Ustawienie formy opodatkowania dla rozpoczynających pracę z serwisem

Rozpoczynając pracę w naszym serwisie użytkownik może wybrać formę opodatkowania działalności zgodną z formą zadeklarowaną we wniosku CEIDG-1.
Jeśli konto nie zostało jeszcze skonfigurowane przejdź do tej instrukcji.

Jak dokonać ustawiania formy opodatkowania w serwisie ifirma.pl?

Możliwość ustawiania jest w pierwszym miesiącu księgowym w serwisie, przed wygenerowaniem deklaracji oraz przed wprowadzeniem przychodów oraz kosztów.

Domyślną formą opodatkowania w serwisie jest Podatek na zasadach ogólnych (PIT-5). Jeśli zatem konto zostało skonfigurowane z zaznaczeniem opcji Nie dla Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jak na poniższym zrzucie, ustawiona dla konta jest forma opodatkowania na zasadach ogólnych.


 

Jeśli jednak dokonano innej konfiguracji, bądź nie mamy pewności konfiguracji naszego konta możemy dokonać zmiany.

Możemy to zrobić przez zakładkę Konfiguracja → PIT.

W części Podatek dochodowy wybieramy opcję edytuj.


 

Następnie w polu Forma podatku dochodowego wybieramy z listy odpowiednią formę opodatkowania:

  • Podatek na zasadach ogólnych jeśli nasze przedsiębiorstwo rozliczać będziemy według skali podatkowej (PIT-5)

 


 

  • Podatek liniowy jeśli nasze przedsiębiorstwo rozliczać będziemy liniowo (PIT-5L)

 


 

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jeśli nasze przedsiębiorstwo rozliczać będziemy na podstawie przychodów (PIT-28)

 


 

Zatwierdzamy wybór przyciskiem zatwierdź.


 

 

Autor: Łukasz Wróbel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły