Pozostałe zmiany w PIT obowiązujące od 19 lipca 2018 r.

w Podatek PIT

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadziła szereg zmian.

Najważniejszymi z nich są:

 1. Zmiana w amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym,
 2. Zmiana w zakresie podmiotów uprawionych do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów,
 3. Zmiany w zakresie podatku od przychodów z budynków.

Pozostałe zmiany wprowadzone ustawą to:

 1. zmiany w zakresie opodatkowania wygranych w grach np. na automatach, grach w karty,
 2. dodanie zwolnienia z podatku dochodowego dla pomocy otrzymanej od Policji,
 3. zmiany w zasadach opodatkowania akcji nabytych w programach motywacyjnych,
 4. zwolnienie dla przychodów uzyskanych z tytułu umorzenia kredytu mieszkaniowego,
 5. rezygnacja z urzędowych wzorów zawiadomień i oświadczeń.

Informacje na temat powyższych zmian zostały przedstawione w tabeli.

Zmieniający się przepis
Przepis ustawy zmieniającej wprowadzający zmianę
Na czym polega zmiana
Data wejścia w życie/ obowiązywania zmienionych przepisów
Art. 21 ust 1 . 6a i 6b ustawy o PIT Art. 1 pkt 3 lit. a Ujednolicenie zasad opodatkowania wygranych zarówno w przypadku, kiedy uzyskano je w kasynie gry jak i w salonie Totalizatora Sportowego. W wyniku zmian wygrane uzyskane w kasynach i salonach TS korzystają ze zwolnienia do limitu 2280 zł, a po jego przekroczeniu są opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym. Przepis wchodzi w życie 19.07.2018 r.
Dodany pkt 83c w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT Art. 1 pkt 3 lit. a

Zwolnieniem z podatku dochodowego objęto:

 • świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie art. 14 ustawy o świadku koronnym,
 • inne świadczenia o podobnym charakterze wypłacone w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia.

Osoby fizyczne, które otrzymają lub otrzymały od początku 2018 przychód z powyższego źródła nie otrzymają już na koniec roku druku PIT-8C w celu rozliczenia zryczałtowanego 20% podatku dochodowego.

Przepis wchodzi w życie 19.07.2018 r. Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
Art. 24 ust. 12a ustawy o PIT Art. 1 pkt 6 Z początkiem 2018 r. wprowadzony został art. 24 ust. 11-11b odraczający moment powstania przychodu z tytułu nabycia akcji w ramach programów motywacyjnych do momentu ich sprzedaży. Brzmienie ust. 12a oznaczało, iż wprowadzone zmiany nie dotyczą akcji Polskich spółek, ponieważ Polska nie ma ze sobą zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Z związku z tym doprecyzowano, iż zmiany w art. 24 ust. 11-11b, które zostały wprowadzone z początkiem 2018 r. mają zastosowania również do akcji spółek, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Przepis wchodzi w życie 19.07.2018 r. Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
Dodany art. 52i ustawy o PIT Art. 1 pkt 10 Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu z tytułu umorzenia zadłużenia, związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanym przez bank na podstawie ustawy z 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
Obecnie podatnicy, którym umorzono kredyt na podstawie wskazanej wyżej ustawy nie będą już otrzymywali z banku druku PIT-8C z kwotą przychodu jaki uzyskali, w związku z tym nie będą rozliczali uzyskanego dochodu.
Przepis wchodzi w życie 19.07.2018 r. Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
Uchylony ust. 7 w art. 8 i ust. 9 w art. 9a ustawy o PIT oraz uchylany ust. 7 w art. 9 i ust. 8b w art. 12 ustawy o ryczałcie Art. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 3 pkt. 1 i 2

Likwidacja delegacji dla Ministra Finansów do ogłoszenia wzorów:

 • oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym i zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania w tej formie,
 • oświadczenie w sprawie wyboru opodatkowania przychodów z najmu przez jednego z małżonków i zawiadomienie o rezygnacji z tego wyboru.

Planowane było, aby powyższe oświadczenia/zawiadomienia były składane przy użyciu urzędowych wzorów za pomocą CEiDG. Wzory jednak nie zostały ostatecznie ogłoszone w związku z tym uchylono zapisy je wprowadzające.

Przepis wchodzi w życie 19.07.2018 r. Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Autor: Zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły