ARCHIWUM-Ulga dla klasy Średniej

w ArchiwumPodatek PITPolski ŁadZakończenie roku i zeznanie roczne

Wraz z początkiem roku 2022 dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały nowe ulgi. Między innymi ulga dla klasy średniej.

Ulga dla klasy Średniej ma na celu zniwelowanie strat dla tzw. klasy średniej, dla której z założenia, nowy Polski Ład ma zostać neutralny na gruncie podatku dochodowego.

Ulgę dla klasy średniej można zastosować zarówno przy wyliczeniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy jak i w zeznaniu rocznym. Ulga dotyczy przedsiębiorców rozliczających się wg skali podatkowej.
Z ulgi będą mogły skorzystać osoby, których dochody mieszczą się w przedziale 68.412 zł do 133.692 zł. Ulga realnie pomniejszy dochód.
 

UWAGA! Od lipca 2022 roku planowane są zmiany w ustawie potocznie zwanej Polskim Ładem, które wprowadzić mają m.in. niższą stawkę podatku dochodowego, planowana jest również likwidacja Ulgi dla klasy średniej.

 

Ulga liczona jest wg następujących wzorów

Miesięcznie:
A-dochód w przedziale między 5701 zł a 8549 zł

( A x 6,68% – 380,50 ) / 0,17

A-dochód w przedziale między 8549 zł a 11 141 zł

( A x (-7,35%) + 819,08 ) / 0,17

Rocznie:

A-dochód w przedziale między 68 412 zł a 102 588 zł

( A x 6,68% – 4566 ) / 0,17

A-dochód w przedziale między 102 588 a 133 692 zł

( A x (-7,35%) + 9829 ) / 0,17

 

 

Przykład 1

Pani Anna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą , którą rozlicza wg skali podatkowej. Co miesiąc ma podobne dochody w wysokości 10 000 zł. Rozlicza ulgę dla klasy średniej, ponieważ jej dochód mieści się w widełkach. Stosuje wzór: ( 10000 x (-7,35%) + 819,08 ) / 0,17= 494,59
Z obliczeń wynika, że co miesiąc z stosując ulgę obniża podstawę podatku o 494,59 zł.
Pani Anna jest zatrudniona również na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3000 zł brutto.
Z tytułu UoP Pani Anna nie stosuje ulgi dla klasy średniej ponieważ wynagrodzenie 3000 zł nie mieści się w widełkach uprawniających do zastosowania ulgi.

W zeznaniu rocznym Pani Anna po zsumowaniu dochodów z działalności gospodarczej oraz wynagrodzenia z umowy o pracę zarobiła łączną kwotę 156 000 zł. Jak łatwo zauważyć, łączna wartość przekracza górną granicę widełek ulgi dla klasy średniej, oznacza to, iż Pani Anna będzie zobowiązana zwrócić całą wartość ulgi, którą zastosowała w ciągu roku w swojej działalności.

WAŻNE!
Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku nie oznacza utraty prawa do korzystania z niej po zakończeniu roku.

 
Ulga dla klasy średniej w serwisie Ifirma.pl:

W konfiguracji serwisu stosowanie ulgi jest włączone domyślnie, w przypadku jeśli przedsiębiorca nie chce z ulgi korzystać na poziomie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, należy wyłączyć stosowanie ulgi.

Aby to zrobić należy przejść do zakładki Pulpit → Konfiguracja → PIT w części Ulgi podatkowe Nowy Ład → Edytuj

 

 

Następnie należy odznaczyć checkbox Ulga dla klasy średniej oraz Zatwierdź

 

 

Po zaznaczeniu w Konfiguracji Ulgi dla Klasy Średniej, serwis, weźmie pod uwagę stosowanie ulgi przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy w zakładce Deklaracje → Deklaracje → PIT-5, w momencie kiedy dochody firmy będą mieścić się w widełkach 68 412 zł do 133 692 zł.

 

 

Dochód dla celów Ulgi dla Klasy Średniej jest rozumiany jako Przychody – Koszty, które są pobierane z KPiR.

Przykład 2

 

 

Bazując na powyższym zrzucie, dochód do celów obliczenia ulgi dla klasy średniej to 78 000 zł.

( 78 000 x 6,68% – 4566 ) / 0,17 = 3790,59

Co w zaokrągleniu daje 3791 zł.
Dalej licząc podatek dochodowy od przychodu pomniejszonego o koszty odejmujemy Ulgę dla klasy średniej 78 000 – 3791 co daje nam kwotę dochodu 74 209 zł. Następnie od dochodu odejmujemy składkę społeczną (jeśli nie była zaliczona w koszty), 74 209 – 1037,18 zł = 73 171,82 zł.

Dochód do opodatkowania mnożymy razy 17% (pierwszy próg skali podatkowej), czyli 73 171,82 x 17% = 12 439,21 zł

Od podatku odejmujemy wartość zmniejszającą podatek (5100zł) 12 439,21 zł – 5100 zł = 7339,21 zł otrzymujemy podatek od początku roku.

Z powyższych wyliczeń wynika, że w tym przypadku ulga dla klasy średniej realnie zmniejszyła podatek do zapłaty o 644,47 zł.

WAŻNE!

Wraz z Polskim Ładem dla potrzeb obliczania zaliczki na podatek dochodowy powstały dodatkowe ulgi.
Sprawdź jakie jeszcze ulgi są możliwe do rozliczenia:

  1. Ulga dla powracających z zagranicy,
  2. Ulga dla rodzin 4+
  3. Ulga dla emerytów.

 

 

Autor: Katarzyna Dudek – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły