Jak wypełnić wniosek o świadczenie postojowe – przedsiębiorca

w Rozliczenia ZUSTarcza antykryzysowa Tagi: koronawiruspostojowetarcza antykryzysowawniosek rsp-d

 

Świadczenie postojowe może otrzymać przedsiębiorca, którego przychody spadły o min.15%

Wnioski o świadczenia postojowe są już rozpatrywane przez ZUS, który na bieżąco dokonuje wypłaty tych świadczeń.
Przedsiębiorca spełniający warunki może skorzystać zarówno ze świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Przychód z tego tytułu nie stanowi podstawy opodatkowania PIT.

1. Jak złożyć wniosek?

W sytuacji wypełniania wniosku w wersji papierowej, warto postępować zgodnie z instrukcją.

Poniżej przedstawiamy sposób wysyłki wniosku przez PUE-ZUS, stan na dzień 08.04.2020 r.

W pierwszej kolejności należy zalogować się do PUE-ZUS, np. za pomocą profilu zaufanego


 

1. Następnie należy przejść do zakładki Płatnik ➡ Usługi ➡ Odnajdujemy na liście RSP-D , możemy również wpisać słowo “postojowe” ➡ filtruj ➡ Przejdź do usługi


 

Pojawi się formularz wniosku o świadczenie postojowe.

Czerwone oznaczenie – sprawdzamy poprawność danych, uzupełniamy nr rachunku do wypłaty świadczenia (można wybrać numer rachunku znany ZUS – widoczny po rozwinięciu listy)


 

2. W części II należy oznaczyć stosowną formę rozliczeń:

  • podatnik zwolniony z VAT, rozliczający się kartą podatkową – zaznacza pole pierwsze
  • pozostali podatnicy (KPIR + VAT, KPIR zwolniony z VAT, karta podatkowa + VAT, ryczałt + VAT, ryczałt zwolniony z VAT) – oznaczają pole drugie

 

3. W części III, należy wskazać informację o działalności gospodarczej:

  • działalność była zawieszona po 31.01.2020 – zaznacza pole pierwsze – wówczas przedsiębiorca automatycznie przechodzi do części V wniosku
  • działalność nie pozostawała w zawieszeniu – wybierając pole drugie – należy wypełnić część IV i V.

 


 

4. W części IV:

  • Wybieramy opcję wypełnij – uzupełnią się pola oznaczone na zielono,
  • W niebieskim oznaczeniu wpisujemy przychód, zgodny z miesiącami z pól zaznaczonych na zielono

 


 

5. W części V, należy uzupełnić oświadczenie.


 

6. Następnie wybieramy opcję Sprawdź ➡ Zapisz ➡ Zamknij.

Jeśli pojawią się pola, które dodatkowo należy uzupełnić – po wybraniu opcji Sprawdź wyświetli się odpowiednia informacja w zakładce Uwagi i błędy. W sytuacji gdy wszystkie pola zostały wypełnione – wówczas liczba błędów w tej zakładce będzie wynosiła 0. Natomiast w przypadku pojawienia się braków – wystarczy wybrać konkretny błąd – zostaniemy przeniesieni w miejsce, które będzie trzeba wypełnić.


 

Po “zamknięciu” formularza pozostaje nam wysłanie go do ZUS. W tym celu wybieramy opcję Wyślij ➡ potwierdzamy oświadczenie ➡ ok


 

Na kolejnej stronie wybieramy sposób odpowiedzi – przy wysyłce przez PUE-ZUS powinno być zaznaczone elektronicznie(przez portal PUE ZUS) oraz zatwierdzamy poprzez wybranie opcji OK


 

W kolejnym kroku wybieramy sposób podpisania dokumentu.


 

2. Jak sprawdzić czy wniosek został wysłany?

Jeśli udało się wysłać wniosek – znajdziemy go w zakładce Dokumenty i wiadomości ➡ Wysłane.


 

3. Gdzie szukać dokumentu, jeśli nie udało się go podpisać?

Jeśli podczas wysyłki pojawił się błąd, należy szukać dokumentu w zakładce Zlecenia ➡ Operacje do potwierdzenia ➡ Potwierdź profilem zaufanym EPUAP


 

 

Autor: Katarzyna Krzemińska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły