Samochód firmowy – osobowy

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: kśtpojazdpojazd osobowyŚT

Co to jest pojazd firmowy?

Pojazd zakupiony przez firmę lub przekazany z majątku prywatnego przez jej właściciela składnik majątku firmy.

Środki trwałe nie są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio, a dopiero poprzez comiesięczne odpisy amortyzacyjne.

Wydatki związane z pojazdem są ujmowane w koszty prowadzenia działalności.

Do kategorii pojazdów osobowych zaliczane są również motocykle.

Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl z dotychczasowej księgowości?

  • rodzaj i numer dokumentu zakupu,
  • datę nabycia,
  • cenę zakupu/koszt wytworzenia,
  • wskaźnik VAT w roku zakupu (jeżeli firma prowadziła w roku zakupu pojazdu tylko sprzedaż w stawkach 23%, 8%, 5%, 0% to wskaźnik wynosi 100%),
  • wartość początkowa + nierozliczony VAT (podstawę do naliczania amortyzacji wraz z ulepszeniami),
  • symbol KŚT,
  • metodę amortyzacji,
  • stawkę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty na koniec poprzedniego roku,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty od początku roku do miesiąca wprowadzenia.

 

 

Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

Zakładka Pojazdy → Wszystkie operacje → Dodaj pojazd → Samochód osobowy → wprowadź samochód firmowy .
W przypadku motocykla należy zwrócić uwagę na wybór właściwego symbolu KŚT. W formularzu domyślnie ustawione jest KŚT właściwe dla samochodu osobowego.

 


 

W przypadku samochodów otrzymanych w drodze darowizny lub sfinansowanych z dotacji należy zwrócić uwagę na część Finansowanie.

 

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły