Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy (od umowy-zlecenia)

w Pracownicy Tagi: fundusz pracykoszty prowadzenia działalnościskładki ZUSumowa-zlecenie

Z dniem 1 marca 2015 r. nastąpiła zmiana dotycząca obowiązku opłacania składki na FP od wszystkich umów zlecenia. Do tej pory, jeśli przedsiębiorca nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę, a miał zatrudnionych samych pracowników na podstawie umowy zlecenie, to składki na FP nie odprowadzał od takich umów.

Obecnie przy umowach zlecenie obowiązują takie same przepisy jak przy umowie o pracę. Oznacza to, że od wynagrodzeń od umów zleceń, które są ze składkami społecznymi i zostały postawione do dyspozycji pracownika, w marcu 2015 r. trzeba naliczyć i odprowadzić składki na FP. Te umowy zlecenie, które są na kwoty poniżej minimalnego ustawowego wynagrodzenia, nadal nie podlegają oskładkowaniu, a te, które mają zapewnione minimalne wynagrodzenie lub więcej, są oskładkowane.

Zasadniczo wykluczenie z opłacania składki na FP przy umowach zlecenia jest takie samo jak przy umowach o pracę. Składki tej nie odprowadzamy np. za kobietę, która ukończyła 55 lat, i za mężczyznę, który ukończył 60 lat.

W najbliższym czasie, a mianowicie w kwietniu, jest planowana zmiana, która będzie dotyczyć wysokości składki wypadkowej.
 
Sprostowanie do powyższego artykułu
W marcu 2015 r. na swojej stronie ZUS umieścił informację:

Cyt:

„ zgodnie z aktualnie uzyskanym stanowiskiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, płatnicy składek będący osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, zobowiązani są opłacać składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych. Składki za wskazane osoby powinny być opłacane począwszy od składek za marzec 2015 r. Trzeba pamiętać, że musi być spełniony warunek, aby zleceniobiorca podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, uzyskał przychody stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, nie ukończył wieku 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn.”

Po jakimś czasie ZUS wycofał się z tego stanowiska i powrócił do dotychczas obowiązujących przepisów, które są nadal aktualne.
Został też usunięty komunikat z tą informacją ze strony ZUS.

Czyli, informacje zawarte w tym artykule mówiące o tych zmianach są również nieaktualne.

A to, jakie przepisy obowiązywały i obowiązują nadal, zostało ujęte w naszym artykule Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ale najważniejsza informacja, to taka, że:

Nie podlegają obowiązkowi opłacania składek na FP firmy zatrudniające pracowników tylko na podstawie umowy zlecenie. Nie dotyczy zleceniodawców będących jednostkami organizacyjnymi (np. spółek cywilnych).

Czyli składki na ten Fundusz opłaca pracodawca, który zatrudnia chociaż jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Natomiast, jeśli zatrudnia tylko zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia, to wtedy nie ma obowiązku za nich opłacać tej składki niezależnie od wysokości wynagrodzenia.

Jeżeli za ten okres składki na FP zostały niesłusznie opłacone w wyniku tej całej sytuacji, to w tej kwestii najlepiej zwrócić się do swojego oddziału ZUS w celu wyjaśnienia.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły