Jak działa ifirma.pl – VAT + PIT

w Jak zacząćPodatek PITPodatek VAT Tagi: deklaracje podatkowedeklaracje ZUSjak działa ifirma.plPITpodatek VATZUS DRA

Podstawowe czynności, które musisz wykonać w ifirma.pl, aby otrzymać poprawne rozliczenie firmy:

  • wystawienie faktur sprzedaży ➡ zakładka Faktury,
  • księgowanie faktur dokumentujących wydatki ➡ zakładka Wydatki.

Na podstawie dokumentów wprowadzonych przez Faktury i Wydatki automatycznie powstają ewidencje podatkowe:

  • na potrzeby podatku dochodowego (PIT) – Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR),
  • na potrzeby podatku VAT – ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów VAT.

W zakładce Deklaracje wylicza się zobowiązania podatkowe PIT oraz generuje deklarację VAT, którą należy złożyć do US (np. drogą elektroniczną).

 

WAŻNE!
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy plik JPK z deklaracją, zwany JPK_V7M lub JPK_V7K. Od tego samego dnia zostaje zlikwidowana deklaracja VAT-7, a dane które dotychczas się w niej znajdowały zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK, w części deklaracyjnej. Pierwsze złożenie nowego pliku JPK następuje do 25.11.2020 za miesiąc październik 2020.

 

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji PIT i VAT należy wybrać tryb rozliczenia zgodnie z zadeklarowanym w US (miesięczny lub kwartalny, a w przypadku deklaracji PIT dodatkowo– podatek liniowy lub zasady ogólne [skala podatkowa]).

Typy faktur sprzedaży i wydatków

W obu zakładkach (Faktury i Wydatki) stworzyliśmy szablony różnych typów faktur sprzedaży oraz wydatków. Ta różnorodność wynika z przepisów podatkowych. Wybranie właściwego szablonu gwarantuje, że dokument zostanie poprawnie zaksięgowany w ewidencjach i deklaracjach. Przy każdym szablonie jest krótka podpowiedź opisująca sytuacje wymagające jego użycia.

W przypadku wystawiania faktury lub księgowania wydatku, gdzie kontrahentem jest firma z zagranicy, sugerujemy kontakt z naszym BOK w celu ustalenia, który formularz będzie właściwy.

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu

Zaksięgowanie faktury, np. za zakup paliwa, musi być poprzedzone wprowadzeniem danych samochodu przez zakładkę Pojazdy oraz określeniem, czy jest to samochód osobowy, czy ciężarowy. Gdy samochód zostanie wprowadzony, w zakładce Wydatki pojawią się szablony wydatków samochodowych.

Deklaracje ZUS

Przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji ZUS DRA należy – na stronie Konfiguracja – wybrać ZUS DRA i, poprzez edycję strony, zdefiniować zasady podlegania ubezpieczeniom.

Jeżeli generujesz deklarację za pierwszy miesiąc prowadzenia działalności i jest to miesiąc niepełny, to w trakcie generowania wybierz Edycję ➡ dodaj pozycję i podaj zakres dat niepodlegania ubezpieczeniom.

 

PRZYKŁAD

Działalność zarejestrowana jest np. od 10-go, podajesz zakres od 1-go do 9-go.

 

Po wygenerowaniu deklaracji można ją przesłać do ZUS drogą elektroniczną.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły