Jak działa ifirma.pl – PIT+ nievatowiec

w Jak zacząćPodatek PIT Tagi: jak działa ifirma.plnievatowiecpodatek dochodowy

Podstawowe czynności, które musisz wykonać w ifirma.pl, aby otrzymać poprawne rozliczenie firmy:

  • wystawienie faktur (dla firm) i rachunków (dla osób fizycznych) – przez zakładkę Rachunki,
  • księgowanie faktur dokumentujących wydatki – przez zakładkę Wydatki.

Na podstawie dokumentów wprowadzonych przez Rachunki i Wydatki automatycznie powstanie ewidencja podatkowa na potrzeby podatku dochodowego (PIT) – Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR).

W zakładce Deklaracje wylicza się zobowiązania podatkowe PIT.

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji PIT należy wybrać tryb rozliczenia zgodnie z zadeklarowanym w US (miesięczny lub kwartalny oraz podatek liniowy lub zasady ogólne (skala podatkowa)).

Typy faktur sprzedaży i wydatków

W obu podstawowych zakładkach (Rachunki i Wydatki) stworzyliśmy szablony różnych typów faktur sprzedaży oraz wydatków. Ta różnorodność wynika z przepisów podatkowych. Wybranie właściwego szablonu gwarantuje, że dokument zostanie poprawnie zaksięgowany w ewidencjach i deklaracjach. Przy każdym szablonie jest krótka podpowiedź opisująca sytuacje wymagające jego użycia.

W przypadku wystawiania faktury lub księgowania wydatku, gdzie kontrahentem jest firma z zagranicy sugerujemy kontakt z naszym BOK w celu ustalenia, który formularz będzie właściwy.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu

Zaksięgowanie faktury np. za zakup paliwa musi być poprzedzone wprowadzeniem danych samochodu przez zakładkę Pojazdy oraz określeniem, czy jest to samochód osobowy, czy ciężarowy. Gdy samochód zostanie wprowadzony, w zakładce Wydatki pojawią się szablony wydatków samochodowych.

Deklaracje ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy na stronie Konfiguracja (prawy górny róg) wybrać ZUS DRA i poprzez edycję strony zdefiniować zasady podlegania ubezpieczeniom.

Jeżeli generujesz deklarację za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności i jest to miesiąc niepełny to w trakcie generowania wybierz Edycję ➡ dodaj pozycję i podaj zakres dat niepodlegania ubezpieczeniom.

 

PRZYKŁAD

Działalność zarejestrowana jest np. od 10-go, podajesz zakres od 1-go do 9-go.

 

Po wygenerowaniu deklaracji można ją przesłać do ZUS drogą elektroniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły