Co należy sprawdzić na koncie w serwisie przed importem danych do PIT-roczny

 • Pomoc ifirma
 • Co należy sprawdzić na koncie w serwisie przed importem danych do PIT-roczny
w

 

 

 • Jeżeli w trakcie roku 2022 firma była zawieszona koniecznie należy się zapoznać z punktem 1 instrukcji.
 • Jeżeli składka społeczna była rozliczana w roku 2022 jako koszt firmy należy zapoznać się z punktem 2.

Przeczytaj również: Import danych do serwisu pitroczny.pl – jednoosobowa działalność
i dowiedz się jak wypełnić zeznanie za pomocą naszego generatora.

 

 

 

1. Przychody i koszty z okresu zawieszenia firmy

Od zeznań za rok 2022 przedsiębiorcy mają obowiązek wykazywać w zeznaniu rocznym w odrębnych pozycjach przychody i koszty poniesione w okresie zawieszenia firmy. Dla rozliczających się na ryczałcie przychody poniesione w okresie zawieszenia.

W rozliczeniu podatku dochodowego przychody i koszty z okresu zawieszenia wpływają na kalkulację dochodu, przychodu. Są prawidłowo ujęte w sumarycznej wartości przychodów, kosztów osiągniętych za cały rok. Odmiennie jest w przypadku obliczeń dla składki zdrowotnej ZUS. Przychody, koszty z okresu zawieszenia firmy nie są brane pod uwagę do wyliczenia podstawy składki zdrowotnej z działalności tym bardziej istotne jest by w serwisie widniały prawidłowo wpisane okresy zawieszenia firmy.

Poniżej instrukcja gdzie wprowadza się w serwisie okres zawieszenia dla celów:

 • prawidłowego naliczenia składek ZUS,
 • pobierania prawidłowych danych do zeznania rocznego z podatku dochodowego.

Aby wprowadzić okresy zawieszenia należy przejść do zakładki Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ ZUS następnie na dole strony wybrać opcję edytuj.

 

 

Następnie należy u góry strony wybrać opcję +dodaj informację o zawieszeniu działalności gospodarczej, uzupełnić okres zawieszenia w tabeli widocznej na obrazie poniżej, zapisując zmiany poprzez wybranie opcji zatwierdź.

 

 

Przykład 1

Przedsiębiorca zawiesił działalność 5 marca 2022 i wznowił ją w dniu 1 grudnia 2022. Wznowienie działalności w dniu 1 grudnia oznacza, iż tego dnia działalność już była aktywna. Dodając okres zawieszenia w tabeli należy wpisać okres od 05.03.2022 do 30.11.2022 tj. ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dzień wznowienia działalności firmy.

Po wybraniu opcji zatwierdź okres zawieszenia będzie widoczny w tabeli Historia zawieszeń działalności gospodarczej:

 

 

W przypadku pomyłki w dodawaniu okresu zawieszenia zmian można dokonywać poprzez wybranie w kolumnie Akcja ikon związanych z edycją lub usunięciem okresu zawieszenia firmy.

Uwaga!

Jeżeli zawiesiłeś działalność w innym dniu niż 1 dzień miesiąca i ewidencjonujesz sprzedaż na kasie fiskalnej skontaktuj się z BOK serwisu ifirma.pl w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dla Twojego przypadku.

 

2. Składka społeczna w kosztach firmy czy odliczenie od dochodu?

Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych tj. podatkiem wg skali lub podatkiem liniowym mają dwie możliwości na rozliczenie zapłaconej składki społecznej. Składka może:

 • pomniejszać dochód do opodatkowania tj. być widoczna w raporcie PIT-5/PIT-5L,
 • być kosztem firmy i być ujęta na podstawie dowodu księgowego w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPIR).

Przedsiębiorca może w trakcie roku zmienić zasady wykazywania składki i część składek ująć w kosztach, część odliczyć od dochodu ważne jednak by nie powielać odliczenia. Co to oznacza? Ta sama składka nie może i pomniejszać dochód i być kosztem jednocześnie.

2.1 Konfiguracja odliczenia składki społecznej

Ważne! W 2023 roku została wprowadzona w serwisie opcja wyboru czy zapłacona składka ma być kosztem, czy ma być odliczona od dochodu. Wdrożenie wskazanej opcji nie powoduje automatycznie zmian w już dokonanych księgowaniach. Jednakże jeżeli Użytkownik chciałby skorzystać z opcji wstecz może wykonać kroki opisane w punkcie 2.4.

Wyboru jak ma być rozliczona składka po wpisaniu jej daty zapłaty Użytkownik dokonuje w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT. We wskazanej zakładce należy na dole po prawej stronie wybrać opcję edytuj, następnie w wierszu Składka społeczna wybrać odpowiednią opcję, wg której przedsiębiorca chce dokonywać odliczeń składki społecznej.

 

 

W zależności od dokonanego wyboru po uzupełnieniu daty zapłaty składki społecznej w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS składka będzie widoczna w KPIR lub raporcie PIT-5/PIT-5L.

2.2 Składka społeczna jako koszt

Po czym poznać, że składka społeczna w serwisie jest ujęta jako koszt?

 • w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w kolumnie Data zaksięgowania widać datę księgowania – powstanie dokumentu księgowego, w kolumnie Numer DK widać iż powstał dowód księgowy,
 •  

   

 • w Księdze przychodów i rozchodów widnieje dowód księgowy w kolumnie Pozostałe wydatki,
 •  

   

 • w raporcie PIT-5/5L składka ujęta jest w wartości łącznych kosztów,
 •  

   

 • w PIT-rocznym wartość zostanie ujęta w polu jak na obrazie poniżej:

 

 

2.3 Składka społeczna jako odliczenie od dochodu

Po czym poznać, że składka społeczna w serwisie jest ujęta jako odliczenie od dochodu?

 • w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS w kolumnie Data zaksięgowania widnieje informacje rozliczana w PIT-5, w kolumnie Numer DK nie ma żadnego nr, oznacza to iż dowód nie powstał i składka nie będzie widoczna w Księdze Przychodów i Rozchodów,
 •  


   

 • w raporcie PIT-5/5L składka ujęta jest w wierszu Suma odliczonych składek na ub. społeczne,
 •  

   

 • w PIT-rocznym wartość zostanie ujęta w polu jak na obrazie poniżej:

 

 

2.4 Co jak w serwisie Użytkownik samodzielnie dodawał dowody księgowe w celu ujęcia składek społecznych w koszty przez zakładkę Wydatki ➡ +dodaj wydatek ➡ dowód księgowy?

Użytkownik, który samodzielnie dodawał koszt zapłaconej składki społecznej przez zakładkę Wydatki ➡ +dodaj wydatek ➡ dowód księgowy powinien samodzielnie obliczyć wartość zapłaconych składek społecznych w roku 2022 i ująć je w generatorze zeznania rocznego w polu jak poniżej na zrzucie:

 

 

Jeżeli przedsiębiorca wcześniej księgował składki samodzielnie jako koszt, a obecnie chciałby by serwis tworzył dowody księgowe i pobierał sam składkę do wyżej wymienionego pola powinien dokonać zmian wg schematu poniżej.

Warto zastanowić się jednak czy zmiany nie dokonać dopiero dla roku 2023, zaś za rok 2022 po prostu podsumować składki społeczne ręcznie wpisując samodzielnie kwotę do generatora zeznania rocznego.

Jak dokonać zmiany gdy w systemie składki były księgowane ręcznie jako dowody księgowe, a chcemy by dowody powstawały automatycznie?

 • Ustawić konfigurację składki tak, by składka społeczna rozliczała się jako koszt w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ PIT.

   

   

 • Usunąć ręcznie dodane dowody księgowe dla składek społecznych w zakładce Wydatki ➡ Lista wydatków ➡ Dowody księgowe i wewnętrzne po kliknięciu na nr dk na dole będzie ikona usuń, dk zawsze usuwamy od najwyższego numeru.
 •  

   

 • W zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS jeżeli składki były usuwane zgodnie z instrukcją, dodać ręcznie składkę przez opcję: +dodaj składkę zus i wpisać jej datę opłaty.
 •  

   

 • w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS jeżeli składki nie były usuwane, a widnieją bez daty opłaty uzupełnić ich datę zapłaty.

 

 

 

Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły