Zaświadczenie o dochodach

|
ID: 778307697
|
Kategorie: Pracownicy
Nie tylko kawa jest 2w1

1. Informacje ogólne

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem potwierdzającym źródło dochodu oraz wysokości wypłacanych świadczeń osoby zatrudnionej w firmie.

Zaświadczenie wystawiane jest na wniosek pracownika, który powinien wskazać, w jakim celu owy formularz ma zostać wystawiony. O treści dokumentu decyduje dana instytucja, do której pracownik będzie je składać. W takiej sytuacji istotne jest to, że takie zaświadczenie może zostać przedstawione na druku obowiązującym w firmie, czy też musi zostać przygotowane na zewnętrznym dokumencie np. sformułowanym przez bank podczas składania wniosku o kredyt lub pożyczkę.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach może być również konieczne dla rodziców, którzy muszą przedłożyć dokument np. w przedszkolu lub uczniów ubiegających się o stypendium socjalne w szkołach.

Należy również pamiętać, że zaświadczenie jest ważne jeden miesiąc od daty wystawienia przez pracodawcę.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) nie wskazuje, w jaki sposób należy ubiegać się o zaświadczenie. Informacja w tym temacie dostępna jest natomiast w ustawie o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 Nr 162 poz. 1118). Należy jednak zaznaczyć, że pracodawca powinien udostępnić informacje o wynagrodzeniu przez wzgląd na dobro pracownika. Odmowa bowiem, może zostać uznana jako działanie na szkodę pracownika.

W przypadku umowy zlecenia, również nie jest to uregulowane w żadnych przepisach. Oznacza to, że wystawienie zaświadczenia o zarobkach dla zleceniobiorcy jest dobrą wolą pracodawcy. W takiej sytuacji natomiast zalecane jest wydanie zleceniobiorcy zaświadczenia, aby nie działać na szkodę pracownika.

Informacje konieczne do wygenerowania zaświadczenia przedstawiającego dane o dochodach, pobierane są serwisu IFIRMA na podstawie wystawionych rachunków.

2. Zaświadczenie o dochodach w serwisie w IFIRMA

Aby móc wygenerować zaświadczenie o zarobkach w serwisie należy przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Imię i nazwisko pracownika ➡ Deklaracje i formularze:

Kolejno otworzy się się strona z następującymi wierszami:

 1. Pracodawca– pozycja nieedytowalna, w której zostanie wskazana skrócona nazwa firmy pobrana z danych wprowadzonych w serwisie IFIRMA.
 2. Imię i nazwisko pracownika– pobierane z danych pracownika
 3. Data urodzenia pracownika– również automatycznie pobierze się z kartoteki wprowadzonej w serwisie
 4. PESEL– pobrany z serwisu i danych pracownika
 5. Adres– Pojawi się adres pracownika- ulica, nr domu i mieszkania, kod oraz miejscowość
 6. Umowa– w tej pozycji należy z rozwijanej listy wybrać umowę, do której przedsiębiorca chce wystawić zaświadczenie o zarobkach. Dostępne będą wszystkie umowy wprowadzone w serwisie (zlecenie, dzieło i Umowa o pracę)
 7. Od dnia– data rozpoczęcia umowy.
 8. Do dnia– data zakończenia umowy. Dla umowy na czas nieokreślony pole pozostanie puste.
 9. Stanowisko– informacja pobrana z umowy pracownika z pola przedmiot umowy

Następnie w zaświadczeniu konieczne będzie uzupełnienie dodatkowych informacji dotyczących pracownika oraz firmy:

 1. Czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę?
 2. Domyślnie zaznaczone jest NIE. Natomiast jeżeli pracownik podczas wnioskowania o zaświadczenie o dochodach pozostaje w okresie wypowiedzenia, należy zaznaczyć TAK.

  UWAGA!
  Jeżeli przedsiębiorca wypełnia wniosek dla zleceniobiorcy, wówczas ta pozycja się nie wyświetli.
 3. Czy zakład pracy znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?
 4. Domyślnie ustawione NIE. Jeżeli zakład pracy znajduje się w likwidacji, należy zaznaczyć TAK.

 5. Czy wynagrodzenie jest obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi?
 6. Domyślnie zaznaczone NIE. Natomiast kiedy pracownik ma z wynagrodzenia potrącenia np. komornicze, wówczas należy wybrać TAK.

Kolejno przedsiębiorca ma wskazać czy dochody mają zostać wykazane “miesięcznie” czy “średnio”. Najczęściej w takiej sytuacji, to pracownik wskazuje, jak mają zostać wykazane jego dochody w zaświadczeniu.

A. Jeżeli zostanie wybrana opcja “miesięcznie”, w zaświadczenia zostaną wskazane wynagrodzenia wypłacone w każdym miesiącu oddzielnie.

W dokumencie wykaże się wówczas tyle miesięcy, ile zostało wybranych na liście rozwijanej. Pozostałe kolumny pozostałe informacje uzupełnią się na podstawie rachunków, zaczynając od ostatniego.

UWAGA!
W momencie kiedy pracownik nie otrzymał z jakichś powodów wynagrodzenia i nie został wystawiony rachunek w systemie, serwis wykaże jedynie dochody z rachunków rozliczonych w IFIRMA.

B. Kiedy natomiast użytkownik serwisu zaznaczy “średnio”, system wskaże średnie wynagrodzenie za okres wskazany w zaświadczeniu np. z ostatnich 5 miesięcy. Nie rozdzielając wynagrodzenia na wypłacone miesiące.

Po wypełnieniu formularza należy u dołu strony wybrać zatwierdź.

Tak utworzony wniosek, pojawi się u pracownika w zakładce Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Imię i nazwisko pracownika ➡ Deklaracje i formularze ➡ Zaświadczenie o dochodach. Z tego poziomu użytkownik ma możliwość pobrania zaświadczenia w formacie PDF lub jego usunięcia.

Autor: Agnieszka Sołtys– ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce