Jak działa ifirma.pl – ryczałt + VAT

Podstawowe czynności, które musisz wykonać w ifirma.pl, aby prawidłowo prowadzić księgowość firmy będąc vatowcem na ryczałcie:

  • wystawienie faktur sprzedaży – przez zakładkę Faktury,
  • księgowanie faktur dokumentujących wydatki – przez zakładkę Wydatki.

Na podstawie dokumentów wprowadzonych przez Faktury i Wydatki automatycznie powstają ewidencje podatkowe:

  • na potrzeby podatku dochodowego (PIT) – ewidencja sprzedaży,
  • na potrzeby podatku VAT – ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów VAT.

W zakładce Deklaracje jednym kliknięciem wylicza się zobowiązania podatkowe PIT-28 oraz generuje deklarację VAT, którą należy złożyć do US (np. drogą elektroniczną).

 

WAŻNE!
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy plik JPK z deklaracją, zwany JPK_V7M lub JPK_V7K. Od tego samego dnia zostaje zlikwidowana deklaracja VAT-7, a dane które dotychczas się w niej znajdowały zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK, w części deklaracyjnej. Pierwsze złożenie nowego pliku JPK następuje do 25.11.2020 za miesiąc październik 2020.

 

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji PIT i VAT należy wybrać tryb rozliczenia zgodnie z zadeklarowanym w US (miesięczny lub kwartalny).

Typy faktur sprzedaży i wydatków

W obu podstawowych zakładkach (Faktury i Wydatki) stworzyliśmy szablony różnych typów rachunków i faktur sprzedaży. Ta różnorodność wynika z przepisów podatkowych. Wybranie właściwego szablonu gwarantuje, że dokument zostanie poprawnie zaksięgowany w ewidencjach i deklaracjach. Przy każdym szablonie jest krótka podpowiedź opisująca sytuacje wymagające jego użycia.

W przypadku wystawiania faktury lub księgowania wydatku, gdzie kontrahentem jest firma z zagranicy sugerujemy kontakt z naszym BOK w celu ustalenia, który formularz będzie właściwy.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu

Zaksięgowanie faktury np. za zakup paliwa musi być poprzedzone wprowadzeniem danych samochodu przez zakładkę Pojazdy oraz określeniem, czy jest to samochód osobowy, czy ciężarowy. Gdy samochód zostanie wprowadzony, w zakładce Wydatki pojawią się szablony wydatków samochodowych.

Deklaracje ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy na stronie Konfiguracja (prawy górny róg) wybrać ZUS DRA i poprzez edycję strony zdefiniować zasady podlegania ubezpieczeniom.

Jeżeli generujesz deklarację za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności i jest to miesiąc niepełny to w trakcie generowania wybierz Edycję > dodaj pozycję i podaj zakres dat niepodlegania ubezpieczeniom.

 

PRZYKŁAD

Działalność zarejestrowana jest np. od 10-go, podajesz zakres od 1-go do 9-go.

 

Po wygenerowaniu deklaracji można ją przesłać do ZUS drogą elektroniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły