Przejście z pełnych składek na składkę zdrowotną

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca zobowiązany jest do regulowania składek ZUS – społecznych, zdrowotnej oraz – po zakończeniu okresu preferencyjnego – Funduszu Pracy. Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca uzyska nowy tytuł ubezpieczeń – np. równolegle rozpocznie pracę na etacie z przynajmniej minimalnym ustawowym wynagrodzeniem. W takiej sytuacji z działalności opłacana będzie wyłącznie składka zdrowotna – a fakt ten trzeba zgłosić do ZUS.

Prowadzisz działalność? Sprawdź koniecznie – aktualne składki ZUS i skala podatkowa

Wyłącznie składka zdrowotna – formalności

Aby zmienić model opłacania składek w działalności ze wszystkich na wyłącznie zdrowotną, konieczne będzie najpierw wyrejestrowanie ze wszystkich składek, a następnie – zarejestrowanie już tylko do składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca jest zatem zobowiązany – w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia umowy o pracę – złożyć do ZUS:

  • ZUS ZWUA – deklarację wyrejestrowującą,
  • ZUS ZZA – deklarację rejestrującą wyłącznie do składki zdrowotnej.

Uwaga! Jeśli umowa o pracę zaczyna obowiązywać w trakcie miesiąca należy pamiętać, że przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacenia proporcjonalnie składek za te dni w miesiącu, w trakcie których nie był jeszcze na etacie. Dopiero w kolejnym miesiącu pracodawca ureguluje za przedsiębiorcę pełne składki społeczne.

Zmieniając formę opłacania składek z działalności, powinniśmy złożyć dodatkowo ZUS DRA. Gdy etat rozpoczyna się w trakcie miesiąca, DRA musimy złożyć zarówno za ten miesiąc, jak i kolejny – w którym opłacimy już tylko składkę zdrowotną. Jeśli w kolejnych miesiącach nie będzie dodatkowych zmian, składanie ZUS DRA nie będzie już konieczne.

Przykład:
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zawarł umowę o pracę z pensją w wysokości 5000 zł brutto. Umowa zaczyna obowiązywać 16 lutego 2021 r.

Najpóźniej do 23 lutego 2021 przedsiębiorca złoży ZUS ZWUA oraz ZUS ZZA. Obliczy także proporcjonalnie składki społeczne za okres od 1 do 15 lutego 2021. Do 10 marca wpłaci właściwą kwotę składek oraz złoży ZUS DRA za luty 2021.

Z uwagi na fakt, że dopiero w marcu przedsiębiorca zapłaci już tylko składkę zdrowotną, konieczne będzie złożenie DRA również za ten miesiąc. Zatem do 10 kwietnia konieczne będzie wpłacenie składki zdrowotnej oraz złożenie ZUS DRA za marzec do ZUS.

Wyłącznie składka zdrowotna – instrukcja w serwisie ifirma.pl

Uwaga! Jeśli umowa o pracę rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, pomiń punkt 1 – proporcjonalne wyliczanie składki, i przejdź do punktu 2. Deklaracje zgłoszeniowe.


1. Proporcjonalne wyliczenie składki

Jeśli pracę na etacie rozpoczynamy w trakcie miesiąca, w serwisie należałoby najpierw sporządzić ZUS DRA ze składkami wyliczonymi proporcjonalnie. W tym celu należy przejść do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje, gdzie wybieramy przycisk ZUS. Po wyświetleniu się informacji o składkach wybieramy opcję Edytuj.

Kolejno wybieramy opcję +dodaj pozycjęJako Typ przerwy wybieramy opcję Inna przyczyna, a Okres przerwy ustawiamy od dnia rozpoczęcia umowy o pracę do końca danego miesiąca (poniżej znajdują się dane z przykładu za okres 16-02-2021 do 28-02-2021).Po zatwierdzeniu serwis proporcjonalnie zmniejszy składki społeczne. Ponowne zatwierdzenie wygeneruje raport ZUS DRA.Wygenerowaną w ten sposób ZUS DRA można następnie przesłać do ZUS bezpośrednio z serwisu ifirma.pl.


2. Deklaracje zgłoszeniowe

Aby zgłosić zmianę modelu opłacanych składek należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS i w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię i Nazwisko Przedsiębiorcy wybrać opcję Wygeneruj ZWUA.W oknie, które się pojawi, jako Typ deklaracji wybieramy opcję wyrejestrowanie z ubezpieczeń, a jako Przyczynę wyrejestrowaniaInną przyczynę wyrejestrowania. Wpisujemy też datę – dzień zgodny z rozpoczęciem pracy na etacie (zgodnie z przykładem to 16-02-2021). Następnie wysyłamy deklarację, wybierając Przekaż do podpisu.Aby dopełnić wysyłki, potwierdzamy pojawiający się komunikat.Kolejny krok to deklaracja rejestrująca – generujemy ją w tej samej zakładce, wybierając opcję Wygeneruj ZZA.Jako Typ deklaracji również wybieramy Zgłoszenie i wprowadzamy datę powstania obowiązku ubezpieczenia – taką, jaką wprowadziliśmy w ZWUA. Następnie wybieramy Przekaż do podpisu (a także zatwierdzamy analogiczny jak przy ZUS ZWUA komunikat).Następnie zatwierdzamy komunikat wybierając opcję TakDeklaracje zostaną przesłane do ZUS w ramach opcji e-deklaracji w serwisie ifirma.pl.


3. Zmiana ustawień

Aby serwis rozpoczął wyliczanie wyłącznie składki zdrowotnej, konieczne będzie wprowadzenie właściwych ustawień – można to zrobić w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS, gdzie u dołu strony wybieramy opcję Edytuj.

Uwaga! Jeśli pracę na etacie rozpoczynasz w trakcie miesiąca, pamiętaj aby zmiany ustawień dokonać już po wygenerowaniu ZUS DRA za miesiąc, w którym podjąłeś zatrudnienie.

W części Dodatkowe informacje oznaczamy opcję Jestem zatrudniony na umowę o pracę z wynagrodzeniem co najmniej 2 800,00 zł brutto.Na tej podstawie automatycznie zmienią się ustawienia składek – składki zdrowotne zostaną oznaczone jako domyślne, natomiast składki społeczne będzie można oznaczyć jako dobrowolne. W tym przypadku należy odznaczyć tę opcję – zaznaczona powinna pozostać wyłącznie składka zdrowotna.Po zmianie ustawień zatwierdzamy je przyciskiem u dołu strony.


4. ZUS DRA – wyłącznie ze składką zdrowotną

Aby wygenerować DRA wyłącznie ze składką zdrowotną, przechodzimy do zakładki Deklaracje ➡ Deklaracje i wybieramy przycisk ZUS. Na podstawie wybranych ustawień wyliczona zostanie jedynie składka zdrowotna:Uwaga! ZUS DRA z wyłącznie składką zdrowotną zaczynamy generować od:

  • Miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęliśmy zatrudnienie – jeśli umowa o pracę zaczyna się w trakcie miesiąca (zgodnie z przykładem byłby to miesiąc marzec 2021)
  • Miesiąca, w którym podjęliśmy zatrudnienie – jeśli umowa o pracę zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca (jeżeli zatrudnienie byłoby od 1 lutego a nie od 16 lutego, wówczas byłby to miesiąc luty).

ZUS DRA z serwisu można następnie przesłać bezpośrednio do ZUS za pomocą funkcji e-deklaracji.


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl


Czy wiesz, że czasem konieczne jest zgłoszenie pracodawcy faktu, że prowadzisz działalność? Sprawdź, jakie jeszcze masz obowiązki!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły