ARCHIWUM: Proporcjonalny ZUS – nowy system naliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla małych firm

Od 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zapłacą składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uzależnionej od swoich przychodów. Nowy „mały ZUS” ma objąć firmy, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to kwota 5.250 zł).

Proporcjonalny ZUS – w jakiej wysokości składki?

Obecnie przedsiębiorcy płacą co do zasady taką samą składkę ZUS. Co ważne, od 2019 roku zmianie nie ulegną stawki procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, ale ich podstawa wymiaru, która stanowi bazę do wyliczenia wysokości miesięcznego zobowiązania względem ZUS. Na podstawie omawianej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadza tzw. proporcjonalny ZUS, przedsiębiorca będzie mógł obniżyć podstawę wymiaru składek proporcjonalnie do przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

Proporcjonalny ZUS – jaka podstawa wymiaru składek?

Proporcjonalny ZUS uzależnia najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uzyskiwanego przez przedsiębiorcę rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, który w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Tak wyznaczona najniższa podstawa wymiaru składek nie może być wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i jednocześnie nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Ważne!
Przedsiębiorca nową podstawę wymiaru składek będzie mógł podwyższyć według uznania. Podwyższenie to nie będzie mogło być wyższe niż podstawa wymiaru składek dla tradycyjnego „dużego ZUS-u”.

Proporcjonalny ZUS – na jaki okres?

Przedsiębiorca będzie miał prawo obniżyć podstawę wymiaru składek na 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej.

Proporcjonalny ZUS – kto nie skorzysta?

Warto zaznaczyć, że proporcjonalny ZUS jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie. Jednak nie każdy właściciel małej firmy będzie mógł obniżyć podstawę wymiaru składek w opisany wyżej sposób. Z możliwości skorzystania z proporcjonalnego ZUS zostali wyłączeni m.in. przedsiębiorcy korzystający w ubiegłym roku z karty podatkowej i podmiotowego zwolnienia z VAT , czy też w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni.

Instrukcję ustawienia proporcjonalnych składek ZUS na swoim koncie w serwisie ifirma.pl znajdziesz na stronie !

 

Ulga na start – preferencje w ZUS dla nowych firm!
 

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły