Przekształcenie nievatowca w płatnika VAT

w Podatek VAT
Rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży jego firmy przekroczy kwotę 200 tys. zł w danym roku.

 

Dotyczy to zarówno osób rozliczających się na zasadach ogólnych, jak i ryczałtowców. Jeżeli rozpoczyna on działalność w trakcie roku, to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji.

Rejestracja jako podatnik VAT polega na złożeniu w US deklaracji VAT-R. W tym momencie przedsiębiorca staje się vatowcem (nie musi czekać na potwierdzenie ze strony urzędu).

Wyliczenie limitu proporcjonalnego

Schemat wyliczenia:

    200.000zł * X / 365
    (X – liczba dni od daty rozpoczęcia działalności do końca roku podatkowego).

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, sprzedaży towarów oraz świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT.

Korekta podatku naliczonego

Jeszcze do końca grudnia 2013 w przypadku zmiany trybu rozliczenia z podatnika zwolnionego na płatnika VAT, aby odliczyć VAT od towarów handlowych podatnik sporządzał spis z natury na dzień zmiany. Spis do 14 dni składany był do urzędu skarbowego. Na podstawie złożonego remanentu naczelnik urzędu przychylał się do odliczenia VAT od towarów posiadanych na stanie firmy na dzień przejścia w wydanej przez organ podatkowy decyzji. Wartość spisu podatnik wykazywał w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczenia jako płatnik VAT.

Od początku 2014 roku przepisy w sprawie spisu zostały wycofane z ustawy. Sporządzenie remanentu, czy jego brak przestały decydować o możliwości odliczenia VAT w wypadku przejścia na płatnika VAT. Odliczenie VAT od towarów handlowych jest już możliwe jedynie na zasadzie korekty rozliczonej zgodnie z art. 91 ust. 7d ustawy o VAT. Korekta dokonywana jest od wszystkich towarów handlowych, materiałów do produkcji posiadanych na stanie firmy, które w wypadku przejścia docelowo mają służyć sprzedaży opodatkowanej. Korekta wykazywana jest w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości VAT podlegającego odliczeniu w deklaracji składanej za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia użytkowania towarów.

Wprowadzenia do serwisu

Korekta wykazywana jest w polu „korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć” w wysokości VAT podlegającego odliczeniu w deklaracji składanej za okres, w którym doszło do zmiany przeznaczenia użytkowania towarów. Po wygenerowaniu deklaracji VAT-7 otwieramy ją, klikamy “Edytuj” i wprowadzamy odpowiednią kwotę.

Z drugiej strony powiększa się dotychczasowe przychody o podatek VAT, który firma ma prawo odliczyć. Korektę podatku naliczonego wykazuje się w przychodach w KPiR zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o PIT.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły