Umowa zlecenie

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: pracownikrachunekUmowaumowa o pracę

Dane pracownika

Do serwisu należy najpierw dodać pracownika podając jego imię i nazwisko, pesel, datę urodzenia, adres, można także wpisać bank i numer konta na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ +Dodaj pracownika.

 

 

 
Polecamy pobranie naszego darmowego ebooka Pracownicy który kompleksowo odpowiada na pytania związane z kwestią wykazania pracowników w serwisie.
 

Informacje o wynagrodzeniu i składkach ZUS

Wprowadzenie pełnej informacji o dotychczasowych wynagrodzeniach, składkach ZUS oraz o bieżącym wynagrodzeniu wymaga wykonania kroków opisanych poniżej jako A,B i C.

A) Jeżeli pracownik otrzymał od nas wynagrodzenie w miesiącach poprzedzających pierwszy miesiąc księgowania w serwisie (dotyczy to tylko roku w którym nastąpiło przejście na ifirma.pl), to w celu stworzenia na koniec roku kompletnej deklaracji PIT 11, do serwisu należy także wpisać: sumę wynagrodzeń brutto, sumę kosztów uzyskania przychodu, sumę zaliczek odprowadzonych do US oraz sumę składek wpłaconych do ZUS.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Imię i nazwisko ➡ dane pracownika ➡ dane początkowe (do uzupełnienia danych potrzebne nam będą listy płac oraz raporty ZUS RCA).
 

 
Uwaga! Wpisanie danych jest możliwe tylko w pierwszym miesiącu pracy z serwisem ifirma.pl.

B) Gdy wynagrodzenie było wypłacone w miesiącu poprzedzającym przejście do serwisu, a z umowy dodatkowo opłacane są składki do ZUS, to termin ich płatności przypada właśnie na pierwszy miesiąc księgowania w serwisie. Aby kwoty składek zostały zaliczone do kosztów należy je wpisać do serwisu.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Zobowiązania ➡ Składki ZUS ➡ Dodaj składkę ZUS ➡ wybieramy odpowiedni typ składki: ubezpieczenie społeczne pracownika/ubezpieczenie zdrowotne pracownika/Fundusz Pracy pracownika/Fundusz Emerytur Pomostowych (do uzupełnienia potrzebne nam będą raporty ZUS RCA/ZUS RZA).


C)
Wynagrodzenia wypłacone w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie należy zaksięgować poprzez wygenerowanie rachunku dla pracownika.

Sposób wprowadzenia:

  • zakładka Pracownicy ➡ Dodaj pracownika ➡ klikamy na jego imię i nazwisko ➡ Dodaj umowę ➡ Umowa zlecenie ➡ po uzupełnieniu pól i zatwierdzeniu pojawi się opcja Wystaw rachunek do umowy,
  • po stworzeniu rachunku powstanie przelew dotyczący wynagrodzenia, będzie on widoczny w zakładce Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia, w miesiącu księgowym według terminu płatności który podaliśmy w rachunku ➡ wpisujemy datę jego opłacenia i zatwierdzamy (dopiero po dokonaniu tego wynagrodzenie zostanie zaksięgowane w koszty firmy),
  • po uzupełnieniu daty opłacenia wynagrodzenia powstaną przelewy dotyczące składek do ZUS, będą one widoczne w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS, w miesiącu księgowym według ich terminu płatności (15-ty następnego miesiąca po miesiącu wypłacenia wynagrodzenia) ➡ podajemy daty ich opłacenia i zatwierdzamy (dopiero po dokonaniu tego składki zostaną zaksięgowane w koszty firmy).
 
Więcej o dodawaniu umowy oraz o deklaracjach pracowniczych w naszej instrukcji Pracownicy.
 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły