Zmiany w leasingu pojazdów osobowych od 2019 r. – kiedy leasing do końca 2018 będzie bardziej opłacalny podatkowo?

W roku 2019 wejdą w życie liczne zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W dniu 19.11.2018 opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację, która zmienia istotnie sposób rozliczania wydatków na leasing pojazdów osobowych.

Z powyższej ustawy wynikają dwie bardzo istotne zmiany:

 

1. Zmiany w zakresie kosztów eksploatacyjnych.

Od 2019 r. nie zaliczymy całości wydatków na eksploatację pojazdów osobowych, jak ma to miejsce do końca tego roku. Wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na eksploatację aut osobowych do 75% w porównaniu do dotychczasowej kwoty.

Zmianą zostaną objęte wydatki na używanie aut osobowych czyli np. parking, paliwo, przeglądy, naprawy. Wejdzie ona w życie 1 stycznia ze skutkiem dla wydatków poniesionych od 1 stycznia 2019r. włącznie. Zmiana spowoduje faktycznie wzrost podatku dochodowego u osób, dla których wydatki na eksploatację pojazdów osobowych są istotną częścią budżetu firmy.

Jeśli poniesiemy wydatki jeszcze w tym roku kalendarzowym to zmiana przepisów ich nie obejmie. Planując większe naprawy/doinwestowanie aut osobowych, używanych w oparciu o umowy leasingu, podatkowo korzystniej wykonać te czynności jeszcze do końca 2018r.

Powyższe ograniczenie nie będzie dotyczyło tylko aut, które zostaną zgłoszone na VAT-26 do urzędu skarbowego oraz będzie prowadzona ewidencja przebiegu, znana obecnie z ustawy o vat (tzw. kilometrówka do vatu).

 

2. Zmiany w wartości przedmiotu leasingu, rozliczanego jako koszt.

Nowelizacja wprowadza od 2019r. zupełną nowość – limitowanie rat leasingowych w kosztach. Obecnie nie istnieje górna granica wartości auta, którą można w ramach leasingu operacyjnego rozliczyć jako koszt uzyskania przychodu.

Limit obejmie umowy zawarte lub zmienione po dniu 31.12.2018r. W związku z tym zmiana umowy leasingu zawartej przed dniem 01.01.2019r., skutkować będzie zaliczaniem rat leasingowych do kosztów na nowych zasadach.

Od 2019 r. nowo wprowadzony limit wyniesie:

  • dla aut osobowych spalinowych i hybrydowych do wartości pojazdu 150 tys. zł,
  • dla aut elektrycznych do wartości pojazdu 225 tys. zł (po uzyskaniu zgody z UE).


Dla rat leasingowych nie stosujemy ograniczenia 75% jak w przypadku wydatków na eksploatację pojazdów osobowych. Ograniczenie będzie miało jednak zastosowanie, gdy rata leasingu zawierać będzie również koszty eksploatacji.

Wprowadzenie tego limitu oznacza, że nadwyżka wartości pojazdu nie będzie kosztem – a raty rozliczane proporcjonalnie do limitu kwotowego. Limit kwotowy wyliczamy jako wartość brutto minus możliwy do odliczenia podatek vat.

Proporcję ograniczenia kosztów do limitu 150 tys. zł liczymy następująco:

150 tys. zł/wartość przedmiotu leasingu (tj. kwota brutto minus możliwy do odliczenia podatek VAT w zł)

 

Przykład 1.

Vatowiec użytkuje w ramach zawartej w styczniu 2019r. umowy leasingu auto spalinowe o wartości netto 200 tys. zł. Wartość uwzględniana do limitu to kwota 223 tys. zł. Proporcja w tym wypadku wyniosła 67,26%. Z rat leasingu może rozliczyć tylko kwotę odpowiadającej racie leasingu brutto, pomniejszonej o przysługujący do odliczenia podatek vat i pomnożonej przez 67,26%.

 
Przykład 2.

Nievatowiec użytkuje w ramach zawartej w styczniu 2019r. umowy leasingu auto spalinowe o wartości brutto 246 tys. zł i ta wartość uwzględniana jest do limitu kosztów. Proporcja w tym wypadku wyniosła 60,98%. Z rat leasingu może rozliczyć tylko kwotę odpowiadającej racie leasingu brutto pomnożonej przez 60,98%.

 

W związku z tym, jeśli planujemy zawarcie nowej umowy leasingu pojazdu osobowego bądź zmianę tego rodzaju umowy, o wartości netto przekraczającej 135 tys. zł, korzystniej jest dokonać tej operacji jeszcze w tym roku. Jeśli wartość przedmiotu umowy jest niższa – nowelizacja nie ma znaczenia dla skutków podatkowych tego leasingu.

 

Masz pojazd w firmie? Sprawdź jak rozliczać wydatki na auto do końca 2018 roku!

 


Autor: Joanna Pindelska – Doradca Podatkowy

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły