Eksport listy faktur/rachunków do PDF i xls

w Faktury Tagi: eksport faktureksport rachunkówzestawienie fakturzestawienie rachunków

Lista wystawionych faktur znajduje się w zakładce Faktury ➡ Lista faktur – na koncie VATowca oraz w zakładce Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur – na koncie nieVATowca.
W widocznym tu zestawieniu wystawionych dokumentów można przeglądać oraz wykonywać czynności jak np. oznaczanie jako opłacone, drukowanie faktur, otwieranie poglądu lub szczegółów.

Obecnie jest możliwość zapisywania listy jako zestawienia wystawionych faktur/rachunków w pliku PDF lub jako plik w arkuszu kalkulacyjnym xls.

Uwaga!
Funkcja eksportu listy faktur oraz rachunków jest możliwa wyłącznie w pakiecie samodzielnej księgowości internetowej oraz w przypadku korzystania z usług Biura Rachunkowego ifirma.pl. Nie ma możliwości pobrania zestawienia w pakiecie Faktura + oraz w Darmowej Fakturze.

Pomimo tego, że eksport rachunków i faktur (na koncie nieVATowca) oraz tylko faktur (na koncie VATowca) jest możliwy w pakietach samodzielnej księgowości internetowej oraz usłudze biura rachunkowego, przeglądanie i wyszukiwanie wystawionych dokumentów jest na każdym koncie. Również tym, które jest objęte pakietem darmowej faktury oraz faktury +.

Eksport listy faktur na koncie VATowca

W celu pobrania zestawienia, przechodzimy do zakładki Faktury ➡ Lista faktur.Następnie, wybieramy te faktury, które powinny trafić do zestawienia. Można zaznaczyć wybrane checkboxy ręcznie lub skorzystać z opcji zaznaczenia wszystkich widocznych na liście.W polu Akcja: wybieramy z listy, jaką czynność chcemy wykonać. Wśród dostępnych opcji znajduje się wydrukuj listę pdf.Po wybraniu żądanej czynności z listy, należy zatwierdzić wybór.Zaznaczone faktury otworzą się w pliku PDF, jako zestawienie faktur.Inną formą pobranego zestawienia może być eksport wystawionych faktur do arkusza kalkulacyjnego. W tym celu z listy dostępnych funkcji, należy wybrać pobierz xls.Po wybraniu opcji, również należy zatwierdzić wybór.W ten sposób, zestawienie faktur otworzy się w arkuszu kalkulacyjnym, z możliwością zapisania, edycji lub wydruku.Najnowszą funkcją jest możliwość zapisania wystawionych dokumentów w spakowanym pliku, w celu zapisania ich na swoim dysku. W tym celu, po zaznaczeniu wszystkich lub poszczególnych faktur, należy wybrać opcję pobierz archiwum zip na liście rozwijalnych akcji.

Po wybraniu opcji zatwierdzamy wybór oraz zapisujemy spakowany plik.

Należy wybrać folder, w którym plik zostanie zapisany.

Eksport listy faktur na koncie nieVATowca

Zestawienie wystawionych w danym miesiącu faktur lub rachunków jest również możliwe w przypadku nieVATowca. Ścieżka postępowania jest następująca: zakładka Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur.Następnie, wybieramy te faktury/rachunki, które powinny trafić do zestawienia. Można zaznaczyć wybrane checkboxy ręcznie lub skorzystać z opcji zaznaczenia wszystkich widocznych na liście.W polu Akcja: wybieramy z listy, jaką czynność chcemy wykonać. Wśród dostępnych opcji znajduje się wydrukuj listę pdf.

Po wybraniu żądanej czynności z listy, należy zatwierdzić wybór.Zaznaczone faktury otworzą się w pliku PDF, jako zestawienie faktur i rachunków.Inną formą pobranego zestawienia może być eksport wystawionych faktur i rachunków do arkusza kalkulacyjnego. W tym celu z listy dostępnych funkcji, należy wybrać pobierz xls.Po wybraniu opcji, również należy zatwierdzić wybór.W ten sposób, zestawienie faktur i rachunków otworzy się w arkuszu kalkulacyjnym, z możliwością zapisania, edycji lub wydruku.Ważne!

Zestawienie faktur (na koncie VATowca) oraz rachunków i faktur (na koncie nieVATowca), może być pobrane w ramach jednego miesiąca księgowego, jak również w zdefiniowanym czasie np. 6 miesięcy, rok.

Jeśli Użytkownik chciałby wygenerować zestawienie faktur lub faktur i rachunków w szerszym czasie niż 1 miesiąc, przechodzi do zakładki:

1. VATowcy: Faktury ➡ Wyszukiwanie.2. NieVATowcy: Rachunki ➡ Przeglądanie.Następnie należy wybrać elementy i daty wyszukiwaniaWyszukiwanie można ograniczyć tylko do dat bądź rozszerzyć go także o serię numeracji, rodzaj formularza, Użytkownika czy kwotę dokumentu. Jest tu również możliwość wygenerowania zestawienia tylko dla jednego kontrahenta. Okres w jakim możemy wyszukiwać dokumenty to max. 12 miesięcy lub 365 dni. Zakres dat można modyfikować poprzez poruszanie się pomiędzy miesiącami księgowymi w lewym górnym rogu.

Innym miejscem wygenerowania zestawienia tylko dla jednego kontrahenta i w dowolnie zdefiniowanym czasie jest zakładka: CRM ➡ Lista kontrahentówPrzy żądanym kontrahencie wybieramy funkcję wyszukania przychodów.Następnie ustalamy okres, w którym były wystawiane faktury aby pobrać je do zestawienia.Na dole wybieranej listy, pojawia się możliwość zaznaczenia faktur jakie mają zostać wczytane do zestawienia oraz wyboru omawianych wcześniej możliwości pobrania zestawienia w pliku PDF oraz w arkuszu kalkulacyjnym – pole Akcja:.Wybrany rodzaj zestawienia należy również zatwierdzić.Zestawienie faktur zawiera dokumenty wystawione dla konkretnego kontrahenta oraz z datą wystawienia i sprzedaży, w zdefiniowanym wcześniej okresie.
Autor: Katarzyna Marciniak – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły