Rozliczanie samochodu osobowego firmowego

|
ID: 778304643
|
Kategorie: Pojazdy

Spis treści:
1. Rozliczenie samochodu osobowego firmowego do 31.12.2018 roku
2. Rozliczenie samochodu osobowego firmowego od 01.01.2019 roku

1. Rozliczenie samochodu osobowego firmowego do 31.12.2018 roku

Od 1 kwietnia 2014 zmieniona ustawa o podatku VAT zakłada, że samochód osobowy, szczególnie w firmie będącej jednoosobową działalnością gospodarczą, jest przez jej właściciela wykorzystywany zarówno do celów służbowych jak i prywatnych – po połowie.

 
Konsekwencje podatkowe takiego rozstrzygnięcia są następujące:

 • w podatku dochodowym przyjmuje się, że zarówno cała wartość samochodu – o ile nie jest większa niż 20 tys. euro – podlega amortyzacji (czyli jest zaliczana w koszty firmy), jak i wydatki eksploatacyjne w całości są kosztem,
 • w podatku VAT możemy odliczyć tylko 50% podatku naliczonego z faktur na zakup samochodu, paliwa oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych,
 • wszystkie wydatki związane z eksploatacją samochodu są zaliczane w całości w koszty, ale od 1 kwietnia 2014 możemy odliczyć tylko 50% podatku VAT od zakupu paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych,
 • ubezpieczenie AC samochodu, którego wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza 20 000 euro, jest kosztem tylko w części. Przeliczenia na złote należy dokonać po kursie sprzedaży walut NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Przykład:

 • Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia 95 000 zł.
 • Wartość składki AC – 5 000 zł.
 • Kurs sprzedaży ogłoszony przez NBP, z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 4,0375 zł.
 • 20 000 euro x 4,0375 zł = 80 750 zł.
 • Obliczenie proporcji: (80 750 zł x 100%)/95 000 zł = 85%.
 • Kwota ubezpieczenia do zaksięgowania w koszty: 5 000 zł x 85% = 4 250 zł.

Zobacz również nasz materiał wideo na ten temat

Wprowadzanie samochodu do ewidencji w serwisie ifirma.pl

Sposób księgowania pojazdu osobowego jest uzależniony od dokumentu, na jaki został zakupiony, oraz czy był amortyzowany wcześniej. W serwisie ifirma.pl samochody wprowadzamy do ewidencji środków trwałych przez zakładkę “Pojazdy” “Pojazdy” ➡ “+dodaj pojazd”::

 1. “Samochód osobowy: Zakup na fakturę” – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na fakturę VAT.
 2. “Samochód osobowy: Zakup na inny dokument” – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na dokument inny niż faktura VAT, np. umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura VAT-marża.
 3. “Samochód osobowy”➡ “lub wprowadź samochód: firmowy” – formularz wypełniamy w dwóch przypadkach:
  • gdy jako nowy użytkownik serwisu ifirma wprowadzamy pojazd osobowy, który w naszej firmie jest już amortyzowany – czyli gdy przepisujemy “Ewidencję ŚT” do systemu ifirma.pl.
  • gdy postanawiamy przekazać firmie pojazd osobowy, będący do tej pory naszą (lub współmałżonka) własnością prywatną, i wciągnąć go do rejestru środków trwałych lub gdy rozpoczynamy amortyzację samochodu osobowego wytworzonego w firmie lub ulepszonego.

Możliwe metody amortyzacji:

1.Liniowa.
2.Liniowa indywidualna dla ŚT używanych i ulepszonych.

Wprowadzając pojazd używany lub ulepszony możemy wybrać korzystniejszą metodę amortyzacji (liniowa indywidualna dla ŚT używanych lub ulepszonych) oraz stawkę amortyzacji 40% (zamiast 20%).

 • ŚT jest uznawany za używany – jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy,
 • ŚT jest uznawany za ulepszony – jeżeli przed wprowadzeniem go do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

3. Jednorazowa amortyzacja – od 2018 roku jeżeli wartość zakupionego pojazdu osobowego nie przekracza 10.000 zł możemy go amortyzować jednorazowo w miesiącu zakupu lub w miesiącu następnym po miesiącu zakupu. Natomiast pojazd osobowy powyżej 10.000 zł należy amortyzować przez minimum 30 miesięcy.


2. Rozliczenie samochodu osobowego firmowego od 01.01.2019 roku

Od 1 stycznia 2019 przedsiębiorcy będą mieli dwie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją samochodów osobowych firmowych:

 • 100%: jeżeli prowadzona będzie ewidencja potwierdzająca wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika,
 • 75%: dla samochodów wykorzystywanych również do celów niefirmowych.

Nie zmieniają się natomiast zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym (art. 86a ustawy o VAT). Przedsiębiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% lub 100% podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, niezależnie od tego, jaką część faktury zaliczy do kosztów podatkowych. Co ważne, podane wyżej limity uwzględniają również VAT, który nie może zostać odliczony

 
Konsekwencje podatkowe takiego rozstrzygnięcia są następujące:

 • w podatku dochodowym przyjmuje się, że zarówno cała wartość samochodu – o ile nie jest większa niż 150 000 zł* – podlega amortyzacji (czyli jest zaliczana w koszty firmy).
 • w podatku VAT możemy odliczyć tylko 50% podatku naliczonego z faktur na zakup samochodu, paliwa oraz pozostałych wydatków eksploatacyjnych,
 • od 1 stycznia 2019 wydatki związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego również do celów niefirmowych są zaliczane w koszty w proporcji 75%.
 • ubezpieczenie AC samochodu, którego wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza 150 000 zł*, jest kosztem tylko w części.
 • ubezpieczenie OC, NNW jest kosztem podatkowym w całej wartości. Nie jest objęte limitem, tak jak ubezpieczenie AC.

*Do końca 2018 roku limit ten wynosił 20 000 euro. Przeliczenia na złote należało dokonać po kursie sprzedaży walut NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

Przykład:

 • Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia 250 000 zł.
 • Wartość składki AC – 5 000 zł.
 • Obliczenie proporcji: (150 000/250 000) = 60%.
 • Kwota ubezpieczenia do zaksięgowania w koszty: 5 000 zł x 60% = 3 000 zł.

Wprowadzanie samochodu do ewidencji w serwisie ifirma.pl

Sposób księgowania pojazdu osobowego jest uzależniony od dokumentu, na jaki został zakupiony, oraz czy był amortyzowany wcześniej. W serwisie ifirma.pl samochody wprowadzamy do ewidencji środków trwałych przez zakładkę “Pojazdy” “Pojazdy” ➡ “+dodaj pojazd”::

 1. “Samochód osobowy: Zakup na fakturę” – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na fakturę VAT.
 2. “Samochód osobowy: Zakup na inny dokument” – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na dokument inny niż faktura VAT, np. umowa kupna-sprzedaży, rachunek, faktura VAT-marża.
 3. “Samochód osobowy”➡ “lub wprowadź samochód: firmowy” – formularz wypełniamy w dwóch przypadkach:
  • gdy jako nowy użytkownik serwisu ifirma wprowadzamy pojazd osobowy, który w naszej firmie jest już amortyzowany – czyli gdy przepisujemy “Ewidencję ŚT” do systemu ifirma.pl.
  • gdy postanawiamy przekazać firmie pojazd osobowy, będący do tej pory naszą (lub współmałżonka) własnością prywatną, i wciągnąć go do rejestru środków trwałych lub gdy rozpoczynamy amortyzację samochodu osobowego wytworzonego w firmie lub ulepszonego.

Możliwe metody amortyzacji:

1.Liniowa.
2.Liniowa indywidualna dla ŚT używanych i ulepszonych.

Uwaga!

W związku ze zmianą przepisów ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od 1 stycznia 2021 roku została zmieniona definicja używanego środka trwałego.
Aby środek trwały mógł zostać uznany za używany, podatnik powinien udowodnić, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy ( lub 60 miesięcy w przypadku budynków i budowli).

 
Wprowadzając pojazd używany lub ulepszony możemy wybrać korzystniejszą metodę amortyzacji (liniowa indywidualna dla ŚT używanych lub ulepszonych) oraz stawkę amortyzacji 40% (zamiast 20%).

 • ŚT jest uznawany za używany – jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy,
 • ŚT jest uznawany za ulepszony – jeżeli przed wprowadzeniem go do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

3. Jednorazowa amortyzacja – od 2018 roku jeżeli wartość zakupionego pojazdu osobowego nie przekracza 10.000 zł możemy go amortyzować jednorazowo w miesiącu zakupu lub w miesiącu następnym po miesiącu zakupu. Natomiast pojazd osobowy powyżej 10.000 zł należy amortyzować przez minimum 30 miesięcy.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce