Regulamin e-deklaracji z danymi autoryzującymi

w Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji za pomocą Serwisu ifirma.pl przy użyciu danych autoryzujących.

1.2 Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

1.3 Warunkiem korzystania z Usługi E-deklaracje jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1 Usługa E-deklaracja – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca wysyłanie deklaracji podatkowych Użytkownika serwisu ifirma.pl i innych serwisów podatkowych prowadzonych przez Ifirma SA (dawniej Power Media SA) przy użyciu danych autoryzujących.

2.2 E-deklaracja – deklaracja podatkowa wysyłana do US w formie elektronicznej po uzupełnieniu danych autoryzujących.

2.3 Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl.

2.4 Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z Użytkownikiem w sprawie e-deklaracji.

3. Procedura inicjacyjna

3.1 Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne po uzupełnieniu danych autoryzujących w serwisie ifirma.pl

4. Warunki świadczenia usługi.

4.1 Usługa jest świadczona dla aktywnych Użytkowników.

4.2 Usługa nie jest świadczona dla Użytkowników korzystających z pakietu Darmowej Faktury, Faktury+ oraz zablokowanych z powodu rozliczeń.

4.3 Poprzez wpisanie danych autoryzujących będą wysyłane deklaracje osób fizycznych: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M, VAT-27, VAT-UE, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-28 oraz ich korekty.

4.4 Deklaracji JPK (VAT, FA, PKPIR, EWP) nie można wysłać z serwisu za pomocą danych autoryzujących. Tyczy się to także deklaracji wymienionych w pkt. 4.3, które są składane przez spółki osobowe.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1 E-deklaracje będą wysyłane do Ministerstwa Finansów do godziny 23:45 dnia, w którym Użytkownik je uwierzytelnił poprzez podanie poprawnych danych autoryzujących. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji.

5.2 Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana informacja, jeśli procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiedzie się.

6. Status e-deklaracji i UPO oraz deklaracje korygujące

6.1 Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

 1. podpisany, nie wysłany,
 2. wysłany i:
  1. w trakcie przetwarzania przez MF
  2. zaakceptowany
  3. odrzucony

6.2 Dla deklaracji, które uzyskały status „zaakceptowany” użytkownik może pobrać dokument UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) w serwisie ifirma.pl.

6.3. Przekazanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących jest jednoznaczne z jej złożeniem w US i można tę czynność wykonać tylko raz dla deklaracji za danym okres. W razie zauważenia błędu lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością złożenia deklaracji korygującej należy wygenerować poprawną wersję deklaracji w trybie korekty. Deklarację korygującą można przekazać do podpisu elektronicznego.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących. Samo wygenerowanie deklaracji w serwisie ifirma.pl nie powoduje jej wysłania. Utworzoną deklarację należy samodzielnie przekazać do wysyłki.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji świadczona jest w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1 Ifirma SA (dawniej Power Media SA) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2 Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3 Ifirma SA (dawniej Power Media SA) gwarantuje pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje.

9.4 Ifirma SA (dawniej Power Media SA) dołoży wszelkich starań, aby terminowo realizować Usługę E-deklaracje, jednak nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia, które mogą zakłócić lub uniemożliwić przesłanie w imieniu Użytkownika serwisu ifirma.pl e-deklaracji lub/i informacji o statusie dostarczanych deklaracji.

Jeśli skutkiem niżej wymienionych zdarzeń awaria Usługi E-deklaracje spowoduje jakiekolwiek następstwa prawne wobec Użytkownika serwisu, zrzeka się on możliwości dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań czy rekompensat od Ifirma SA (dawniej Power Media SA):

 • awarie infrastruktury informatycznej, energetycznej lub systemów przetwarzania i przekazania danych,
 • wypadki związane z działaniem siły wyższej,
 • awarie oprogramowania,
 • wprowadzenie błędnych danych autoryzujących przez Użytkownika.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x
Dzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI