Przekształcenie nievatowca w płatnika VAT

w Podatek VAT

Rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży jego firmy przekroczy kwotę 200 tys. zł w danym roku lub kiedy dokonuje sprzedaży z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

 

Dotyczy to zarówno osób rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i ryczałtowców. Jeżeli rozpoczyna on działalność w trakcie roku, to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji.

Rejestracja jako podatnik VAT polega na złożeniu w US deklaracji VAT-R. W tym momencie przedsiębiorca staje się vatowcem (nie musi czekać na potwierdzenie ze strony urzędu).

Wyliczenie limitu proporcjonalnego

Schemat wyliczenia:

  200.000zł * X / 365
  (X – liczba dni od daty rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego).

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz dostaw i usług wymienionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT.

Korekta podatku naliczonego

Odliczenie podatku VAT od towarów handlowych nabytych przed datą zarejestrowania się do VATu, jest możliwe jedynie na zasadzie korekty rozliczonej zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT. Korekta dokonywana jest od wszystkich towarów handlowych, materiałów do produkcji posiadanych na stanie firmy, które w wypadku przejścia docelowo mają służyć sprzedaży opodatkowanej. Korekta wykazywana jest w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości VAT podlegającego odliczeniu, w pliku JPKV7, składanym za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia użytkowania towarów.

Dodatkowo, korekta obejmuje też środki trwałe oraz przedmioty, które zostały nabyte na użytek firmy. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie.

Wprowadzenia do serwisu

Księgowanie do VAT

Korekta wykazywana jest w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości VAT podlegającego odliczeniu w pliku JPKV7, składanym za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia użytkowania towarów.

Sposób wprowadzenia korekty, odbywa się przez zakładkę Ewidencje ➡ Ewidencja zakupów VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji zakupów VAT.

Formularz należy uzupełnić następująco:

 • Rodzaj wpisu ➡ Korekta podatku od pozostałych nabyć


 

jeśli korekta dotyczy środków trwałych:

 • Rodzaj wpisu ➡ Korekta podatku od nabyć środków trwałych


 

Następne pola:

 • Numer dokumentu ➡ wprowadzamy tu numer wewnętrznego dokumentu, stworzonego na potrzeby wyliczenia podatku VAT oraz jego odliczenia.
 • Data wystawienia ➡ data sporządzenia dokumentu, zgodna z miesiącem w którym doszło do zmiany przeznaczenia i tym samym sporządzenia korekty.
 • Korekta podatku naliczonego ➡ wprowadzamy kwotę podatku VAT z zakupionych towarów objętych korektą, jako wartość dodatnią.
 • Dowód nabycia ➡ dowód wewnętrzny.


 

Księgowanie do PIT

Kwota podatku VAT, która wcześniej była kosztem, stanie się przychodem w celu zredukowania kosztu (staje się odliczeniem w VAT).

Sposób wprowadzenia przychodu jest przez zakładkę Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nieVAT.

Formularz jest uzupełniany następująco:

 • Numer dokumentu – wprowadzamy tu numer wewnętrznego dokumentu, stworzonego na potrzeby wyliczenia podatku VAT oraz jego odliczenia – taki sam, którym korekta została zaksięgowana w ewidencji zakupów VAT,
 • Opis – korekta VAT od pozostałych nabyć,
 • Data wystawienia – faktyczna data wystawienia dokumentu – taka sama, w której korekta została zaksięgowana w ewidencji zakupów VAT,
 • Data sprzedaży – pozostawiamy puste pole,
 • Nabywca – pozostawiamy puste pole,
 • Księga przychodów i rozchodów – wybieramy pozostałe przychody,
 • w rubryce określającej datę księgowania, wybieramy z listy księgowanie w innej dacie. Po jej wybraniu, pojawi się pole do wprowadzenia daty. Powinna tu zostać wpisana data złożenia pliku JPKV-7, zawierającego korektę.
 • Kwota – kwota wyliczonej korekty.

 


 

Na taki sposób ujęcia wskazuje Krajowa Informacja Skarbowa na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 7f w związku z art. 14 ust. 2d ustawy o PIT.

 

Autor: Katarzyna Marciniak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły