Regulamin e-deklaracji z danymi autoryzującymi

w Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji za pomocą Serwisu ifirma.pl przy użyciu danych autoryzujących.

1.2. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

1.3. Warunkiem korzystania z Usługi E-deklaracje jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Usługa E-deklaracja – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca wysyłanie deklaracji podatkowych Użytkownika serwisu ifirma.pl i innych serwisów podatkowych prowadzonych przez IFIRMA SA przy użyciu danych autoryzujących.

2.2. E-deklaracja – deklaracja podatkowa wysyłana do US w formie elektronicznej po uzupełnieniu danych autoryzujących.

2.3. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl.

2.4. Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z Użytkownikiem w sprawie e-deklaracji.

3. Procedura inicjacyjna

3.1. Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne po uzupełnieniu danych autoryzujących w serwisie ifirma.pl.

4. Warunki świadczenia usługi.

4.1. Usługa jest świadczona dla aktywnych Użytkowników.

4.2. Usługa nie jest świadczona dla Użytkowników korzystających z pakietu darmowej faktury, Faktury+ oraz zablokowanych z powodu rozliczeń.

4.3. Lista deklaracji, które można wysłać za pomocą danych autoryzujących z serwisu ifirma.pl znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zmiana załączników nie będzie powodowała zmiany Regulaminu.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1.E-deklaracje będą wysyłane do Ministerstwa Finansów do godziny 23:45 dnia, w którym Użytkownik je uwierzytelnił poprzez podanie poprawnych danych autoryzujących. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji.

5.2. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana informacja, jeśli procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiedzie się.

6. Status e-deklaracji i UPO

6.1. Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

  • 1. podpisany, niewysłany
  • 2. wysłany i:
    1. a) w trakcie przetwarzania przez MF
      b) zaakceptowany
      c) odrzucony

6.2 Dla deklaracji, które uzyskały status „zaakceptowany” użytkownik może pobrać dokument UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) w serwisie ifirma.pl.

6.3. Przekazanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących jest jednoznaczne z jej złożeniem w US i można tę czynność wykonać tylko raz dla deklaracji za danym okres. W razie zauważenia błędu lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością złożenia deklaracji korygującej należy wygenerować poprawną wersję deklaracji w trybie korekty. Deklarację korygującą można przekazać do podpisu elektronicznego.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących. Samo wygenerowanie deklaracji w serwisie ifirma.pl nie powoduje jej wysłania. Utworzoną deklarację należy samodzielnie przekazać do wysyłki.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji świadczona jest w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1. IFIRMA SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2. Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3. IFIRMA SA gwarantuje pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje.

9.4. Zakres odpowiedzialności IFIRMA SA jest określony w Regulaminie serwisu ifirma.pl.

 

Załącznik nr 1

Lista deklaracji, które można wysłać za pomocą danych autoryzujących z serwisu ifirma.pl:

1. VAT-7,
2. VAT-7K,
3. VAT-8,
4. VAT-9M,
5. VAT-26,
6. VAT-27,
7. VAT-UE,
8. PIT-4R,
9. PIT-8AR,
10. PIT-11,
11. PIT-28,
12. JPK_VAT,
13. JPK_FA,
14. JPK_PKPIR,
15. JPK_EWP.

Powyższe deklaracje, składane przez podmioty inne niż osoby fizyczne, można wysłać tylko poprzez podpis kwalifikowany. Wymaga to złożenia upoważnień dla pracowników serwisu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły


Przetestuj nasz program do faktur

bez zobowiązań