Jak księgować koszty transportu cz. I – materiał i pozostałe wydatki

w Koszty działalności

Księgowanie kosztów transportu a proporcja

Jeśli na fakturze zakupu dotyczącej różnych wydatków firmowych znajdują się koszty transportu, których nie jesteśmy w stanie rzeczywiście podzielić, generalnie najlepiej jest zastosować proporcję. Tak podzielony koszt transportu księgujemy następnie odpowiednio do poniesionego wydatku głównego.

Przykład. Przedsiębiorca – producent mebli, czynny podatnik VAT – zakupił płyty meblowe przeznaczone do produkcji mebli (materiał podstawowy) oraz wzorniki płyt, pokazywane klientom przy wyborze mebli (pozostały koszt firmy). Na fakturze znalazły się następujące pozycje:

  • Płyty meblowe: 2.000 zł netto
  • Wzorniki płyt: 500 zł netto
  • Transport: 200 zł netto

Wartość transportu przypadająca na materiał:

Tm = wartość materiału * wartość transportu / (wartość materiału + wartość pozostałego kosztu)

Tm = 2.000 zł * 200 zł / (2.000 zł + 500 zł) = 160 zł

Wartość transportu pozostałego kosztu:

Tpk = wartość pozostałego kosztu * wartość transportu / (wartość materiału + wartość pozostałego kosztu)

Tpk = 500 zł * 200 zł / (2.000 zł + 500 zł) = 40 zł

Księgowanie:

  • Zakup materiałów: 2.000 zł – kolumna 10 KPiR
  • Koszty uboczne zakupu materiałów: 160 zł – kolumna 11 KPiR
  • Pozostały koszt: 500 zł + wartość transportu 40 zł = 540 zł kolumna 13 KPiR.

Proporcjonalne koszty transportu – księgowanie w serwisie ifirma.pl

Księgując proporcjonalny koszt transportu w serwisie ifirma.pl, korzystamy z poniższej instrukcji.

Po wyliczeniu proporcjonalnej wartości transportu, fakturę wprowadzamy do serwisu dwukrotnie.

Aby zaksięgować zakup materiału, w serwisie wybieramy opcję Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Zakup towarów handlowych lub materiałów ➡ Faktura:W pozycjach faktury uzupełniamy niezbędne dane, a następnie wprowadzamy samą wartość nabytego materiału:
Następnie u dołu strony wybieramy opcję Dodaj koszty wysyłki:i wprowadzamy wartość transportu, przypadającą na materiał:Całość wydatku zatwierdzamy u dołu strony.

Aby wprowadzić pozostały koszt firmy, wybieramy opcję Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Koszt prowadzenia firmy ➡ Faktura:Dane uzupełniamy analogicznie jak w przypadku materiałów, ale jako wydatek wprowadzamy łącznie całą wartość pozostałego kosztu oraz przypadającego na niego transportu:

Przy zatwierdzaniu faktury pojawi się komunikat informujący, że faktura o takim numerze i od takiego dostawcy była już księgowana – w tym wypadku należy go zatwierdzić:W KPiR – Ewidencje ➡ Księga przychodów i rozchodów – wartości netto wydatków zostaną zaksięgowane we właściwych kolumnach:
Uwaga! Jeśli przysługuje prawo do odliczenia VAT, powinien on zostać poprawnie zaksięgowany w rejestrze zakupu VAT. W związku z faktem, że rodzaj wydatku nie ma co do zasady wpływu na odliczanie VAT w przykładach, pominięto go w przedstawionych instrukcjach.

 

Faktura ze środkiem trwałym? Sprawdź, jak rozdzielić transport!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły