Jak wystawić fakturę z nabywcą i odbiorcą?

w Faktury Tagi: fakturagminnejednostkinabywcaodbiorcawystawianie fakturzakłady budżetowe

W serwisie ifirma.pl jest możliwość wystawienia faktury sprzedaży, na której jest wykazany jednocześnie nabywca i odbiorca dokumentu. Po właściwym uzupełnieniu danych w serwisie, dane obu kontrahentów będą widoczne dopiero na wydruku faktury.

Definiowanie kontrahenta

Dodanie odbiorcy faktury możliwe jest z poziomu konfiguracji nowego (lub edycji wprowadzonego) kontrahenta. Nowego kontrahenta możemy wprowadzić poprzez zakładkę CRM ➡ Lista kontrahentów ➡ Dodaj kontrahenta:

Dane głównego kontrahenta, czyli naszego nabywcy, możemy pobrać z bazy danych GUS lub wprowadzić samodzielnie:

W przypadku pobrania danych z bazy GUS, zostaną pobrane informacje dotyczące:

  • nazwy firmy,
  • identyfikatora (serwis domyślnie nada identyfikator, który można zmienić),
  • prefiks UE, NIP,
  • adres kontrahenta (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

Pobraniu z GUS podlegają tylko dane polskich podmiotów gospodarczych, zatem w przypadku kontrahenta zagranicznego – dane należy wprowadzić samodzielnie.

Po uzupełnieniu danych nabywcy, należy przejść do wprowadzenia danych odbiorcy – opcja znajduje się w prawym górnym rogu formularza:

W formularzu pojawi się okno z polami do wprowadzenia danych odbiorcy faktury, jakie mają znaleźć się na wydruku dokumentu. Wprowadzamy odpowiednio nazwę oraz dane adresowe odbiorcy. Ważne jest, aby zaznaczyć opcję “Używaj danych odbiorcy na fakturach”.

Jeżeli odbiorca jest podmiotem zagranicznym, można zaznaczyć checkbox “Adres zagraniczny”, aby serwis umożliwił wprowadzenia poprawnego zagranicznego kodu pocztowego, który z reguły różni się od formatu polskiego.

Wystawianie faktury

Po wprowadzeniu wszystkich danych nabywcy i odbiorcy, zatwierdzamy formularz i możemy przejść do wystawienia faktury w zakładce Faktury ➡ Lista faktur, przykładowo “Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT”.

Po wystawieniu faktury, na jej podglądzie w serwisie ifirma.pl, znajduje się informacja w lewym górnym rogu o nabywcy i odbiorcy.

Wybieramy opcję wydrukuj/zapisz i otwieramy wygenerowany plik PDF z wydrukiem dokumentu. Poniżej znajduje się obraz przedstawiający fragment faktury z wykazanym zarówno nabywcą, jak i odbiorcą.


Karolina Piątkowska – ifirma.pl


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły