Regulamin e-deklaracji ZUS

w Regulaminy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi wysyłki e-deklaracji zus za pomocą serwisu ifirma.pl poprzez integrację z systemem Elektronicznej Wymiany Dokumentów ZUS.

1.2. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

1.3. Warunkiem korzystania z Usługi E-deklaracje ZUS jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego regulaminu.

2. Definicje

2.1. Usługa E-deklaracja ZUS – funkcjonalność serwisu ifirma.pl umożliwiająca wysyłanie deklaracji ZUS Użytkownika serwisu ifirma.pl, prowadzonego przez IFIRMA SA.

2.2. E-deklaracja ZUS – deklaracja ZUS wysyłana do ZUS w formie elektronicznej

2.3. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu księgowości internetowej ifirma.pl

2.4. Adres e-mail Użytkownika – adres podany w serwisie w „Danych firmy” jako właściwy do kontaktu z Użytkownikiem w sprawie e-deklaracji.

3. Procedura inicjacyjna

3.1. Użytkownik może składać deklaracje elektroniczne od momentu rejestracji konta w serwisie i jego odpowiedniej konfiguracji.

4. Warunki i zakres świadczenia usługi.

4.1. Usługa jest świadczona dla aktywnych Użytkowników serwisu ifirma.pl.

4.2. Usługa nie jest świadczona dla Użytkowników korzystających z pakietu darmowej faktury, Faktury+ oraz zablokowanych z powodu rozliczeń.

4.3. Lista deklaracji ZUS, które można wysłać z serwisu ifirma.pl znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zmiana załączników nie będzie powodowała zmiany Regulaminu.

5. Termin przekazywania deklaracji do podpisu elektronicznego

5.1. Wysyłka odbywa się tylko w dni robocze. E-deklaracje ZUS przekazane do podpisu elektronicznego w dniu wolnym od pracy, co do zasady, będą podpisane w pierwszy dzień roboczy po tym dniu. Nie gwarantujemy wysyłki w każdym dniu roboczym, z wyłączeniem dni wskazanych w punkcie 5.1.2.

5.1.1. Co do zasady E-deklaracje ZUS przekazane przez Użytkownika do podpisu elektronicznego do godziny 16:00, będą podpisywane i wysyłane do ZUS w tym dniu.

5.1.2. Serwis gwarantuje, że E-deklaracje ZUS przekazane przez Użytkownika do podpisu elektronicznego pierwszego, dwudziestego i ostatniego dnia miesiąca (będącego dniem roboczym) do godziny 18:00 będą podpisywane i wysyłane do ZUS w tym dniu.

5.2. Użytkownik będzie mógł na swoim koncie w serwisie ifirma.pl sprawdzić status wysłanej deklaracji.

5.3. Na adres e-mail Użytkownika zostanie przesłana informacja, jeśli procedura przekazania deklaracji drogą elektroniczną nie powiedzie się.

5.4. Termin wysyłki, o którym mowa w punkcie 5.1 może ulec zmianie, o czym Użytkownik będzie informowany w stosownym komunikacie, zamieszczonym na koncie po zalogowaniu.

6. Status e-deklaracji, Poświadczenie przedłożenia deklaracji

6.1. Na koncie Użytkownika będzie na bieżąco podawana informacja o statusie e-deklaracji przekazanej do podpisania. Statusy są następujące:

  1. Dokument przekazany do podpisu, niepodpisany,
  2. Przesyłka przyjęta do ZUS,
  3. Przesyłka nieprzyjęta do ZUS (w statusie będzie podany opis błędu).

6.2. Dla deklaracji, które uzyskały status „Przesyłka przyjęta do ZUS” Użytkownik może pobrać Poświadczenie przedłożenia deklaracji w formie xml lub wydrukować Informację o wysyłce i potwierdzeniu w formie pdf.

7. Odpowiedzialność z tytułu bezprawnie złożonej e-deklaracji

Użytkownik serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skierowanie deklaracji ZUS do podpisu.

8. Odpłatność

Usługa podpisu e-deklaracji jest przez pracowników IFIRMA SA świadczona w ramach abonamentu.

9. Zakres odpowiedzialności

9.1. IFIRMA SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść deklaracji przekazanych w ramach Usługi E-deklaracje ZUS. Dane wygenerowane w ramach serwisu ifirma.pl nie będą w jakikolwiek sposób modyfikowane czy weryfikowane.

9.2. Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych deklaracji leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl.

9.3. IFIRMA SA gwarantuje pełną ochronę przetwarzanych informacji w ramach Usługi E-deklaracje ZUS.

9.4. Zakres odpowiedzialności IFIRMA SA jest określony w Regulaminie serwisu ifirma.pl.

 

Załącznik nr 1

Lista deklaracji ZUS, które można wysłać z serwisu ifirma.pl:

1. ZUS ZUA,
2. ZUS ZZA,
3. ZUS ZCNA,
4. ZUS ZWUA,
5. ZUS ZFA,
6. ZUS ZIPA,
7. ZUS ZAA,
8. ZUS ZBA,
9. ZUS IWA,
10. ZUS ZWPA,
11. ZUS ZPA,
12. ZUS ZSWA,
13. ZUS ZIUA,
14. ZUS OSW,
15. ZUS RIA,
16. ZUS DRA,
17. ZUS DRA cz. 2,
18. ZUS RCA,
19. ZUS RCA cz. 2,
20. ZUS RSA,
21. ZUS RPA.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły