w CRM
Projekty w ifirma.pl pozwalają na zebranie ogółu informacji np. o wykonywanej usłudze czy realizowanej dostawie.

Widok listy projektów i możliwość dodania nowego znajduje się w zakładce:

  „CRM”> „Projekty”

Podstawowymi danymi, jakie można wprowadzić do projektu są:

 • dokumenty (utworzone w zakładce „CRM”> „dokumenty”),
 • notatki,
 • rentowność,
 • raporty.

Rentowność projektu

Rentowność projektu to informacje o kosztach i przychodach, jakie generuje projekt. Aby dodać przychody lub koszty, należy kliknąć w zakładkę „rentowność” w danym projekcie, a następnie kliknąć przycisk „dodaj” pod polem Przychody/ Koszty:Dodając koszty lub przychody związane z projektem, użytkownik może zaznaczyć konkretny dokument (wydatek lub przychód) i wprowadzić kwotę ręcznie, nie wiążąc go z wystawionym/otrzymanym dokumentem czy kontrahentem.

Kwoty dodawane w tej części są kwotami brutto.

Jeśli przychód/koszt nie dotyczy danego projektu w całości, użytkownik może przypisać do niego tylko część kwoty. Aby to zrobić, należy kliknąć niebieską ikonkę w kolumnie „Akcja” w tabeli przy wybranym przychodzie/ koszcie, a następnie przypisać kwotę ręcznie lub za pomocą suwaka:

Przypisanie przychodu/wydatku do projektu może nastąpić również z pozycji wydatków lub przychodów.

W tym celu należy:

 • otworzyć fakturę,
 • wybrać zakładkę CRM (na dole strony),
 • kliknąć „dołącz” (do projektu).

Użytkownik może dodać fakturę do kilku projektów, ponownie wybierając „dołącz”. IFI poprosi o ustalanie kwoty przypisanej do poszczególnych projektów. Analogicznie działa przycisk „rozdziel kwotę”.

Opcja dołączania wydatku do projektu widoczna jest po jego otwarciu w części „powiązane projekty”:

Nie ma mozliwości dodania korekty do przychodów.

Raporty

Podstawowymi raportami są:

 1. wykres kołowy rentowności projektu,
 2. wykres zmian rentowności projektu w ostatnich 6 miesiącach (w stosunku do aktualnego miesiąca)

Pozostałe wykresy związane z raportami dotyczące projektów można znaleźć w zakładce:

 • „CRM”> „Raporty”
 • lub klikając przycisk „Więcej raportów” w zakładce „Raporty” w szczegółach danego projektu.

Uwagi do projektów

Istnieją wydatki/przychody, których nie można przypisać do projektu z poziomu dokumentu. Są to np. amortyzacja, wynagrodzenia pracowników czy raporty dobowe z kasy fiskalnej. Dodajemy je z poziomu danego projektu korzystając z przycisku „+dodaj przychód ręcznie” lub „dodaj koszt ręcznie”.

Opcja ta jest dostępna po kliknięciu na „+dodaj” koszt lub przychód w części „rentowność” projektu.

Do projektu nie można dodać żadnych plików prócz obrazów dodawanych w notatkach (w treści) lub plików dodanych w dołączonych do projektu dokumentach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.