ZUS przedsiębiorcy w 2021 roku

w Rozliczenia ZUS

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest jednym z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Jeżeli ktoś zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej musi pamiętać, że bez względu na to czy osiąga przychody, czy też nie i tak musi zapłacić składki ZUS. Jak co roku wysokość tych składek się zmienia, dlatego miesiąc styczeń jest okresem, w którym należy zapoznać się z ich nowym wymiarem.

Rodzaje składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców

W ostatnich latach osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, ale nie tylko one, mogą skorzystać z opłacania składek ZUS w następujących wariantach:

 

Wysokość opłacanych składek ZUS będzie uzależniona od wariantu, w jakim przedsiębiorca będzie mógł regulować płatności. W dalszej części omówimy jak zmieniła się wysokość składek ZUS w 2021 roku.

Ulga na start

Z tej formy opłacania składek ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. W ich przypadku będą mogli przez okres 6 miesięcy opłacać jedynie składkę zdrowotną, która w 2021 roku wynosi 381,81 zł i wzrosła o 19,47 zł w stosunku do 2020 roku.


 

ZUS preferencyjny

Jest to kolejna możliwość opłacania niższych składek ZUS przez przedsiębiorców, którzy spełnią określone przepisami kryteria. W przypadku tej formy podstawa do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 roku nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia z 2.600,00 zł na 2.800,00 zł. W podstawie do naliczania składek społecznych znajdzie się 30% tej kwoty, a więc 840,00 zł. Składka zdrowotna jest opłacana w jednakowej wysokości bez względu na wariant opłacania składek ZUS.

Rodzaj ubezpieczenia ZUS preferencyjnych w zł Wzrost w zł
2020 2021
Emerytalne (19,52%) 152,26 163,97 11,71
Rentowe
(8%)
62,40 67,20 4,8
Wypadkowe
(1,67% do 9 ubezpieczonych)
13,03 14,03 1,00
Chorobowe
(2,45%)
19,11 20,58 1,47
Zdrowotne
(9%)
362,34 381,81 19,47
Podsumowanie 609,14 647,59 38,45

 

Pamiętajmy, że przedsiębiorca ma możliwość wyboru czy będzie opłacał składki ZUS z ubezpieczeniem chorobowym czy też bez tego ubezpieczenia.
Wysokość składki ZUS preferencyjny na 2021 rok z/bez ubezpieczenia chorobowego:


 

Mały ZUS plus

Jeżeli chodzi o wysokość składek opłacanych w ramach małego ZUS plus to będzie ona uzależniona od wysokości dochodu, jaki osiągnął przedsiębiorca w 2020 roku. Limit przychodów, który uprawnia do skorzystania z preferencyjnych składek ZUS wynosi 120.000 zł. Jeżeli przedsiębiorca za 2020 rok nie przekroczył takiej kwoty przychodów to będzie mógł skorzystać z tej formy rozliczania składek ZUS.

Duży ZUS

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tej grupy przedsiębiorców nie może być niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na wariant opłacanych składek.

Składki dla przedsiębiorców opłacających duży ZUS kształtują się następująco w 2021 roku:

Rodzaj ubezpieczenia Duży ZUS w zł Wzrost w zł
2020 2021
Emerytalne (19,52%) 612,19 615,93 3,74
Rentowe
(8%)
250,90 252,43 1,53
Wypadkowe
(1,67% do 9 ubezpieczonych)
52,37 52,70 0,33
Chorobowe
(2,45%)
76,84 77,31 0,47
Fundusz Pracy
(2,45%)
76,84 77,31 0,47
Zdrowotne
(9%)
362,34 381,81 19,47
Podsumowanie 1.431,48 1.457,49 26,01

 

W przypadku dużego ZUS również przedsiębiorca może zdecydować czy będzie opłacał składkę na ubezpieczenie chorobowe. W zależności od wybranej opcji będzie miał do zapłaty:


 

Pamiętajmy, że nowa wysokość składek ZUS obowiązuje od miesiąca stycznia 2021 roku. W miesiącu lutym w terminie do 10. lub 15. dnia należy zapłacić składki już w nowej wysokości.

Zmiany w zeznaniach rocznych za rok 2020 – przeczytaj.

 

Autor: Małgorzata Jagusiak – księgowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły