Muszę zarejestrować się do VAT – czy to prawda?

W praktyce gospodarczej zdarza się, że do zwolnionego z VAT przedsiębiorcy dotrze informacja, że powinien zarejestrować się do VAT. Kiedy jest to prawdą i co należy wtedy zrobić?

Informacja o utracie prawa do zwolnienia

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT powinni kontrolować, czy nie przekroczyli limitu 200.000 zł przychodu w skali roku. Uzyskanie takiej kwoty przychodów wiąże się bowiem z utratą prawa do zwolnienia, a co za tym idzie – z koniecznością dokonania rejestracji do VAT.

Czasami zdarza się, że przedsiębiorca zapomina o tej kwestii, a informację o konieczności zaktualizowania swojego statusu VAT dostaje np. od znajomego lub księgowej.

Uwaga!
Użytkownicy serwisu ifirma.pl mają wsparcie w kontrolowaniu limitu – po przekroczeniu progu przychodu, serwis ostrzega o możliwej utracie prawa do zwolnienia. Po zweryfikowaniu kwoty przychodu można dokonać zmiany ustawień na podatnika VAT czynnego lub pozostać przy zwolnieniu, jeśli nadal istnieją do tego podstawy:
 

Komunikat, jaki pokazuje się w serwisie ifirma.pl

Koniec limitu VAT a rejestracja

Najczęściej koniec prawa do zwolnienia podmiotowego jest równoznaczny z przekroczeniem limitu. Można jednak wyróżnić także wyjątki, kiedy nie trzeba dokonywać rejestracji:

  • Korzystając ze zwolnienia przedmiotowego z VAT ­– sprzedając wyłącznie towary i usługi, zwolnione z VAT przedmiotowo, nie będziemy ograniczeni przez limit
  • Sprzedając wysyłkowo na lub z terytorium kraju – sprzedaż taka nie wlicza się do limitu
  • Sprzedając składniki majątku, należące do środków trwałych – sprzedaż taka nie wlicza się limitu
  • Świadcząc usługi, które nie są opodatkowane w kraju – np. z art. 28b ustawy o VAT.

Uwaga! Istnieje także grupa transakcji, które nie mogą podlegać zwolnieniu z VAT – wykonanie przynajmniej jednej tego typu czynności wymaga rejestracji jako podatnik VAT czynny, bez względu na limit. Rejestracji należy wtedy dokonać najpóźniej dzień przed wykonaniem takiej czynności.

Rejestracja do VAT – terminy

Podatnicy, którzy tracą prawo do zwolnienia z VAT, powinni:

  • Złożyć formularz rejestracyjny VAT-R do właściwego urzędu skarbowego
  • Rozpocząć prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
  • Wystawiać faktury z właściwą stawką VAT
  • Składać deklaracje VAT (plik JPKV7) w ustawowych terminach

 

WAŻNE!
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy plik JPK z deklaracją, zwany JPK_V7M lub JPK_V7K. Od tego samego dnia zostaje zlikwidowana deklaracja VAT-7, a dane które dotychczas się w niej znajdowały zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK, w części deklaracyjnej. Pierwsze złożenie nowego pliku JPK następuje do 25.11.2020 za miesiąc październik 2020.

 

Uwaga! Transakcja, której wykonanie spowoduje przekroczenie limitu, będzie w całości podlegała opodatkowaniu VAT – bez względu na to, jaka jej część wykracza poza limit. Jeśli kwota transakcji została ustalona wcześniej (np. na podstawie umowy), wartość ta będzie stanowiła kwotę brutto.

Kontrola limitu jest bardzo ważna, ponieważ zasadniczo VAT-R należy złożyć najpóźniej na dzień przed dokonaniem transakcji, która spowoduje przekroczenie limitu. Jeśli z jakiegoś powodu VAT-R nie zostanie złożone terminowo, należy dopełnić tego obowiązku najszybciej jak się da, wskazując w formularz datę wsteczną. Niektóre urzędy skarbowe zalecają w takiej sytuacji złożenie również czynnego żalu – warto dołączyć taką informacją podczas składania druku.
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

▲ wróć na początek
 

Zgłoszenie do VAT? Sprawdź, jak poprawnie wypełnić wniosek VAT-R!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły