Pytania użytkowników o JPK (pytania do webinaru z 08.10.2020)

|
ID: 778305246
|
|
Nie musisz czytać pomocy

Spis treści

 

Uwaga!
Informujemy, iż podane odpowiedzi oparliśmy o analizę przepisów oraz kontakt z Krajową Informacją Skarbową, a także informacje wskazane na stronie Ministerstwa Finansów. Z uwagi na to, iż odpowiedzi nie mają charakteru interpretacji, nie są wiążące. Każdorazowo zachęcamy do potwierdzenia odpowiedzi w swojej indywidualnej sytuacji z odpowiednią instytucją. W razie wątpliwości porady można zasięgnąć w urzędzie skarbowym lub u licencjonowanego doradcy podatkowego. W przypadku problemu z klasyfikacją towarów/usług należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić prawidłową klasyfikację statystyczną.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, koniecznie przeczytaj artykuł: Grupy towarowo-usługowe (GTU) – nowe oznaczenia w JPK, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu wszystkich nowych oznaczeń w plikach JPK i zawiera odnośniki do bardziej szczegółowych opracowań.

1. GTU pytania ogólne

1.1.

A co się stanie, jeżeli przypiszemy kod GTU, a nie powinniśmy? Czy mogę użyć kodu GTU na wyrost, zachowawczo? Czy są jakieś konsekwencje za źle przydzielony kod GTU, lub jeśli ktoś nie musi go mieć a przydzieli? A jaki może być skutek podania kodu GTU dla usługi, która pod niego nie podlega?

W przypadku jeżeli nastąpi błąd i zostanie wysłany plik JPK z błędem takie zdarzenie będzie wymagało korekty części ewidencyjnej. Jeżeli przedsiębiorca zauważy sam, iż popełnił błąd, powinien go jak najszybciej skorygować poprzez wysłanie korekty pliku. Jeżeli zostanie wezwany do skorygowania błędu, na poprawę pliku ma 14 dni, inaczej urząd może nałożyć na niego karę w wysokości 500 zł, o czym piszemy na naszym blogu. Oczywiście sytuacja będzie dotyczyła plików od miesiąca października składanych do 25.11.2020 r.

Wobec powyższego nie należy stosować kodów na wyrost czy zachowawczo, każdy błąd w wykazaniu kodu GTU będzie podlegał korekcie pliku.

Z wyjaśnień MF:

Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:

Całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd.

Pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd. W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Przeczytaj: W jaki sposób korygować błędnie podany kod GTU?

▲ wróć na początek

1.2 Co w przypadku GTU i usług zwolnionych z VAT na podstawie art. 43?

W przypadku świadczenia takich usług przez podmiot, który się nie zarejestrował do podatku VAT – temat GTU nie dotyczy przedsiębiorcy, bo przedsiębiorca zwolniony z VAT nie oznacza GTU.

Jeżeli jednak przedsiębiorca świadczy takie usługi oraz usługi opodatkowane VAT powinien zweryfikować, czy może nie są to usługi z zakresu GTU 12. Przykładowo czy nie są to usługi o PKWIU 85 – szkoleniowe, gdyż takie usługi podlegają oznaczeniu właściwym kodem, albo usługi zarządcze – PKWiU: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1. Przede wszystkim należy sprawdzić jak są klasyfikowane usługi jakie się świadczy. W przypadku problemu z klasyfikacją usługi należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

1.3 Czy kody GTU odnoszą się też do eksportu usług poza Unię Europejską?

Kody GTU dotyczą faktur, nie ma tutaj znaczenia, czy kontrahent jest z Polski czy zagranicy. Także jeżeli dla świadczenia ma zastosowanie usługa wymieniona w GTU 11-13 to należy ją oznaczyć również dla eksportu usług poza Unię.

▲ wróć na początek

1.4 Czy jeżeli sprzedaję towar na FV i dotyczy on kodu GTU to muszę go oznaczyć niezależnie od kwoty w jakiej on występuje?

Tak, nie ma granic kwotowych dla jakich kody GTU znajdują zastosowanie. Jeżeli sprzedaż dokumentowana fakturą podlega pod kod od 01-13, należy bez względu na wartość sprzedaży dokonać oznaczenia.

▲ wróć na początek

1.5 Czy obie strony transakcji muszą być firmą, aby obowiązywało oznaczenie GTU i czy ma to znaczenie? Jak to wygląda dla sprzedaży detalicznej?

Nie ma znaczenia czy nabywca to firma, czy osoba nie prowadząca działalności. Kody GTU odnoszą się do każdej wystawionej na rzecz klienta faktury. Jeżeli sprzedaż dokumentowana fakturą podlega pod kod 01-13, należy bez względu na status kontrahenta dokonać oznaczenia.

▲ wróć na początek

1.6 Czy sprzedaż środka trwałego podlega GTU?

Sprzedaż środka trwałego, jeżeli jest dokonywana na fakturę, również podlega pod weryfikację czy GTU ma w tym przypadku zastosowanie. Jeżeli sprzedaż środka trwałego dokumentowana fakturą podlega pod kod od 01-10 (kody właściwe dla dostaw towarów), należy dokonać właściwego oznaczenia.

▲ wróć na początek

1.7 Czy kody GTU/transakcji odnoszą się tylko do sprzedaży VAT na potrzeby wygenerowania pliku JPK, czy podczas zakupów VAT na firmę trzeba ustawiać podobne kody w ewidencji zakupów?

GTU odnosi się do faktur sprzedaży. Nie oznacza się kodami GTU poniesionych wydatków.

▲ wróć na początek

1.8 Co zrobić jeśli towar jest zestawem?

To jak sprzedaje towar czy jako sztukę czy zestaw jest decyzją przedsiębiorcy. Więcej informacji odnośnie sprzedaży w przypadku opakowań zbiorczych dostępne jest tutaj.

W celu rozpatrzenia GTU należy określić co jest konkretnie przedmiotem sprzedaży, dopiero takie określenie pozwoli zastosować właściwy kod. Każdą sytuację należy rozpatrzyć indywidualnie w odniesieniu do tego co zawiera zestaw.

▲ wróć na początek

1.9 Czy jest gdzieś dostępna lista towarów i usług objętych GTU?

Lista dostępna jest m.in. w przygotowanym przez nas e-booku. W samym serwisie zobaczysz pełną listę podczas wystawiania faktury, wystarczy, że w kolumnie GTU klikniesz na ikonę w kształcie tabeli – Wybierz z listy a pojawi się pełna rozpiska kodów.

Warto też zapoznać się z instrukcjami i artykułami gdzie opisujemy poszczególne kody, odnośniki do konkretnych kodów znajdują się w naszym artykule zbiorczym. Samą listę określa § 10 ust 3 Rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r.w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przeczytaj: Czym jest GTU i kto musi stosować?

▲ wróć na początek

2. GTU a określone usługi, towary

Katalog towarów i usług objętych kodami GTU ma charakter zamknięty określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Kody GTU dotyczą sprzedaży usług i towarów szczególnie narażonych na nadużycia. Nie wszystkie typy sprzedaży zatem mają przypisane GTU.

W samym serwisie zobaczysz pełną listę podczas wystawiania faktury, wystarczy, że w kolumnie GTU klikniesz na ikonę w kształcie tabeli – Wybierz z listy a pojawi się pełna rozpiska kodów.

Charakter zamknięty oznacza, że każdorazowo należy sprawdzić, czy realizowane świadczenie, dokonana dostawa znajduje w tym zestawieniu. Jeżeli przedsiębiorca nie może przyporządkować towaru będącego przedmiotem dokonywanej przez niego dostawy lub świadczonej usługi do konkretnego GTU, to nie stosuje oznaczenia GTU.

2.1 Czy faktury sprzedaży artykułów dekoracyjnych zawierających elementy miedzi, mosiądzu powinny mieć oznaczenia związane ze sprzedażą metali szlachetnych?

Niestety, ale nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w tym zakresie należy przeanalizować dokładnie i szerzej sytuację. Kod GTU 08 dotyczy określonych poprzez odpowiednie klasyfikacje statystyczne towarów. Wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Wskazane klasyfikacje opierają się na PKWiU, więc żeby odpowiedzieć na pytanie, należy poznać PKWiU sprzedawanego towaru i sprawdzić, czy mieści się w wybranych klasyfikacjach. Jeżeli się zmieści we wskazanej ww. przepisach klasyfikacji, będzie dotyczyło go oznaczenie kodem.

▲ wróć na początek

2.2 Czy GTU dotyczące metali to również produkty końcowe np. meble z metali, czy tylko półprodukty, jak rury, profile, itd.?

Niestety, ale nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w tym zakresie należy przeanalizować dokładnie i szerzej sytuację. Analogicznie jak we wcześniejszym pytaniu, ważna jest klasyfikacja tego, co sprzedajemy. Jeżeli towar nie mieści się we wskazanej przepisem klasyfikacji, nie dotyczy go oznaczenie.

▲ wróć na początek

2.3 Czy usługę polegającą na pakowaniu paczek, rozładunku kontenerów i usługi logistyczne w magazynie Klienta, przy użyciu jego infrastruktury, należy oznaczyć kodem GTU_13?

GTU 13 dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – oznaczenie „13”. Jeżeli usługi zawierają się w wymienionej klasyfikacji, podlegają oznaczeniom. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją usługi, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić, w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

2.4 Folia stretch jest przyporządkowana do GTU 06, jest to także towar wrażliwy, jak to jest, kiedy sprzedaje się ten towar poniżej 15 000 zł?

Bez względu na wartość dostaw, sprzedaż folii, zgodnie z wyjaśnieniami MF, podlega pod oznaczenie kodem GTU. W przypadku, kiedy wartość sprzedaży nie przekracza wartości obowiązkowej dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nie musi być po prostu oznaczana jako obowiązkowy MPP (mechanizm podzielonej płatności).

▲ wróć na początek

2.5 Jakim kodem GTU należy oznaczyć na fakturze usługę konsultacyjną z zakresu doradztwa IT, GTU 12?

Jeżeli usługa dotyczy doradztwa, wtedy należy oznaczyć ją kodem GTU 12.

▲ wróć na początek

2.6 A usługi programistyczne – jakie mają GTU?

Usługi programistyczne same w sobie nie podlegają pod kod GTU. Jednakże może się zdarzyć, że i programista będzie musiał zastosować oznaczenie GTU, z uwagi na charakter świadczonych usług, szczegółowo omówiliśmy temat tutaj.

▲ wróć na początek

2.7 Programiści – praca rozwojowa, sprzedający prawa autorskie, korzystający z IP BOX – czy GTU 12 powinno widnieć na fakturze?

Nie ma obowiązku, by GTU widniało na fakturze, choć nie będzie błędem umieszczenie kodu na dokumencie. W przypadku jeżeli usługa podlega pod wykazanie kodu GTU 12, wtedy taki kod powinien widnieć przy fakturze w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej. Przeczytaj więcej w naszym artykule: Jaki kod GTU powinien zastosować programista?

Przeczytaj: Czy należy wpisywać kody GTU na fakturze?

▲ wróć na początek

2.8 Wielu z waszych klientów to programiści, jednoosobowe działalności gospodarcze, firmy wystawiające 1-2 faktury w miesiącu, które kody GTU oraz oznaczenia transakcji powinny mnie interesować?

Temat kodów GTU u programistów omówiliśmy szczegółowo m.in. tutaj oraz tutaj. Tak naprawdę zastosowanie może mieć każdy z kodów, nie tylko GTU, ale również dotyczące oznaczeń transakcji, wszystko zależy od indywidualnej sytuacji oraz branży w jakiej działa klient. Kompendium wiedzy na temat występujących kodów oraz procedur zawarliśmy w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.9 Czy jest gdzieś definicja usług doradczych? Moje rozumienie niekoniecznie może być zbieżne z urzędowym.

Szczegółowo opisaliśmy temat w naszym artykule: Czym jest usługa doradcza.

Tutaj wspomnimy zatem tylko co mówi w temacie MF: W ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach, brak jest definicji wymienionych w pytaniu usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19 (…).

Jeżeli występują problemy z klasyfikacją usługi, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić, w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

2.10 Czy jeżeli pracuję jako programista, ale nie świadczę usług doradczych i szkoleniowych, to GTU mnie nie dotyczy?

Usługa programistyczna sama w sobie nie wymaga oznaczenia GTU. Dopiero od charakteru świadczonych usług, czy noszą znamiona doradczych, szkoleniowych, mogłaby zależeć konieczność zastosowania kodu GTU 12. Temat kodów GTU u programistów omówiliśmy szczegółowo m.in. tutaj oraz tutaj.

▲ wróć na początek

2.11 Czy doradztwo techniczne (architektura) podlega GTU 12?

Niestety nie ma nigdzie definicji usług doradczych. MF w wyjaśnieniach wskazuje, iż “zapis należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne może w tym przypadku być:
doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,(…).” Wobec podanych wyjaśnień wydaje się, iż samo sklasyfikowanie usługi jako doradczej powinno powodować konieczność stosowania kodu GTU 12.

Przeczytaj: Czym jest usługa doradcza?

▲ wróć na początek

2.12 W przypadku świadczenia usług IT – administracja serwerami, doradztwo w zakresie rozwiązań, zakupów, naprawy sprzętu, także programowanie, skrypty, automatyzacja – czy tu pasowałoby oznaczenie GTU 12?

Zgodnie z Rozporządzeniem usługa administracji serwerami nie została wskazana jako wymagająca oznaczenia GTU. Jednakże od charakteru świadczonych usług, czy noszą np. znamiona usług doradczych, będzie zależeć konieczność zastosowania kodu GTU 12. W przypadku świadczenia usług doradczych MF wskazuje konieczność stosowania kodu GTU 12. Pomocną przy określeniu definicji wskazanych usług może być klasyfikacja PKWiU wskazana w poprzednich odpowiedziach.

Przeczytaj: Czym jest usługa doradcza?

▲ wróć na początek

2.13 Czy dobrze rozumiem, że sam fakt, że firma ma kod PKD obejmujący usługi doradcze, nie sprawia, że faktura musi być oznaczona kodem GTU 12? Czyli kod GTU jest powiązany z konkretną fakturą?

Dokładnie tak jest. Oceniając zastosowanie kodu, patrzymy na to, co jest przedmiotem świadczenia na fakturze, a nie na samo PKD firmy.

Kiedy należy zastosować kod GTU 12? Więcej na ten temat tutaj.

▲ wróć na początek

2.14 Marketing internetowy to też GTU 12 tak?

GTU 12 dotyczy m.in. usług marketingowych. Nie wskazuje konkretnego rodzaju marketingu, lecz określa, iż każda usługa, która jest wykonywana jako usługa marketingowa, podlega oznaczeniu GTU 12.

Przeczytaj:Jaki kod GTU dla copywrittera?

▲ wróć na początek

2.15 A usługi pośrednictwa w sprzedaży?

Usługi pośrednictwa sprzedaży nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

W przypadku pośrednictwa w sprzedaży mogą wystąpić 2 sytuacje:

 • Zakup towarów i dalsza odsprzedaż z naliczoną prowizją.
 • Usługa pośrednictwa, do której stosuje się wynagrodzenie prowizyjne.

Dlatego też należy zastanowić się, czy przy transakcji sprzedaży dojdzie do przeniesienia prawa własności na nabywcę? Czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy z dostawą usługi? Odpowiedź na to pytanie będzie kluczowa w tym temacie. Jeżeli dojdzie do dostawy towaru, który zawiera się w kodach od 01-10, może bowiem dojść do konieczności zastosowania kodu właściwego dla danego towaru. Jeżeli dojdzie do sprzedaży usługi, to usługa pośrednictwa nie została wymieniona jako wymagająca oznaczenia.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi, należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

Przeczytaj: Czy pośrednictwo sprzedaży aut powinno posiadać oznaczenie GTU?

▲ wróć na początek

2.16 Jakie GTU mają produkty spożywcze?

Produkty spożywcze nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK jako dostawy, które podlegają pod kody GTU.

Dostawy towarów są opisywane przez kody GTU 1-10. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej dostawy należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.17 Czy szeroko rozumiane kursy online to GTU 12?

Kod GTU 12 dotyczy określonych usług. MF wskazuje, iż definicji usług szkoleniowych należy szukać poprzez weryfikację klasyfikacji PKWiU 2015. MF dla usług szkoleniowych wskazuje dział klasyfikacji 85 USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI. Jeżeli kursy online zawrą się we wskazanej klasyfikacji, wtedy powinny być oznaczone tym kodem. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją usługi, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

Przeczytaj: Czy organizowanie webinarów w formie szkoleń podlega pod GTU?

▲ wróć na początek

2.18 Czy GTU nie dotyczy czynności windykacyjnych ani detektywistycznych?

Usługi windykacyjne oraz detektywistyczne nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych jakie zawiera nowy plik JPK jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.19 Czy jak sprzedaję sprzęt informatyczny z usługą konfiguracji, to muszę rozbić fakturę na 2 pozycje, żeby przypisać 2 różne GTU?

Przepisy nie przewidują takiego obowiązku. To przedsiębiorca jako sprzedawca określa czy dokonuje dostawy towaru czy świadczy usługę. W zależności od tego jak wygląda sprzedaż przedsiębiorcy, kod GTU może zostać użyty dla towarów, usług, podlegających pod odpowiednią klasyfikację. W zrozumieniu tematu pomocny jest nasz artykuł, który na przykładzie usług budowlanych pokazuje, czym różni się usługa kompleksowa od sprzedaży odrębnie towaru i usługi. Artykuł dostępny jest tutaj.

▲ wróć na początek

2.20 Czy projektowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych należy podciągnąć pod GTU 12?

GTU 12 zgodnie z odpowiedzią MF ma zastosowanie, kiedy świadczymy usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

Podana klasyfikacja usług odnosi się do PKWiU 2015. Jak pisze MF “zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.” Odnosząc się do pytania, należy zatem ocenić, czy treścią usługi w tym przypadku nie będzie usługa doradcza, albo zarządcza, gdyż tylko przy takiej ocenie usług miałby zastosowanie kod GTU 12. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją usługi, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić, w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

2.21 Czy przy sprzedaży każdego tuszu i tonera do drukarki muszę wstawić kod GTU 06?

Kod GTU 06 należy zastosować dla wystawionych faktur, na których zostały sprzedane urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Poz. 8 załącznika 15 dotyczy ex 20.59.30.0 tj. Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, zaś poz. 69 załącznika dotyczy ex 28.23.26.0 tj. Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych.

Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje na fakturę ww. produkt powinien stosować GTU 06.

▲ wróć na początek

2.22 Czy sprzedając drukarkę nową lub używaną z tuszem/tonerem należy zaznaczyć kod GTU 06?

W tej sytuacji należy ocenić, czy sprzedawana jest drukarka czy tusz, toner. Jeżeli sprzedawany będzie tusz, toner jako odrębny towar i podpada on pod klasyfikację ujętą we wcześniejszym pytaniu do GTU 06, wtedy będzie wymagał oznaczenia. Jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie drukarka, wtedy takiej sprzedaży oznaczenie nie dotyczy, gdyż drukarki nie zostały wymienione w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

▲ wróć na początek

2.23 Komputery, drukarki posiadają jakiś GTU?

W przypadku dostaw sprzętu elektronicznego należy zapoznać się z GTU 06. Kod GTU 06 należy zastosować dla wystawionych faktur, na których zostały sprzedane urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na pozycje:

 • 59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
 • 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania – danych
 • 61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
 • 62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
 • 65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 • 69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
 • 94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
 • 95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
 • 96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

 

Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje na fakturę ww. produkt powinien stosować GTU 06.

▲ wróć na początek

2.24 Wykonuję projekty budowlane, wykonawcze i nadzór autorski nad tymi projektami. Jakie kody GTU wpisywać na fakturach?

Przede wszystkim należałoby sprawdzić, czy nie dotyczy Pana kod GTU 12. Jeżeli usługi zostaną zaklasyfikowane jako zarządcze bądź doradcze, wystąpi obowiązek zastosowania kodu 12. W przypadku problemu z klasyfikacją usługi należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

2.25 A jak w transporcie? Transport towarów. A zwykły transport – usługa transportowa przewóz towarów objęty jest GTU?

Oznaczenie GTU 13 dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. W tym zakresie należy zatem odnieść się do wskazanej klasyfikacji. MF odpowiadając na pytanie odnośnie grupy GTU 13 wskazało:

“Przez „ex” rozumie się zakres towarów i usług węższy niż określony – odpowiednio – w danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym grupowaniu klasyfikacji, wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Zatem ze wszystkich usług mieszczących się w Sekcji H PKWiU 2015 r. w grupowaniach 49.4 i 52.1, oznaczeniu podlegają tylko usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej.”

Warto też zapoznać się z kolejną wypowiedzię MF:

“Czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU 13.

Nie. W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.”

Przeczytaj: Usługi transportowe a usługi kurierskie jaka jest różnica?

▲ wróć na początek

2.26 Usługa wspomagająca transport lądowy – 52.21.Z klasyfikuje się pod GTU 13?

Oznaczenie GTU 13 dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Z uwagi na powyższe usługa klasyfikowana jako 52.21.Z nie będzie podlegała pod kod GTU 13.

▲ wróć na początek

2.27 Czy wynajem hali magazynowej podlega pod GTU?

Oznaczenie GTU 13 dotyczy usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Z uwagi na powyższe należy określić PKWiU wskazanej usługi – tylko jeżeli kod mieści się w powyższych, wtedy wystąpi konieczność oznaczenia. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją usługi, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

2.28 Czy sprzedaż usług konsultingowych-informatycznych podlega pod GTU_12?

Jeżeli usługi będą wiązały się m.in. z doradztwem, zarządzaniem, szkoleniami, może wystąpić konieczność oznaczenia faktury GTU 12. Tak naprawdę w każdej branży może mieć zastosowanie wiele kodów, wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jaka wystąpiła u przedsiębiorcy, zatem każdorazowo trzeba przeanalizować, czy nie świadczy się usług wymienionych przez MF w GTU 12.

GTU 12, zgodnie z odpowiedzią MF, ma zastosowanie, kiedy świadczymy usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

Podana klasyfikacja usług odnosi się do PKWiU 2015. Jak pisze MF “zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.”

▲ wróć na początek

2.29 Wykonuję usługi instalacyjne. W takim przypadku muszę wpisywać kod GTU?

Usługi instalacyjne nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych jakie zawiera nowy plik JPK jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.30 Czy świadczenie usług naprawy pojazdów objęte jest kodem GTU?

Usługi naprawy pojazdów nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU. Zachęcamy do zapoznania się z naszym wpisem, który pokazuje, kiedy mechanik może mieć do czynienia z kodami GTU.

▲ wróć na początek

2.31 Czy świadczenie usług geodezyjnych jest objęte kodem GTU?

Usługi geodezyjne nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK jako usługi, które podlegają pod kody GTU. Jednakże zawsze należy mieć na uwadze fakt, iż od charakteru świadczonych usług, czy np. noszą znamiona doradczych, szkoleniowych, mogłaby zależeć konieczność zastosowania kodu GTU 12. Więcej o GTU 12 dostępne jest tutaj.

▲ wróć na początek

2.32 Czy wynajem samochodów jest również objęty GTU?

Usługi wynajmu samochodów nie zostały opisane w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK jako usługi, które podlegają pod kody GTU. Kodu 07 GTU należy używać do oznaczania dostaw pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10. Nie odnosi się on jednak do najmu wskazanych pojazdów.

▲ wróć na początek

2.33 Czy wydruk ulotek, wizytówek, czy też projekt naklejek to kod GTU 12?

Usługi wydruku ulotek, wizytówek, czy wykonania projektu naklejek nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Jeżeli jednak wykonywane usługi zostaną uznane za reklamę, marketing, może wystąpić konieczność oznaczenia faktury GTU 12. Tak naprawdę w każdej branży może mieć zastosowanie wiele kodów, wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jaka wystąpiła u przedsiębiorcy, zatem każdorazowo trzeba przeanlizować, czy nie świadczy się usług wymienionych przez MF w GTU 12.

GTU 12 zgodnie z odpowiedzią MF ma zastosowanie, kiedy świadczymy usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

Podana klasyfikacja usług odnosi się do PKWiU 2015. Jak pisze MF “zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.”

▲ wróć na początek

2.34 Czy projektowanie (projekty graficzne) na potrzeby marketingu, social mediów, IT (interfejsy web i mobile), również podlegają pod GTU?

Usługi projektowania, projekty graficzne nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Jeżeli usługi zostaną uznane za reklamę, marketing, może wystąpić konieczność oznaczenia faktury GTU 12. Tak naprawdę w każdej branży może mieć zastosowanie wiele kodów, wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jaka wystąpiła u przedsiębiorcy, zatem każdorazowo trzeba przeanalizować, czy nie świadczy się usług wymienionych przez MF w GTU 12.

GTU 12 zgodnie z odpowiedzią MF ma zastosowanie, kiedy świadczymy usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

Podana klasyfikacja usług odnosi się do PKWiU 2015. Jak pisze MF “zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.”

▲ wróć na początek

2.35 Czy wykonanie projektu wnętrz – aranżacja wnętrz podlega pod GTU?

Usługi projektu, aranżacji wnętrz nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych jakie zawiera nowy plik JPK jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi, należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.36 Czy sprzedaż robotów edukacyjnych podlega pod GTU?

W przypadku dostaw sprzętu elektronicznego, należy zapoznać się z GTU 06. Kod GTU 06 należy zastosować dla wystawionych faktur, na których zostały sprzedane urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. W tej sytuacji należy sprawdzić określone pozycje i poznać kod PKWiU sprzedawanego towaru, tak by móc ocenić, czy sprzedawany towar nie mieści się w wymienionych pozycjach załącznika do ustawy. Jeżeli się nie mieści, wtedy kod GTU nie znajdzie zastosowania. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją usługi, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

▲ wróć na początek

2.37 Czy sprzedaż gadżetów reklamowych: koszulek, długopisów, notesów, itp. podchodzi pod GTU 12?

GTU 12 odnosi się do usług reklamowych, nie odnosi się do dostawy towarów. W tej sytuacji przedsiębiorca każdorazowo powinien określić, co jest przedmiotem jego sprzedaży – dostawa towaru czy świadczenie usługi, gdyż w zależności od klasyfikacji, świadczenie usługi reklamowej, w przeciwieństwie od dostawy towaru, podlega pod GTU 12.

▲ wróć na początek

2.38 Firma zajmująca się izolacją przeciwwodną PKWiU 43.99.10.0 – czy na fakturze trzeba zaznaczać GTU 10?

GTU 10 dotyczy dostaw: budynków, budowli i gruntów. Wskazana grupa nie odnosi się do świadczonych usług. Warto przy tym spojrzeć na jedną z odpowiedzi MF, jakie wskazało w temacie wskazanej grupy:

Czy oznaczenie GTU 10 należy stosować również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów?

Tak. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami, jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.

▲ wróć na początek

2.39 Wynajem mieszkania – jaki GTU? Jaki jest GTU na czynsz z najmu?

Usługi wynajmu mieszkania nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.40 Czy sprzedaż lamp różnego rodzaju też ma kod GTU?

Dostawę towarów określa GTU od 01 do 10. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej dostawy, należałoby zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule. Wśród wymienionych GTU nie zostały wskazane dostawy lamp. Warto jednak zawsze zapoznać się z kategorią 06, czy nie ma się w sprzedaży asortymentu określonego dla wskazanej grupy:

 • urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek.

▲ wróć na początek

2.41 Czy wycena nieruchomości podlega pod GTU 12?

Usługi wyceny nieruchomości nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Jeżeli ww. usługi zostaną uznane za doradztwo, może wystąpić konieczność oznaczenia faktury GTU 12. Tak naprawdę w każdej branży może mieć zastosowanie wiele kodów. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jaka wystąpiła u przedsiębiorcy, zatem każdorazowo trzeba przeanlizować, czy nie świadczy się usług wymienionych przez MF w GTU 12.

GTU 12 zgodnie z odpowiedzią MF ma zastosowanie, kiedy świadczymy usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

Podana klasyfikacja usług odnosi się do PKWiU 2015. Jak pisze MF “zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi.”

▲ wróć na początek

2.42 Usługi foto/video – jaki GTU?

Usługi foto, wideo nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi, należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.43 Czy usługa TAXI podlega pod GTU 12?

Usługi taxi nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi, należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie. Klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.44 Czy wynajem miejsca parkingowego podlega oznaczeniu GTU?

Usługi najmu miejsc parkingowych nie zostały wymienione w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi są opisywane przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi, należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

Przeczytaj: Czy usługi holowania i parkingowe podlegają pod kody GTU 13?

▲ wróć na początek

2.45 Czy sprzedaż domen internetowych podlega pod GTU 12?

Kody GTU dotyczą sprzedaży usług i towarów szczególnie narażonych na nadużycia. Nie wszystkie typy sprzedaży mają przypisane GTU. Katalog kodów wraz z informacjami, jakie typy działalności obejmuje znajduje się w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Sprzedaż domen nie została wprost wymieniona w Rozporządzeniu, jednakże żeby móc się odnieść, czy na pewno nie została wykluczona z GTU, należy dokonać odpowiedniej klasyfikacji statystycznej, która pomoże zweryfikować, czy wskazana transakcja podlega pod kod. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić, w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

Niestety na ten moment MF nie podało wytycznych w zakresie wskazanym w pytaniu.

Dostawy towarów opisywane są przez kody GTU 1-10, usługi przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.46 Czy istnieje kod GTU dla usług administracji infrastrukturą informatyczną? Czy to podchodzi pod usługi programistyczne?

Kody GTU dotyczą sprzedaży usług i towarów szczególnie narażonych na nadużycia. Nie wszystkie typy sprzedaży mają przypisane GTU. Katalog kodów wraz z informacjami, jakie typy działalności obejmuje, znajduje się w Rozporządzeniu określającym zakres danych, jakie zawiera nowy plik JPK, jako usługi, które podlegają pod kody GTU.

Usługi administracji infrastrukturą informatyczną nie zostały wprost wymienione w Rozporządzeniu, jednakże żeby móc się odnieść, czy na pewno nie zostały wykluczone z GTU, należy dokonać odpowiedniej klasyfikacji statystycznej, która pomoże zweryfikować, czy wskazana transakcja podlega pod kod. Jeżeli występują problemy z klasyfikacją, należy zwrócić się z zapytaniem do Głównego Urzędu Statystycznego, który pomoże określić w jakiej grupie znajdują się wymienione w pytaniu usługi.

Niestety na ten moment MF nie podało wytycznych w zakresie wskazanym w pytaniu. Zawsze warto zwrócić uwagę, czy istotą usług nie będzie doradztwo. Jeżeli ww. usługi zostaną uznane za doradztwo lub zarządzanie, może wystąpić konieczność oznaczenia faktury GTU 12. Tak naprawdę w każdej branży może mieć zastosowanie wiele kodów, wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jaka wystąpiła u przedsiębiorcy, zatem każdorazowo trzeba przeanlizować, czy nie świadczy się usług wymienionych przez MF w GTU 12.

GTU 12 zgodnie z odpowiedzią MF ma zastosowanie, kiedy świadczymy usługi:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1

Usługi opisywane są przez kody GTU 11-13. Żeby móc się odnieść do klasyfikacji konkretnej usługi, należy za każdym razem zweryfikować wskazane kategorie, klasyfikacja podana jest m.in. w naszym artykule.

▲ wróć na początek

2.47. Czy pośrednictwo w sprzedaży towarów i elementów stalowych podlega pod GTU?

Przede wszystkim należy ustalić czy przedmiotem sprzedaży jest konkretny towar, czy usługa. Usługi pośrednictwa jako takie nie zostały wymienione w katalogu usług objętych GTU, jednakże dostawy określonych towarów – już tak.

W przypadku sprzedaży należy przede wszystkim odnieść się do konkretnej klasyfikacji statystycznej i sprawdzić, czy ona nas dotyczy. GTU 08 dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz
w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Szczegółowy opis, co znajdziemy w danej klasyfikacji, znajduje się również w naszym artykule.

▲ wróć na początek

 

3. Procedury i inne oznaczenia

3.1. Czy na fakturach poniżej 15 000 zł trzeba zaznaczać split payment, który się drukuje na fakturze? Pytanie – a czy w zakładce JPK także trzeba zaznaczyć MPP?

Gdy transakcja podlega obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności, czyli jest na kwotę powyżej 15 000 zł brutto, są sprzedawane towary/usługi z załącznika 15 ustawy o VAT to wtedy obowiązkowo stosuje się na niej zapis o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, jak i dla celów JPK_VAT z deklaracją, stosuje się procedurę MPP.

Przy dobrowolnym zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności zapis może widnieć na fakturze – w pliku JPK nie stosuje się jednak wtedy oznaczenia MPP.

▲ wróć na początek

3.2 Przy fakturze mniejszej niż 15.000 nie ma możliwości tego zaznaczenia. Jak to jest? Czego się trzymać w takim wypadku?

Jak to zostało wyjaśnione we wcześniejszym pytaniu – tam gdzie nie ma obowiązku stosowania mechanizmu MPP w JPK nie oznacza się tej procedury. Dlatego też w serwisie dla faktury poniżej 15 000 zł brutto w zakładce JPK nie będzie opcji oznaczenia MPP. Serwis oznacza wskazaną opcję dla celów JPK wtedy, kiedy zachodzi obowiązek oznaczenia wskazanej procedury.

▲ wróć na początek

3.3 Otrzymując fakturę poniżej 15 tys. zł, która dotyczy części z zał. nr 15 ustawy o VAT z adnotacją podzielona płatność – czy również musimy oznaczyć dowód zakupu jako MPP?

Oznaczeniu MPP podlega jedynie obowiązkowy mechanizm split payment. W przypadku kiedy transakcja nie spełnia warunku obowiązkowego zastosowania procedury mechanizmu podzielonej płatności tj. pomimo tego iż dotyczy towarów/usług z załącznika 15 do ustawy o VAT jej wartość jest poniżej 15 000 zł, to nie stosuje się dla niej oznaczenia MPP w plikach JPK.

▲ wróć na początek

3.4 Jak oznaczać w JPK wystawioną fakturę WDT, gdy towary sprzedawane zostały zakupione w Polsce?

Taka faktura nie zawiera szczególnych oznaczeń dedykowanych dla WDT. Należy jednak zweryfikować, czy dostawa nie dotyczy towarów objętych kodami GTU od 01-10, ponieważ również WDT może być oznaczane kodami GTU.

▲ wróć na początek

3.5 Czy usługi konsultingowe podlegają pod jakieś znaczniki/procedury sprzedażowe?

Jeżeli usługi będą wiązały się z doradztwem, zarządzaniem, może wystąpić konieczność oznaczenia faktury GTU 12. Tak naprawdę w każdej branży może mieć zastosowanie wiele kodów, wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jaka wystąpiła u przedsiębiorcy. Kompendium wiedzy na temat występujących kodów oraz procedur zawarliśmy w naszym artykule.

▲ wróć na początek

3.6 Jest jakieś info, kiedy split payment jest planowany dla wszystkich branż?

W tym momencie nie ma takich informacji. Jeżeli coś się pojawi, będziemy starali się informować o nowinkach na naszym blogu eksperckim. Zachęcamy do śledzenia pojawiających się wpisów na bieżąco.

▲ wróć na początek

3.7 Czy pod kodem EE są również usługi programistyczne?

Wskazany kod obejmuje jedynie usługi: elektroniczne, nadawcze oraz telekomunikacyjne i dla wskazanych będzie miał zastosowanie. Wskazany kod dotyczy ww. usług w przypadku, kiedy będą one wykonywane zarówno na rzecz osób fizycznych z Polski, jak i z zagranicy.

Przeczytaj: Czym są usługi świadczone drogą elektroniczną?

▲ wróć na początek

3.8 Jeśli ojciec co miesiąc wystawia FV córce (oboje prowadzą różne firmy nie mające ze sobą nic wspólnego oprócz miejsca prowadzenia działalności) na małą kwotę, to czy trzeba będzie je oznaczać jako powiązane? Ojciec i syn mają 2 odrębne firmy. Zdarza się, że zachodzą między nimi transakcje, czy jest to transakcja powiązana? Czy transakcja doraźna między firmami ojca i syna (odrębne gospodarstwa domowe) są TP?

Szczegółowo temat kodu TP opisaliśmy tutaj. Odnosząc się do poruszonych w definicji kwestii:

 • przez podmioty powiązane należy rozumieć: (…) Podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: (…) małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, (…)
 • przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć: “pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.”

W odniesieniu do powyższego należy dokonać oznaczenia TP dla transakcji opisanych w pytaniach.

Uwaga! Przepis nie odnosi się do wspólnego adresu zamieszkania, czy doraźności sytuacji, także bez względu na wskazane fakty oceniamy zasadność oznaczenia procedury na podstawie wyżej wskazanej definicji. A jak to działa w serwisie? Przeczytaj.

▲ wróć na początek

3.9 Czy jeśli jestem os. fiz. prowadzącą działalność i wystawiam fakturę do spółki, gdzie jestem 20% udziałowcem, to czy powinnam fakturę oznaczyć kodem TP?

Szczegółowo temat kodu TP opisaliśmy tutaj. Odnosząc się do poruszonych w definicji kwestii:

 • przez podmioty powiązane należy rozumieć: (…) Spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników (…)
 • przez wywieranie znaczącego wpływu należy rozumieć: “Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych (…)”

W odniesieniu do powyższego z uwagi na udziały poniżej 25% nie zachodzi przesłanka do oznaczenia TP. Wartość udziałów to jedyny czynnik decydujący w tej sytuacji, który zadecydował o braku stosowania oznaczenia TP.
Należy jednak pamiętać, żeby na każdą sytuację zawsze spojrzeć “szerzej” tj. wziąć pod uwagę czy aby to na pewno jedyne powiązanie jakie występuje, powiązań należy poszukiwać poprzez relacje:

 • kapitałowe,
 • osobowe,
 • rodzinne
 • organizacyjne z uwzględnieniem relacji osobowych i rodzinnych.

Jak to zostało rozwiązane w serwisie? Przeczytaj.

▲ wróć na początek

3.10 Czy wystawiając fakturę kontrahentowi dokumentującą sprzedaż bonów różnego przeznaczenia do wykorzystania we własnym punkcie sprzedaży detalicznej jest konieczność zaznaczenia procedury B_MPV_PROWIZJA?

Procedura B_ MPV_PROWIZJA dotyczy świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

Procedura znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy transferu bonu dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu (czyli jeśli sprzedaży bonu lub jego przekazania dokonuje inny podmiot niż producent/sprzedawca towaru).

Przeczytaj: NOWY JPK: Bony jednego przeznaczenia i różnego przeznaczenia – wykazywanie w nowym pliku

▲ wróć na początek

3.11 A paragon z nipem?

Paragon z NIP jest fakturą uproszczoną, gdy kwota na fakturze nie przekracza 450 zł/100 EUR. Obecnie takie dokumenty nie muszą być wykazywane w nowym JPK odrębnie, jednakże ma się to zmienić od stycznia 2021 roku. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

▲ wróć na początek

3.12 Czy przesunięcie towarów z jednego punktu na drugi w ramach jednej działalności, oznaczone do tej pory jako wydanie na zewnątrz, będę musiał oznaczać od 1 października jako rodzaj dokumentu wew.?

Przesunięcie towarów między magazynami jednej firmy nie ma wpływu na ewidencję VAT, przez co nie wymaga oznaczenia w pliku JPK. WEW – dokument wewnętrzny to np. dokument na nieodpłatne przekazanie towaru podlegające pod naliczenie podatku VAT.

Przeczytaj: Co to jest kod WEW i kiedy go stosować?

▲ wróć na początek

3.13 Przy sprzedaży towarów używanych do każdego paragonu wystawiana jest faktura i na podstawie faktury księgowana była marża, raport fiskalny nie był księgowany. Jak wprowadzać to od października?

Obecnie Krajowa Informacja Skarbowa w odniesieniu do faktur VAT marża, kiedy klient dodatkowo ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej, wskazuje, że w Ewidencji, a co za tym idzie JPK, żeby wykazać:

 1. w przypadku, kiedy jest wystawiony paragon – należy wykazać każdy paragon oddzielnie – bez wykazania oznaczenia RO dla poszczególnych paragonów,
 2. paragon i od razu do paragonu jest wystawiona faktura (więc dla osoby fizycznej do paragonu albo dla firmy) – żeby wykazać fakturę bez oznaczenia FP,
 3. odnośnie tego, co się dzieje, jak mamy paragon i go wykażemy, a potem klient chce fakturę, to KIS na ten moment nie wskazał jak ewidencjonować sprzedaż.

Z opisu wynika, iż ma miejsce sytuacja b) – w jej przypadku samo wystawienie faktury poprzez serwis, przez formularz Faktura VAT marża, da prawidłowe księgowanie takiej transakcji.

W przypadku Użytkowników, u których zachodzi opcja a) – księgowania do VAT można dokonać poprzez zakładkę Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ +dodaj pozycję Ewidencji sprzedaży VAT.

Przeczytaj: Ewidencja na kasie fiskalnej sprzedaży VAT marża a JPK_V7

▲ wróć na początek

3.14 Sprzedaż internetowa to z reguły sprzedaż wysyłkowa – czy tutaj przypadkiem nie mamy do czynienia z wyjątkiem i nie stosujemy przepisu dla faktur uproszczonych?

Faktura uproszona to taka, która zawiera NIP nabywcy i jej wartość nie przekracza 450 zł albo kwoty 100 euro. W praktyce najczęściej jest nią paragon poniżej wskazanej kwoty albo inny dokument zawierający określone pozycje z ustawy o VAT. Faktura uproszczona nie dotyczy konkretnego rodzaju sprzedaży, także dotyczy ona również sprzedaży wysyłkowej, kiedy przedsiębiorca przekazuje klientom dokumenty spełniające wymogi dokumentu stanowiącego fakturę uproszczoną.

Inaczej wyglądałaby sytuacja, kiedy mówilibyśmy o “sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju”, o której mówiliśmy na webinarze (szczegółowo opisuje ją art. 2 pkt. 23 ustawy o VAT i piszemy o niej m.in. tutaj) – w przypadku tej sprzedaży bowiem nie ma obowiązku ewidencjonowania jej na kasie, zaś występuje obowiązek od razu wystawienia faktury. Więc tutaj nie ma mowy o fakturach uproszczonych. Przypominamy, tak jak zostało to wskazane przez prowadzącą, przykładem takiej sprzedaży jest wysyłka towaru z Polski do innego kraju Unii na rzecz osoby fizycznej.

▲ wróć na początek

3.15 Czy dla wszystkich dokumentów importowych WNT, eksportowych WDT stosujemy oznaczenia, czy tylko oznaczamy te, które są związane z załącznikiem 15?

WDT – czyli wewnątrzunijna dostawa towarów podlega pod oznaczenia GTU, jak i procedur dla transakcji. Przy WDT należy szczególnie zwrócić uwagę, czy nie mamy do czynienia z procedurami I_42 WDT po imporcie towarów w procedurze 42, I_63 WDT po imporcie towarów w procedurze 63, o których piszemy szczegółowo tutaj. Ponadto należy pamiętać o szczególnym oznaczeniu, kiedy mamy do czynienia z transakcją trójstronną – TT_D Dostawa na rzecz trzeciego w kolejności podatnika dokonana w procedurze uproszczonej przewidzianej dla transakcji trójstronnej.

WNT – czyli Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów posiada szczególne oznaczenie dla nabyć rozliczanych w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczone -TT_WNT.

Więcej o tym, jakie oznaczenia mogą mieć zastosowanie, wspominaliśmy tutaj.

▲ wróć na początek

 

4. Plik JPK

4.1 Jeśli ktoś rozlicza się kwartalnie, to czy za III kwartał nadal składa “starą” deklarację?

Tak, do 25.10.2020 r. należało złożyć deklarację VAT-7K według dotychczasowych zasad. Plik JPK_VAT za wrzesień również był wysyłany “po staremu”. Warto pamiętać, że każda korekta okresu do września 2020 będzie dokonywana na “starych” zasadach, czyli poprzez złożenie korekty pliku JPK_VAT, lub/i VAT-7/7K.

▲ wróć na początek

4.2 Czy deklaracja VAT-7 nie będzie już wysyłana do US?

Deklaracja nadal będzie wysyłana za okres do 09/2020. Przedsiębiorca może nadal spotykać się z korygowaniem okresu, którego dotyczy okres składania VAT-7. Wtedy wskazany okres koryguje się poprzez złożenie stosownej korekty VAT-7.

▲ wróć na początek

4.3 Czy nievatowcy świadczący usługi wewnątrzwspólnotowe też muszą składać JPK z kodami?

Nie. Obowiązek nie dotyczy nievatowców.

▲ wróć na początek

4.4 Co ze zwrotem VAT na rachunek? Co ze zwrotem VAT bezpośrednio na rachunek, gdzie zaznaczyć, gdy chcę zwrotu dot. WDT?

Również składając pliki według nowej struktury przedsiębiorca może wystąpić o zwrot VAT. Użytkownicy serwisu, którzy będą o taki zwrot chcieli wystąpić, uzyskają pomoc jak to wykonać na koncie od Biura Obsługi Klienta. Obecnie posiadamy również aktualne instrukcje jak to wykonać w naszej Pomocy, m.in. zwrot w terminie 60 dni został opisany tutaj.

▲ wróć na początek

4.5 Co do nowego JPK – pierwszą nową wersję wysyłamy za październik w listopadzie? Czy za wrzesień w październiku?

Nowy JPK dotyczy wysyłki za październik w listopadzie 2020.

▲ wróć na początek

4.6 Co z wpisywaniem nr kont bankowych kontrahentów? Czytałem, że będzie taki obowiązek?

Plik JPK nie zawiera pozycji dotyczących numerów kont bankowych.

▲ wróć na początek

 

5. Zmiany a IFI

5.1 Na jednej fakturze jest notebook z dodanym GTU 06 i inne produkty nie obejmujące GTU – czy w systemie zaznaczam GTU dla 1 pozycji, czy dla każdej na FV?

W serwisie GTU oznacza się przy konkretnej pozycji faktury, której kod dotyczy. Jeżeli GTU nie dotyczy jakiejś pozycji należy pozostawić dla tej pozycji “-” co oznacza, iż towar, usługa nie należy do żadnej z grup.

Chcesz wiedzieć więcej o GTU, przeczytaj.

▲ wróć na początek

5.2 Niektóre interpretacje wskazują na konieczność drukowania kodów GTU na fakturach. Czy będzie to możliwe w iFirma?

Pomimo tego, iż żaden przepis nie narzuca pokazywania kodów na dokumentach sprzedaży, udostępniliśmy taką opcję, żeby mogli z niej skorzystać użytkownicy pakietów płatnych. Włączenie opcji jest dostępne w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Domyślne ustawienia, gdzie w edycji ustawień można wybrać, aby oznaczenia stosowane dla celów JPK pokazywały się na fakturze.

▲ wróć na początek

5.3 Czy będziecie pokazywali jak wypełnić nowy JPK?

Samo generowanie pliku w serwisie jest zautomatyzowane i zbiera wystawione faktury, jak i zaksięgowane wydatki w całość. Przeczytaj, jak wygenerować, pobrać i wysłać plik z serwisu tutaj.

▲ wróć na początek

5.4 Jeżeli w ifirma korzystam tylko z generowania faktur i dotychczas z generowania JPK_VAT, a faktyczna księgowość (deklaracja, faktury, koszt) realizowana jest poza ifirmą, co dla mnie się zmienia?

W tej sytuacji, jeżeli Użytkownikowi zależy na generowaniu pliku JPK_V7 z prawidłowymi oznaczeniami, tak by móc przekazać plik do swojej księgowości, należy dokonywać na bieżąco oznaczeń GTU, jak i procedur. Jak to zostało rozwiązane w serwisie i o czym mówiliśmy na webinarze, zostało opisane tutaj.

▲ wróć na początek

5.5 Jeśli wystawię w ifirma fakturę do paragonu, to FP pojawi się automatycznie, czy muszę manualnie to oznaczać?

Kod pojawi się automatycznie dla faktury. Dokonując sprzedaży, gdzie był wystawiony wcześniej paragon, wystarczy skorzystać z formularza Faktura VAT do paragonu z kasy fiskalnej. Dodając taki zapis do Ewidencji sprzedaży samodzielnie w części Oznaczenia JPK, należy wybrać dowód sprzedaży – faktura do paragonu. Jak oznaczenie FP zostało rozwiązane w serwisie? Przeczytaj.

▲ wróć na początek

 

Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce