Rezygnacja z dobrowolnej składki chorobowej

Wśród składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców, jedynie składka chorobowa (jedna ze składek społecznych) jest dobrowolna. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej, w każdej chwili ma prawo zrezygnować z opłacania składki chorobowej, nawet jeśli dotychczas opłacał wszystkie składki społeczne.

Rezygnacja ze składki chorobowej – zgłoszenie

Przedsiębiorca, decydując się na rezygnację ze składki chorobowej, jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, wyrejestrowując się ze składki chorobowej konieczne jest wyrejestrowanie się ze wszystkich składek, a następnie ponowne zarejestrowanie, już z pominięciem składki chorobowej.

Aby dopełnić formalności, konieczne będzie zatem złożenie:

  • ZUS ZWUA – wyrejestrowania ze składek ZUS, oraz
  • ZUS ZUA – ponownego zarejestrowania do składek.

Rezygnacja ze składki chorobowej w serwisie ifirma.pl

1. Deklaracje zgłoszeniowe

Aby rozpocząć aktualizację danych w celu rezygnacji ze składki chorobowej, należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Deklaracje zgłoszeniowe ZUS. Następnie, w części Deklaracje zgłoszeniowe Imię Nazwisko (właściciela) wybieramy opcję Wygeneruj ZWUA.W oknie, które się pojawi, wybieramy następujące opcje:

  • Typ deklaracji: Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
  • Przyczyna wyrejestrowania: Inna przyczyna wyrejestrowania
  • – i wprowadzamy datę, z którą rezygnujemy z ubezpieczenia chorobowego.Po wybraniu opcji Przekaż do podpisu pojawi się komunikat:Należy tu wybrać opcję Tak

Status przesłanej deklaracji zgłoszeniowej możemy sprawdzić w zakładce Dekalracje ➡ e-Dekalracje ZUS, skąd możemy pobrać poświadczenie przedłożenia deklaracji oraz sprawdzić datę wskazaną na zgłoszeniu oraz kod tytułu ubezpieczenia. Z tego miejsca mamy również możliwość usunięcia niepodpisanej jeszcze deklaracji:Kolejnym krokiem jest wygenerowanie nowej deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZUA. W serwisie stworzymy ją w tej samej zakładce, co deklarację wyrejestrowującą, wybierając tym razem opcję Wygeneruj ZUA.

Zalecane jest aby pomiędzy wyrejestrowaniem ze wszystkich składek (ZUS ZWUA) a rejestracją do składek społecznych już bez składki chorobowej (ZUS ZUA) zachować jednodniowy odstęp aby ZUS przetworzył deklaracje we właściwej kolejności.
Wśród opcji ZUS ZUA wybieramy w tym przypadku:

  • Typ zgłoszenie: Zgłoszenie,
  • Ubezpieczenia obowiązkowe: Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe,
  • Ubezpieczenie: zdrowotne (zaznaczone automatycznie),
  • Kod wykonywanego zawodu – kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów

– i w datach powstania obowiązku wpisujemy tę datę, z którą wygenerowaliśmy wyrejestrowanie ZUS ZWUA. Ważne, aby w części Ubezpieczenia dobrowolne nie zaznaczać żadnej składki.

Po wypełnieniu danych deklarację wysyłamy przez serwis tak, jak ZUS ZWUA – wybierając opcję Przekaż do podpisu.2. Ustawienia
Po dopełnieniu formalności z ZUS, w serwisie konieczna jest zmiana ustawień – tak, aby składka chorobowa nie była już naliczana.
W tym celu należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS DRA. U dołu strony wybieramy opcję Edytuj – aktywne staną się pola możliwych do modyfikacji składek ZUS.
Kończąc opłacanie składki chorobowej, należy w tabeli odznaczyć pole przy pozycji Ubezpieczenie chorobowe, i zatwierdzić wprowadzone zmiany.Po zmianie danych można już generować ZUS DRA za miesiąc, od którego nie chcemy opłacać składki chorobowej – deklarację tworzymy w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje, wybierając opcję ZUS. W polu Ubezpieczenie chorobowe nie pojawi się już kwota składki.
Autor: Anna Kubalka, Ewelina Ciapara – ifirma.pl


Składka chorobowa to jedyna dobrowolna składka przedsiębiorcy. Czy wiesz, jakie składki musisz opłacać?

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły