w Regulaminy

Zgodnie z Regulaminem ifirma.pl, za utrzymanie konta w okresie zawieszenia Twojej działalności pobieramy opłatę. Wprowadziliśmy zmiany w zasadach pobierania tych opłat.

Nowe zasady dotyczą klientów Księgowości Internetowej oraz Biura Rachunkowego ifirma.pl.

Nie dotyczą abonentów pakietów darmowych oraz Faktura +.

Klienci Księgowości Internetowej

  • Zawieszenie działalności do 3 miesięcy – opłata w wysokości 1 abonamentu za każdy rozpoczęty miesiąc (rozliczenie miesięczne – 45 zł/mc*, rozliczenie półroczne – 37,50 zł/mc*).
  • Zawieszenie działalności powyżej 3 miesięcy – nie pobieramy opłaty za pełne miesiące kalendarzowe zawieszenia.


Przykład:

Opłacasz Księgowość Internetową na pół roku z góry (Twój abonament wynosi wówczas 37,50 zł/mc*). Zawieszasz działalność na dwa i pół miesiąca ➡ nie anulujemy opłat za ten okres zapłacisz 3 x 37,50 zł*. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.

Zgłoszenie o zawieszeniu i odwieszeniu działalności prześlij (koniecznie po dopełnieniu formalności z tym związanych w CEIDG) na bok@ifirma.pl.

Klienci Biura Rachunkowego

(Obowiązuje od 01.07.2018 r.)

  • Zawieszenie działalności pierwsze dwa pełne miesiące – 89 zł/mc*
  • Zawieszenie działalności kolejne pełne miesiące – 20 zł/mc* (do 5 dokumentów)


Zgłoszenie o zawieszeniu i odwieszeniu działalności prześlij (koniecznie po dopełnieniu formalności z tym związanych w CEIDG) na adres mailowy swojej księgowej.

W szczególnych przypadkach (np. zdarzenie losowe) zasady zawieszenia działalności można konsultować/negocjować z księgową.* Podane kwoty są kwotami netto

Możliwość komentowania jest wyłączona.