Samochód osobowy – leasing operacyjny

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: leasing operacyjnypojazdsamochód w leasingu

Co to jest pojazd w leasingu operacyjnym?

Samochód nie stanowiący majątku firmy wykorzystywany przez nas w działalności na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o PIT umowa leasingu operacyjnego w odniesieniu do samochodu osobowego to umowa spełniająca następujące warunki:

  – została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji,
  – w której suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej pojazdu.

Do końca 2018 r. wydatki z tytułu eksploatacji i rat leasingowy stanowiły koszt w całości (bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu). Od początku 2019 r. wydatki związane z eksploatacją pojazdów są kosztem w 75%.

Od 2019 r. w przypadku umów leasingowych zawartych do końca 2018 r. poniesione wydatki z tytułu rat leasingowych są kosztem w całości. Jeśli umowa została zwarta od początku 2019 r. wydatki z tytułu opłat leasingowych (spłata wartości kapitału) są kosztem w całości o ile wartość początkowa pojazdu nie przekracza 150 tys. zł. Ograniczenie to nie ma zastosowania do części raty stanowiącej czynsz leasingowy.

Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

Sposób wprowadzenia pojazdu zależny jest od tego miesiąca księgowego jego wprowadzenia (miesiąca przejścia do serwisu)

  a) miesiące do końca 2018 r.

– pojazd w leasingu: Pojazdy → wszystkie operacje → Samochód osobowy → + dodaj pojazdczęść wprowadź samochód → w leasingu.

  b) miesiące od 2019 r.

– pojazd w leasingu: Pojazdy → wszystkie operacje → Samochód osobowy → + dodaj pojazd część wprowadź samochód → w leasingu.
Dodatkowo w formularzu należy uzupełnić wartość pojazdu, numer umowy oraz datę jej rozpoczęcia.

Uwaga!!!

Wydatki związane z powyższymi pojazdami wprowadzamy zawsze w powiązaniu z pojazdem czyli przez z jedną z opcji:

 • część Rozliczenie pojazdu w zakładce Pojazdy → wszystkie operacje lub

   

   
 • część wydatki związane z utrzymaniem pojazdu w zakładce Wydatki → dodaj wydatek.
   
   

W przypadku kiedy Użytkownik spełnia warunki uprawniające zaliczenia w koszty pełnej wartości wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu w leasingu przed księgowaniem wydatków z nim związanych powinien skontaktować się z BOK.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły