Wyliczanie wynagrodzenia za nadgodziny

w Pracownicy

Zgodnie z art. 151 §1 Kodeksu Pracy: Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
  2. szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje również dodatek. Reguluje to Art. 1511 §1 KP.

i tak:

100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  • a) w nocy,
  • b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za prace w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi tylko wtedy, kiedy pracodawca jako rekompensatę za tę pracę nie odda pracownikowi czasu wolnego i wtedy, kiedy pracownik nie złoży wniosku o wolne w zamian za nadgodziny.

Pracownik, który chce dostać dzień wolny za nadgodziny, powinien złożyć wniosek u swojego pracodawcy. Jeżeli złoży taki wniosek o wolne, to przysługuje mu 1 godzina czasu wolnego za 1 godzinę pracy nadliczbowej.

Natomiast, jeżeli taka inicjatywa wyjdzie od pracodawcy to wtedy pracownik otrzymuje 1,5 godziny wolnego za 1 godzinę pracy nadliczbowej.

Jak wyliczyć dodatek za nadgodziny?

Kodeks Pracy określa, że podstawą obliczenia dodatku za nadgodziny jest wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Przykład:

Pracownik pracuje na najniższą krajową – obecnie jest to 3010,00 zł brutto. Dzielimy ją przez ilość godzin do przepracowania w danym miesiącu i otrzymujemy 100% dodatek za nadgodziny a 50% dodatek będzie połową tej kwoty.

W styczniu 2022 r.- jest do przepracowania 152 godzin; 3010,00 : 152 godz = 19,80 zł – jest to 100% dodatek za 1 nadgodzinę; połowa tej kwoty 9,90 zł – jest to dodatek 50% za 1 nadgodzinę. Teraz dodatek za jedną nadgodzinę musimy pomnożyć tylko przez ilość przepracowanych nadgodzin (np. mamy 6 nadgodzin płatnych 100% za pracę w nocy – czyli 19,80 zł * 6 nadgodzin = 118,80 zł).

Policzoną kwotę dodatku za nadgodziny wprowadzamy w serwisie podczas wystawiania rachunku dla pracownika za dany miesiąc w polu „Nadgodziny”.

Zakładka Pracownicy ➡ Umowy ➡ Wystaw nowy ➡ Nadgodziny.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły