Rezygnacja z dobrowolnej składki chorobowej

 

Wśród składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców, jedynie składka chorobowa (jedna ze składek społecznych) jest dobrowolna. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej, w każdej chwili ma prawo zrezygnować z opłacania składki chorobowej, nawet jeśli dotychczas opłacał wszystkie składki społeczne.

1. Rezygnacja ze składki chorobowej – zgłoszenie

Przedsiębiorca, decydując się na rezygnację ze składki chorobowej, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, wyrejestrowując się ze składki chorobowej konieczne jest wyrejestrowanie się ze wszystkich składek, a następnie ponowne zarejestrowanie, już z pominięciem składki chorobowej.

Aby dopełnić formalności, konieczne będzie zatem złożenie:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowania ze składek ZUS, oraz
  • ZUS ZUA – ponownego zarejestrowania do składek.

2. Rezygnacja ze składki chorobowej w serwisie ifirma.pl

2. 1. Deklaracje zgłoszeniowe

Aby rozpocząć aktualizację danych w celu rezygnacji ze składki chorobowej, należy przejść do zakładki Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Następnie, w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię Nazwisko (właściciela) wybieramy opcję Wygeneruj ZWUA.
 
 
W oknie, które się pojawi, wybieramy następujące opcje:

  • Typ deklaracji: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  • Przyczyna wyrejestrowania: Inna przyczyna wyrejestrowania
  • – i wprowadzamy datę, z którą rezygnujemy z ubezpieczenia chorobowego (kod tytułu ubezpieczenia pojawi nam się zgodnie z tym, jaki widnieje w wybranej dacie w zakładce Konfiguracja ➡ ZUS).

 
 
Po wybraniu opcji Przekaż do podpisu pojawi się komunikat:
  
Należy tu wybrać opcję Tak

Status przesłanej deklaracji zgłoszeniowej możemy sprawdzić w zakładce Dekalracje ➡ e-Dekalracje ZUS, skąd możemy pobrać poświadczenie przedłożenia deklaracji oraz sprawdzić datę wskazaną na zgłoszeniu oraz kod tytułu ubezpieczenia. Z tego miejsca mamy również możliwość usunięcia niepodpisanej jeszcze deklaracji:
 
 

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie nowej deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA. W serwisie stworzymy ją w tej samej zakładce co deklarację wyrejestrowującą, wybierając tym razem opcję Wygeneruj ZUA.
 

Uwaga!

Zalecane jest aby pomiędzy przekazaniem do wysyłki deklaracji ZUS ZWUA a ZUS ZUA (bez dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe), zachować jednodniową przerwę. Jest to istotne aby do ZUS deklaracje trafiły w poprawnej kolejności, czyli najpierw dokument wyrejestrowujący przedsiębiorcę ze wszystkich składek, a następnie rejestrujący go do składki zdrowotnej i składek społecznych bez składki na ubezpieczenie chorobowe. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie i daje pewność prawidłowego przetworzenia deklaracji przez ZUS.
Deklaracja ZUS ZUA może zostać wcześniej przekazana do podpisu po uzyskaniu w danym dniu w zakładce Deklaracje → e-Deklaracje ZUS przy deklaracji ZWUA statusu Przesyłka przyjęta do ZUS.


 
 
Wśród opcji ZUS ZUA wybieramy w tym przypadku:

  • Typ zgłoszenie: Zgłoszenie,
  • Ubezpieczenia obowiązkowe: Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe,
  • Ubezpieczenie: zdrowotne (zaznaczone automatycznie),
  • Kod wykonywanego zawodu – kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów

– i w datach powstania obowiązku wpisujemy tę datę, z którą wygenerowaliśmy wyrejestrowanie ZUS ZWUA (kod tytułu ubezpieczenia pojawi nam się zgodnie z tym, jaki widnieje w wybranej dacie w zakładce Konfiguracja ➡ ZUS). Ważne, aby w części Ubezpieczenia dobrowolne nie zaznaczać żadnej składki.

Po wypełnieniu danych deklarację wysyłamy przez serwis tak, jak ZUS ZWUA – wybierając opcję Przekaż do podpisu.2. 2. Ustawienia
Po dopełnieniu formalności z ZUS, w serwisie konieczna jest zmiana ustawień – tak, aby składka chorobowa nie była już naliczana.

W tym celu należy przejść do zakładki Login ➡ Konfiguracja ➡ ZUS. W części Aktualny plan opłacania składek ZUS wybieramy opcję Edytuj plan i wprowadzamy datę zakończenia (w części Okres obowiązywania) planu zawierającego dobrowolną składkę chorobową, zatwierdzamy:
   
Kolejno przechodzimy do dodania nowego planu, bez składki chorobowej:

  
W tym celu wybieramy opcję “+dodaj plan” i wprowadzamy składki jak poprzednio z pominięciem chorobowe, dotychczasowy kod tytułu ubezpieczeniaj. Jako datę obowiązywania wskazujemy datę ze zgłoszenia ZUA:
 


 
Należy pamiętać, aby nie zaznaczać składki na ubezpieczenie chorobowe i kolejno na dole zatwierdzić ustawienia:
 


 

Po zmianie danych można już generować ZUS DRA za miesiąc, od którego nie chcemy opłacać składki chorobowej – deklarację tworzymy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, wybierając opcję ZUS. W polu Ubezpieczenie chorobowe nie pojawi się już kwota składki.Autor: Anna Kubalka, Ewelina Ciapara – ifirma.pl


Składka chorobowa to jedyna dobrowolna składka przedsiębiorcy. Czy wiesz, jakie składki musisz opłacać?
Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce