Wyszukiwanie

Użytkownicy serwisu ifirma.pl mają możliwość wyszukiwania faktur/rachunków. Opcja ta dostępna jest we wszystkich pakietach: Darmowa faktura, Faktura+, Księgowość internetowa, a także w usłudze Biura rachunkowego, zarówno dla płatników VAT i dla nievatowców.

Dla płatników VAT funkcja dostępna jest w zakładce Faktury ➡ Wyszukiwanie.Dla nievatowców natomiast jest w zakładce Rachunki ➡ Przeglądanie.Dokumentu można wyszukać wybierając:

 • kategorię przychodu lub konkretny rodzaj faktury lub rachunku (pole Przychód)
 • serie numeracji
 • Użytkownika
 • kontrahenta
 • datę: ostatnie dni, miesiące, rok, wybrany miesiąc/rok, zakres dat
 • numer dokumentu
 • zakres kwoty w polu Brutto (od/do).
UWAGA!
Pozycje dodane ręcznie bezpośrednio do Ewidencji sprzedaży VAT oraz Książki przychodów i rozchodów, nie będą brane pod uwagę przy wyszukiwaniu.

 

Płatnicy VAT, mają możliwość wyszukania również po e-fakturze.Po wybraniu odpowiednich kryteriów, wybieramy opcję wyszukaj.Na koncie przedsiębiorcy, który w trakcie prowadzenia działalności zarejestrował się do podatku VAT będą widoczne dwa wyszukiwania:

 1. Wyszukiwanie dotyczące okresu, od którego przedsiębiorca stał się płatnikiem VAT,
 2. Wyszukiwanie (nieVAT) czyli Wyszukiwanie poszerzone o okres z przed rejestracji do podatku VAT.

Kiedy przedsiębiorca będzie wyszukiwał dokumenty przez zakładkę Faktury ➡ Wyszukiwanie (nie VAT) wybierając okres zawierający datę, w którym przedsiębiorca był zwolniony z podatku VAT oraz gdy był czynnym podatnikiem VAT, zostaną wyświetlone dokumenty sprzed i po rejestracji.W sytuacji gdy nie zostanie wybrana kategoria przychodu, naciskając wyszukaj zostaną wyświetlone:

 • faktury i rachunki,
 • noty uznaniowe i faktury korygujące,
 • faktury VAT marża,
 • faktury VAT marża korygujące,
 • faktury pro forma,
 • utarg dzienny nie VAT,
 • utarg miesięczny,
 • wysyłkowa sprzedaż nieudokumentowana,
 • odsetki bankowe,
 • przychód uniwersalny VAT i nie VAT,
 • paragony,
 • wydruk dobowy z kasy fiskalnej nie VAT,
 • wydruk dobowy z kasy fiskalnej,
 • wydruk miesięczny z kasy fiskalnej,
 • protokół anulowania sprzedaży VAT,
 • protokół anulowania sprzedaży nie VAT,
 • miesięczna ewidencja zwrotów i reklamacji,
 • miesięczna ewidencja błędów i pomyłek,
 • miesięczne zestawienie zwrotów, reklamacji i pomyłek,
 • faktury do paragonów na rzecz innego przedsiębiorcy.

Korzystając z pakietu księgowość internetowa bądź biuro rachunkowe, każdą listę można zapisać w formacie PDF bądź XLS. Więcej informacji na ten temat tutaj.


Autor: Pamela Roszak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły