Księgowanie kosztów transportu środka trwałego a proporcja

W obrocie gospodarczym zdarza się, że przedsiębiorca nabywając środki trwałe dokupuje u tego samego dostawcy dodatkowe, odrębne rzeczy. W takiej sytuacji koszt transportu z faktury rozdzielamy proporcjonalnie – część powiększy wartość początkową środka trwałego, a część trafi do odpowiednich kosztów.

Przykład.
Drukarnia (czynny podatnik VAT) nabyła profesjonalną drukarkę o wartości 18.000 zł netto, z zamiarem wprowadzenia jej na środki trwałe firmy. Dodatkowo zamówiono papier do drukarki (materiał podstawowy) o wartości 2.000 zł netto. Całość zamówienia wraz z kosztami transportu 500 zł netto została ujęta na jednej fakturze.

Wartość transportu przypadająca na środek trwały:

Tśt = wartość środka trwałego * wartość transportu / (wartość środka trwałego + wartość materiału)

Tśt = 18.000 zł * 500 zł / (18.000 zł + 2.000 zł) = 450 zł

Wartość transportu materiału:

Tm = wartość materiału * wartość transportu / (wartość środka trwałego + wartość materiału)

Tm = 2.000 zł * 500 zł / (18.000 zł + 2000 zł) = 50 zł

Księgowanie:

  • Zakup materiałów: 2.000 zł – kolumna 10 KPiR
  • Koszty uboczne zakupu materiałów: 50 zł – kolumna 11 KPiR
  • Wartość środka trwałego: 18.000 zł + wartość transportu 450 zł = 18.450 zł, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i księgowane w kolumnie 13 KPiR w postaci odpisów amortyzacyjnych

Księgowanie środka trwałego i transportu – instrukcja w serwisie ifirma.pl

Przykład. Księgowanie środka trwałego, materiału i transportu

Aby zaksięgować zakup materiału, w serwisie wybieramy opcję Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Zakup towarów handlowych lub materiałów ➡ Faktura:W pozycjach faktury uzupełniamy niezbędne dane, a następnie wprowadzamy samą wartość nabytego materiału:Następnie u dołu strony wybieramy opcję Dodaj koszty wysyłki:i wprowadzamy wartość transportu, przypadającą na materiał:Natomiast w celu wprowadzenia środka trwałego wybieramy opcję Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Zakup środka trwałego ➡ Faktura:lub Majątek ➡ rejestr środków trwałych ➡ Dodaj ➡ Zakup środka trwałego na fakturę VAT:Uzupełniamy dane faktury:oraz dane środka trwałego:Po zapisaniu wyświetli się komunikat informujący o uprzednim księgowaniu faktury o takim samym numerze; który należy zatwierdzić.Dodatkowo pojawią się komunikaty informacyjne o środkach trwałych oraz – jeśli wartość zakupu przekracza 15.000 zł – o możliwości zaliczania do kosztów płatności gotówkowych.

Po zaksięgowaniu w KPiR widoczna będzie jedynie wartość materiału oraz kosztów jego transportu:Wartość środka trwałego będzie ujmowana w kolumnie 13 w KPiR w postaci odpisów amortyzacyjnych.

Zakup towaru handlowego i innych kosztów?? Sprawdź, jak rozdzielić transport!


Autor: Anna Kubalka – zespół ifirma.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.