu Numer dokumentu podajemy numer faktury pierwotnej,
 • w polu Data wystawienia podajemy datę sporządzenia protokołu zniszczenia towaru,
 • w polu Wartość (PLN) podajemy kwotę VAT z minusem wraz z groszami (czyli -664,70).
 •     
  Po zatwierdzeniu dodanych pozycji powstanie zapis, który zostanie pobrany do pliku JPK_VAT po wybraniu opcji wygeneruj.

      
  Zapis w pliku JPK_VAT

   


   

  Autor: Marzena Łukasik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły