Lista pozycji faktur

w Faktury

Lista pozycji faktur jest funkcją dostępną na koncie czynnego podatnika podatku VAT i pozwala ona na wyświetlanie danych z wystawionych faktur sprzedaży wg pozycji (nazwa towaru lub usługi) na nich wskazanych.

Możliwość wyświetlenia listy pozycji faktur w danym miesiącu mają Użytkownicy, którzy w danym miesiącu korzystają z usług innych niż darmowe.

Przejście do listy pozycji faktur dostępne jest z poziomu zakładki Faktury → Lista faktur, po wybraniu opcji lista pozycji faktura także bezpośrednio w zakładce Faktury → Pozycje faktur.

 

 

Lista pozycji obejmuje zarówno faktury sprzedaży jak i korekty do nich. Na liście pozycji faktur widoczne są również pozycje z faktury VAT marża widocznych w zakładce Faktury → Faktury VAT marża.

Lista pozycji faktur zawiera następujące elementy:

  • numer faktury (sprzedaży lub korekty),
  • wskazanie kontrahenta (identyfikator i nr NIP),
  • wskazanie pozycji wprowadzonych na fakturze,
  • kod GTU, jeśli został wprowadzony dla danej pozycji,
  • wskazanie zastosowanej procedury podatkowej na potrzeby pliku JPK,
  • ilość, cenę jednostkową i wartość netto pozycji na fakturze.
  • ilość, cenę jednostkową netto i wartość netto po korekcie (w przypadku faktur korygujących),
  • stawkę VAT zastosowaną dla pozycji z faktury (przedmiot sprzedaży).

Uwaga!

Cena jednostkowa i wartość danej pozycji na liście wyświetlana są zawsze w wartości netto, nawet jeśli faktura jest wystawiona od brutto, czyli na fakturze cena jednostkowa jest ceną brutto.
W przypadku faktur wystawionych w walucie wartości nie zostaną przeliczone na złotówki. Lista nie będzie zawierać oznaczenia waluty.

 

 

Wygenerowaną listę pozycji faktur można pobrać w formacie pdf lub xls, wybierając odpowiednią ikonę w prawy górnym rogu lub na dole listy pozycji (pobierz pdf lub pobierz xls).

 

 

Pobrana lista pozycji będzie zawierała komplet pozycji z danego miesiąca, nawet jeśli wyświetlona lista nie zawiera ich wszystkich (z powodu dużej ilości faktur/ pozycji na liście).

Pobrany plik pdf wygląda następująco:

 

 

Wydruk pdf nie zawiera wartości netto poszczególnych pozycji, takie dane będą widoczne na liście pobranej w postaci pliku xls.

 

 

W przypadku pobrania faktur w pliku xls lista faktur i lista korekt są ujęte w odrębnych kartach.

Z poziomu listy pozycji faktur Użytkownik ma możliwość wydruku faktury oraz jej otworzenia.
Funkcje wydrukuj i otwórz dostępne są w prawej stronie listy – w kolumnie Akcje.

 

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły