Zmiany 2019 – uregulowanie obrotu kryptowalutami

Dotychczas brak jest jednoznacznych regulacji związanych z handlem kryptowalutami, co powoduje wiele wątpliwości w zakresie rozliczania takich transakcji. Sytuacja ta ma się zmienić od 1 stycznia 2019 roku na mocy ustawy zmieniającej ustawy o podatkach dochodowych i kilku innych aktów prawnych, której projekt przedstawiło Ministerstwo Finansów (projekt z dnia 24 sierpnia 2018 roku). Jak ma wyglądać kwestia opodatkowania obrotu kryptowalutami od początku 2019 roku?

Podatek dochodowy od kryptowalut

Zgodnie z nowelizacją, przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą zaliczane do źródła „kapitały pieniężne” (art. 17 ustawy o PIT) lub do „zysków kapitałowych” (art. 7b ustawy o CIT). Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim, przychody te nie będą mogły być łączone z innymi źródłami przychodów (czyli nawet jeśli handel kryptowalutami stanowi przedmiot działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykazać tak osiągniętych dochodów jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Rozliczenie dokonywane będzie raz w roku, po zakończeniu roku podatkowego, do dnia 30 kwietnia. Będzie do tego służył formularz PIT-38. W przypadku tego źródła przychodu podatek płacony jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania, a stawka podatku wynosi 19%.


 

Kryptowaluta – co to takiego?
Kryptowaluta, czyli waluta wirtualna, została zdefiniowana w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z jej art. 2 ust. 2. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 

Obrót kryptowalutami – przychody i koszty

Do przychodów z obrotu kryptowalutami będą zaliczane przychody z ich sprzedaży na giełdzie lub w kantorze, lub też na innym rynku (czyli z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy). Do kosztów pomniejszających dochód będzie można natomiast zaliczyć wydatki bezpośrednio związane z obrotem kryptowalutami.


 

Ważne!
Do przychodu z obrotu kryptowalutami zaliczana ma być ich sprzedaż oraz kupiona za nie usługa lub produkt, a także regulowanie nią innych zobowiązań. 

Sprawdź, jakie wady i zalety ma inwestowanie w Bitcoiny!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły