Jak działa ifirma.pl – ryczałt + nievatowiec

Podstawowe czynności, które musisz wykonać w ifirma.pl, aby prawidłowo prowadzić księgowość firmy będąc nievatowcem na ryczałcie:

  • wystawienie faktur (dla firm) i rachunków (dla osób fizycznych) – przez zakładkę Rachunki.

Na podstawie dokumentów wprowadzonych przez Rachunki automatycznie powstanie ewidencja sprzedaży na potrzeby podatku dochodowego.

W zakładce Deklaracje wylicza się zobowiązania podatkowe PIT-28.

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji PIT należy wybrać tryb rozliczenia zgodnie z zadeklarowanym w US (miesięczny lub kwartalny).

Typy faktur sprzedaży i wydatków

W zakładce Rachunki stworzyliśmy szablony różnych typów rachunków i faktur sprzedaży. Ta różnorodność wynika z przepisów podatkowych. Wybranie właściwego szablonu gwarantuje, że dokument zostanie poprawnie zaksięgowany w ewidencjach i deklaracjach. Przy każdym szablonie jest krótka podpowiedź opisująca sytuacje wymagające jego użycia.

W przypadku wystawiania rachunku dla kontrahenta z zagranicy sugerujemy kontakt z naszym BOK w celu ustalenia, który formularz będzie właściwy.

Deklaracje ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy na stronie Konfiguracja wybrać ZUS DRA i poprzez edycję strony zdefiniować zasady podlegania ubezpieczeniom.

Jeżeli generujesz deklarację za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności i jest to miesiąc niepełny to w trakcie generowania wybierz Edycję ➡ dodaj pozycję i podaj zakres dat niepodlegania ubezpieczeniom.

PRZYKŁAD

Działalność zarejestrowana jest np. od 10-go, podajesz zakres od 1-go do 9-go.

Po wygenerowaniu deklaracji można ją przesłać do ZUS drogą elektroniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły