w FakturyTransakcje zagraniczne
Faktura „wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów” (WDT) jest dokumentem wystawianym w języku polskim i angielskim – na dostawę towarów w obrębie obszaru Unii Europejskiej.

Fakturę może wystawić tylko płatnik podatku VAT. Stawka VAT dla transakcji WDT zawsze wynosi 0%. Faktura zawiera następujące szczegółowe dane dotyczące transakcji:

 • data wystawienia,
 • data sprzedaży,
 • numer faktury,
 • dane strony kupna-sprzedaży,
 • pozycje oraz podsumowanie faktury,
 • informacje o datach zapłaty oraz terminie płatności,
 • upoważnienie do wystawienia i odbioru faktury oraz dodatkowe informacje.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że:

 • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji VAT-UE,
 • podatnik, przed złożeniem deklaracji VAT-7, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towar został wywiezione z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Jak wystawić fakturę wewnątrzunijnej dostawy towarów (WDT)

Aby mieć możliwość wystawienia faktury użytkownik musi podać prefiks PL przy numerze NIP w „danych firmy” oraz zaznaczyć checkbox „Firma została zarejestrowana jako podatnik VAT na terenie Unii Europejskiej” (tj. złożono VAT-R/UE).

Aby wystawić fakturę:

 1. Przejdź do zakładki „Faktury”„pozostałe rodzaje”,
 2. kliknij „Wewnątrzunijna dostawa towarów”
 3. uzupełnij pola formularza, a po zweryfikowaniu poprawności danych ➡ „zatwierdź”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.