Rozliczanie dochodów z kryptowalut za 2018 i 2019 rok – zmiany

Od stycznia 2019 roku mają zacząć obowiązywać nowe zasady rozliczania dochodów z kryptowalut w PIT i CIT. Jednak zgodnie z najnowszymi zmianami w ustawie nowelizującej, zmienione przepisy będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2019, do tych z 2018 roku należy natomiast stosować dotychczas obowiązujące zasady. Jak rozliczyć dochód z kryptowalut za 2018 rok i co zmieni się w tym zakresie w przyszłym roku?

Dochody z kryptowalut w PIT za 2018 rok

W zeznaniu podatkowym za 2018 rok (składanym do 30 kwietnia 2019 roku) dochody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut – zgodnie z ustawą o PIT – podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. To, w jakim zeznaniu podatkowym i jaką stawką podatku będą opodatkowane zależy od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

 
W związku z powyższym, dochody z kryptowalut mogą być zakwalifikowane do dochodów z tytułu:

  • praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT), gdy osoba osiągająca takie dochody nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

 
W pierwszym przypadku dochody z kryptowalut opodatkowane są na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) i wykazywane w PIT-36, w części D.1. lub D.2. w wierszu 7.
 

 
Jeżeli natomiast dochody z kryptowalut są osiągane w ramach działalności gospodarczej, wówczas podlegają łączeniu z innymi dochodami z tego źródła. W takim wypadku rozliczenie za 2018 rok nastąpi w zeznaniu PIT-36 w części D.1./D.2. w wierszu 3 (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych)

 

 
lub PIT-36L w części D w wierszu 1 (jeśli dla dochodów z działalności wybrano podatek liniowy).
 

 

Dochody z kryptowalut w PIT za 2019 rok

Do dochodów z kryptowalut osiąganych od stycznia 2019 roku zastosowanie znajdą znowelizowane przepisy ustawy o PIT. Zgodnie z nowelizacją ustawy, tego typu dochody mają być zaliczane do kapitałów pieniężnych, nawet wówczas, gdy osiągane będą w ramach działalności gospodarczej. Zastosowanie znajdzie tu każdorazowo stawka 19%, a właściwym zeznaniem podatkowym będzie PIT-38.

 

Zastanawiasz się, który PIT wybrać? Zapoznaj się z naszym poradnikiem na ten temat: kliknij po część 1, część 2 lub część 3!

 

Autor: Ewa Kozak- ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły