Regulamin e-deklaracji z danymi autoryzującymi

|
ID: 778304828
|
Kategorie: Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji za pomocą Serwisu ifirma.pl przy użyciu danych autoryzujących.

1.2. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

1.3. Warunkiem korzystania z Usługi E-deklaracje jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Usługa E-deklaracja – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca wysyłanie deklaracji podatkowych Użytkownika serwisu ifirma.pl i innych serwisów podatkowych prowadzonych przez IFIRMA SA przy użyciu danych autoryzujących.

2.2. E-deklaracja – deklaracja podatkowa wysyłana do US w formie elektronicznej po uzupełnieniu danych autoryzujących.

2.3. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl.

2.4. Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z Użytkownikiem w sprawie e-deklaracji.

3. Procedura inicjacyjna

3.1. Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne po uzupełnieniu danych autoryzujących w serwisie ifirma.pl.

4. Warunki świadczenia usługi.

4.1. Usługa jest świadczona dla aktywnych Użytkowników.

4.2. Usługa nie jest świadczona dla Użytkowników korzystających z pakietu darmowej faktury, Faktury+ oraz zablokowanych z powodu rozliczeń.

4.3. Lista deklaracji, które można wysłać za pomocą danych autoryzujących z serwisu ifirma.pl znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zmiana załączników nie będzie powodowała zmiany Regulaminu.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1.E-deklaracje będą wysyłane do Ministerstwa Finansów do godziny 23:45 dnia, w którym Użytkownik je uwierzytelnił poprzez podanie poprawnych danych autoryzujących. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji.

5.2. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana informacja, jeśli procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiedzie się.

6. Status e-deklaracji i UPO

6.1. Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

  • 1. podpisany, niewysłany
  • 2. wysłany i:
    1. a) w trakcie przetwarzania przez MF
      b) zaakceptowany
      c) odrzucony

6.2 Dla deklaracji, które uzyskały status „zaakceptowany” użytkownik może pobrać dokument UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) w serwisie ifirma.pl.

6.3. Przekazanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących jest jednoznaczne z jej złożeniem w US i można tę czynność wykonać tylko raz dla deklaracji za danym okres. W razie zauważenia błędu lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością złożenia deklaracji korygującej należy wygenerować poprawną wersję deklaracji w trybie korekty. Deklarację korygującą można przekazać do podpisu elektronicznego.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie deklaracji do wysłania przy pomocy danych autoryzujących. Samo wygenerowanie deklaracji w serwisie ifirma.pl nie powoduje jej wysłania. Utworzoną deklarację należy samodzielnie przekazać do wysyłki.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji świadczona jest w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1. IFIRMA SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2. Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3. IFIRMA SA gwarantuje pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje.

9.4. Zakres odpowiedzialności IFIRMA SA jest określony w Regulaminie serwisu ifirma.pl.

 

Załącznik nr 1

Lista deklaracji, które można wysłać za pomocą danych autoryzujących z serwisu ifirma.pl:

1. VAT-7,
2. VAT-7K,
3. VAT-8,
4. VAT-9M,
5. VAT-26,
6. VAT-27,
7. VAT-UE,
8. PIT-4R,
9. PIT-8AR,
10. PIT-11,
11. PIT-28,
12. JPK_VAT,
13. JPK_FA,
14. JPK_PKPIR,
15. JPK_EWP,
16. JPK_V7M,
17. JPK_V7K.

Powyższe deklaracje, składane przez podmioty inne niż osoby fizyczne, można wysłać tylko poprzez podpis kwalifikowany. Wymaga to złożenia upoważnień dla pracowników serwisu.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce