CRM – Pulpit CRM

|
ID: 778305186
|
Kategorie: CRM
|
Tagi: crm, pulpit, raporty
Zakładka CRM umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wielu dodatkowych funkcji, mających głównie charakter pomocniczy w prowadzeniu działalności.
 

 

Funkcjonalności wymienionych powyżej zakładek zostały opisane w kolejnych częściach tekstu.

1. CRM – Pulpit CRM

Użytkownik chcący korzystać z funkcjonalności zakładki CRM może przejść do poszczególnych podzakładek bezpośrednio z zakładki CRM lub za pośrednictwem zakładki Pulpit CRM.


 

Przejście do zakładki CRM ➡ Pulpit CRM powoduje wyświetlenie Pulpitu CRM, zawierającego następujące elementy:

 • pola umożliwjające przejście do zakładek: Kontrahenci, Kalendarz, Raporty, Projekty, Dokumenty, Windykacja,
 • część Ostatnio dodani kontrahenci,
 • część Ostatnio dodane dokumenty,
 • część Ostatnio dodane notatki,
 • część Ostatnio dodane projekty.

 

Część ostatnio dodani kontrahenci, zawiera listę ostatnio dodanych kontrahentów (maksymalnie 10 pozycji) wraz z ich danymi takimi jak: identyfikator, nazwa i adres kontrahenta oraz jego adres mailowy.

Z poziomu listy Ostatnio dodanych kontrahentów Użytkownik może:

 • przejść do danych widocznego na liście kontrahenta poprzez wybranie jego identyfikatora,
 • przejść do dodawania nowego kontrahenta – opcja + dodaj kontrahenta – jej wybór powoduje wyświetlenie okna Dodania nowego kontrahenta,
 • przejścia do pełnej listy kontrahentów poprzez wybranie opcji wszyscy kontrahenci,
 • wyszukać kontrahenta – za pomocą pola Szukaj kontrahenta,
 • dokonać importu lub eksportu bazy kontrahentów.
Funkcja eksportu kontrahentów dostępna jest, jeśli na koncie aktywne są pakiety: księgowość internetowa lub biuro rachunkowe.
Funkcja importu kontrahentów dostępna jest we wszystkich pakietach dostępnych w serwisie, w tym także dla pakietu darmowej faktury.

 


 

Wybór funkcji Import kontrahentów powoduje wyświetlenie okna Import kontrahentów. W nim Użytkownik załącza plik z bazą kontrahentów oraz zaznacza checkbox Pomiń pierwszą linię (nagłówek), jeśli w pliku pierwszy wiersz stanowi nagłówek.

Serwis umożliwia import bazy kontrahentów zawierającej nie więcej niż 500 kontrahentów. Akceptowany plik importu to plik w formacie csv.


 

W przypadku problemów z importem danych kontrahentów polecane jest pobranie wzorcowego pliku z bazą kontrahentów (Pobierz format pliku) i na jego podstawie przygotowanie pliku do importu.

Plik wzorcowy, po otwarciu w arkuszu kalkulacyjnym wygląda następująco:


 

Po wczytaniu przygotowanego pliku i wybraniu funkcji importuj, zostanie wyświetlona lista danych do zaimportowania (Import kontrahentów). W przypadku braku niezbędnych danych w pliku zostanie wyświetlona odpowiednia informacja.


 

Zgodnie z powyższym obrazem, import pliku wymaga uzupełnienia danych w polu Identyfikator. Dane w tym polu można uzupełnić bezpośrednio w wyświetlonym oknie. Podczas dokonywania importu Użytkownik może również usunąć wybranego kontrahenta z listy importowanych danych.
Po wybraniu opcji zapisz baza kontrahentów zostanie zapisana na koncie Użytkownika.

Z kolei po wybraniu funkcji eksport kontrahentów zostanie wyświetlone okno umożliwiające rozpoczęcie pobierania pliku.


 

Po wybraniu opcji rozpocznij pobieranie pliku zostanie wygenerowany i zapisany na komputerze Użytkownika plik z bazą kontrahentów w formacie csv. Schemat danych wygenerowanego pliku będzie analogiczny jak w przypadku wzorcowego pliku do importu bazy kontrahentów.

Część ostatnio dodane dokumenty – zawiera listę ostatnio dodanych dokumentów (maksymalnie 10). Na liście serwis wyświetla informację o dacie i godzinie utworzenia dokumentu, jego tytule, typie oraz powiązaniu z kontrahentem, pracownikiem lub projektem. Z poziomu listy ostatnio dodanych dokumentów Użytkownik ma możliwość:

 • przejścia do zakładki CRM ➡ Dokumenty ➡ Dodaj dokument, w celu dodania nowego dokumentu (+ dodaj dokument),
 • przejść do listy wszystkich utworzonych na koncie dokumentów dostępnej w zakładce CRM ➡ Dokumenty (wszystkie dokumenty),
 • wydrukować utworzony dokument – po wybraniu symbolu drukarki znajdującego się z prawej strony przy danym dokumencie,
 • przejść do danych utworzonego dokumentu w zakładce CRM ➡ Dokumenty, poprzez wybranie jego tytułu,
 • przejść do danych kontrahenta przypisanego do dokumentu, danych pracownika przypisanego do dokumentu, czy też projektu przypisanego do dokumentu, poprzez wybranie odpowiednio nazwy kontrahenta widocznej przy dokumencie, imienia i nazwiska pracownika i nazwy projektu.


 

Część ostatnio dodane notatki – zawiera listę ostatnio dodanych notatek (maksymalnie 10). Notatki wymienione na liście są to notatki dodane w danych kontrahenta na karcie relacje.


 

Lista ostatnio dodanych notatek będzie zawierała treść dodanej notatki, datę jej dodania oraz informację o kontrahencie i projekcie, którego dotyczy.

Ostatnim elementem Pulpitu CRM jest część ostatnio dodane projekty, zawierająca listę maksymalnie dziesięciu ostatnio dodanych projektów. Dane projektów na liście zawierają informacje o nazwie projektu, powiązanym z nim kontrahencie i jego opisie.
Z poziomu listy ostatnio dodanych projektów Użytkownik ma możliwość:

 • przejścia do zakładki CRM ➡ Lista projektów ➡ Dodaj nowy projekt, w celu dodania nowego projektu (+ dodaj projekt),
 • przejść do listy wszystkich utworzonych projektów dostępnych w zakładce CRM ➡ Projekty (wszystkie dokumenty),
 • przejść do danych utworzonego projektu w zakładce CRM ➡ Projekty, poprzez wybranie nazwy projektu,
 • przejść do danych kontrahenta przypisanego do projektu, poprzez wybranie nazwy kontrahenta widocznego przy danym projekcie.

 


 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce