Jak wystawić notę korygującą do faktur zakupowych?

w Faktury

 

1. Co to jest nota korygująca?

Nota korygująca to dokument, który pozwala na poprawienie danych umieszczonych na fakturze otrzymanej od kontrahenta. Możliwość wystawienia noty korygującej przewiduje ustawa o VAT w art. 106k.

Co do zasady, nota korygująca obejmuje swoim zakresem błędy mniejszej wagi, które nie mają dużego znaczenia dla istoty transakcji.

Tym dokumentem można skorygować np.:

 • datę sprzedaży,
 • numer faktury,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • sposób zapłaty widoczny na fakturze,
 • termin płatności,
 • niewłaściwy numer NIP,
 • złe oznaczenia towaru lub usługi.

Ważne!

Za pomocą noty korygującej nabywca nie może poprawiać m.in. kwoty netto, VAT i brutto, stawki podatku, ilości dostarczonych towarów – w przypadku tak istotnych pomyłek nabywca powinien zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o wystawienie faktury korygującej.

2. Kto może wystawić notę korygującą?

Taki dokument wystawia nabywca towaru lub usługi.

W sytuacji dostrzeżenia pomyłki kupujący powinien sporządzić notę korygującą w dwóch egzemplarzach. Dokument może obejmować jeden lub wszystkie błędy, jakie pojawiły się na fakturze.

Trzeba przy tym widzieć, że nota korygująca wymaga akceptacji sprzedawcy. Przepisy nie precyzują jednak, w jakiej formie wystawca musi ją zaakceptować. Nie zostało określone, czy musi to być podpis, czy wystarczy potwierdzenie w formie e-maila.

Najczęściej przedsiębiorcy praktykują poniżej wymienione sposoby potwierdzenia odbioru noty u kontrahenta:

 • wysyłka noty korygującej w wersji papierowej oraz odesłanie podpisanej noty przez kontrahenta,
 • wysyłka noty na adres e-mail i odesłanie skanu podpisanego dokumentu przez kontrahenta na adres e-mail,
 • wysyłka noty na adres e-mail kontrahenta i odesłanie podpisanej noty podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

W związku z tym, iż przepisy nie określają wprost jak ma wyglądać zaakceptowanie takiej noty, często sprzedawca wraz z kontrahentem ustalają między sobą w jaki sposób dojdzie do zaakceptowania. Często jest to adnotacja na dokumencie brzmiąca “otrzymałem notę i ją akceptuję”.

3. Jakie dane powinna zawierać nota korygująca?

Przepisy ustawy o VAT nie określają wzoru noty korygującej. Wskazują jedynie, by zawierała ona następujące elementy:

 • wyrażenie Nota korygująca,
 • numer kolejny i datę wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług, ich adresy i numery NIP,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy korygowana faktura, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6 ustawy o VAT (data wystawienia, numer faktury, dane sprzedawcy i nabywcy, w tym także ich NIP, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub też datę otrzymania zapłaty, jeśli taka również została wskazana na korygowanej fakturze),
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

4. Jak w serwisie wystawić notę korygującą dla zaksięgowanej faktury kosztowej?

W celu wystawienia noty korygującej, w serwisie należy wybrać zakładkę Wydatki ➡ Lista wydatków i wybrać numer faktury kosztowej, dla której ma zostać wystawiona nota korygująca. Następnie, na dole formularza wybrać opcję Wystaw notę korygującą.

 

 

Nota korygująca wygląda następująco:

 

 

Na formularzu noty korygującej pojawi się:

 • numer noty korygującej- numer nadawany jest automatycznie przez serwis,
 • numer faktury korygowanej- numer pojawi się automatycznie,
 • data wystawienia faktury korygowanej – data pojawi się automatycznie.

Dane jakie należy uzupełnić to:

 • data wystawienia noty korygującej,
 • datę sprzedaży faktury korygowanej,
 • osobę upoważnioną do wystawienia noty korygującej.

Następnie należy w części Było/Dane faktury uzupełnić dane, które podlegają korekcie.
A w części Powinno być/Dane korekty uzupełnić poprawne dane, jakie powinna zawierać faktura.

Po uzupełnieniu formularza, zatwierdzamy go w celu zapisania noty korygującej.

W kolejnym kroku będzie możliwość edycji, wydruku, wyświetlenia, wysłania e-mailem lub usunięcia noty korygującej.

 

 

5. Nota korygująca a księgowanie przez serwis

Nota korygującą wystawiona w serwisie nie ma wpływu na księgowania, ponieważ dane korygowane notą nie wpływają na wykazanie wydatku w ewidencjach i deklaracjach.

UWAGA!
W przypadku, gdy na fakturze sprzedaży jest błędna data sprzedaży lub wystawienia, z reguły sprzedawca koryguje takie dane. Gdyby jednak zdarzyło się, że data sprzedaży będzie skorygowana notą korygującą, prosimy o kontakt z BOK, w celu zweryfikowania, czy zmiana daty sprzedaży będzie miała wpływ na zaksięgowany wydatek.

 
Kontakt z BOK możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-20:00 przez telefon (801 006 008 lub 71 769 55 15), mail bok@ifirma.pl oraz chat.

6. Gdzie znajdę wystawioną notę korygującą w serwisie?

W celu wyświetlenia/pobrania wystawionej noty korygującej do faktury kosztowej, należy przejść do zakładki Wydatki ➡ Lista wydatków, odnaleźć na liście wydatek, do którego była wystawiona nota korygująca i kliknąć w szarą ikonę znajdującą się po prawej stronie wydatku z oznaczeniem NK.

 

 

 

Autor: Alicja Pasieczna – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły