Generowanie deklaracji PIT-5/5L po raz pierwszy

|
ID: 778305264
|
|

 

Deklaracja PIT-5 /5L dotyczy podatku dochodowego opłacanego przez przedsiębiorców, których działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-5) lub rozliczanej liniowo (PIT-5L). W tym dokumencie wykazywana jest wartość przychodów, poniesionych kosztów, dochodu bądź straty oraz zaliczki na podatek dochodowy.

1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

 1. sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając zobowiązanie – temat został omówiony tutaj)
 2. sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących zapłaconych w okresie od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie współpracy z serwisem,
 3. sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących, ujętych jako koszt do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie pracy z serwisem. Informację tę wpisują jedynie Użytkownicy rozliczający liniowo podatek dochodowy,
 4. sumę należnych zaliczek od początku roku
 5. suma zaliczek podatku dochodowego podlegających wpłacie w bieżącym roku (w przypadku przedsiębiorców, którzy wybrali opłacanie zaliczek po przekroczeniu progu 1000 zł),
 6. kwoty przychodów i kosztów uzyskanych w danym roku z innej działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych,
 7. ustawienia w zakresie trybu generowania deklaracji na zaliczkę oraz sposobu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dodatkowo Użytkownicy, którzy ponieśli w latach poprzednich stratę z działalności gospodarczej, w celu jej uwzględniania przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy wpisują ją w sposób opisany tutaj.

 

2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

 1. Ustawienia w zakresie trybu generowania deklaracji na zaliczkę oraz sposobu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (dane z punktu g.)
 2. W celu prawidłowego generowania deklaracji na zaliczkę w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT


   

  W części Podatek dochodowy należy przejść do edycji i wybrać właściwą formę opodatkowania obowiązującą w danym roku.


   

  Po jej wybraniu w części PIT-5L/PIT-5 należy przejść do edycji i wskazać właściwy tryb wyliczania zaliczki (miesięczny lub kwartalny) oraz oznaczyć sposób rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (w przypadku rozliczenia liniowego).

  Dodatkowo w tej części Użytkownik oznacza, że opłaca zaliczkę jeśli ta przekroczy próg 1000 zł.


   

  Oznaczenie tego pola spowoduje pojawienie się pola Suma zaliczek podatku dochodowego podlegających wpłacie w bieżącym roku. Wpisać w nim należy sumę zaliczek, które przedsiębiorca zobowiązany był wpłacić. W związku z opłacaniem zaliczek dopiero, jeśli przekroczą one prób 1000 zł kwota ta może być różna od sumy należnych zaliczek.

 3. Kwoty przychodów i kosztów uzyskanych w danym roku z innej działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych (dane z punktu 1 lit. f)
 4. Kwoty przychodów i kosztów z najmu oraz z innej działalności prowadzonej w danym roku należy wprowadzić w zakładce Login ➡ Knfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT w tabelach Przychody i koszty uzyskane z innej działalności gospodarczej w bieżącym roku oraz Przychody i koszty uzyskane z najmu w bieżącym roku.


   

  Wartości te należy uzupełnić w odniesieniu do okresów danego roku poprzedzających korzystanie z serwisu a także kolejnych.

  W przypadku gdy Użytkownik rozpoczyna pracę w serwisie od miesiąca rozpoczęcia działalności i jednocześnie w danym roku prowadził inną działalność lub uzyskiwał dochody z najmu rozliczanego wg zasad ogólnych, dodatkowo zaznacza pole W bieżącym roku podatkowym była prowadzona inna działalność gospodarcza lub podatnik osiągał dochody z najmu rozliczanego wg zasad ogólnych. Pozwoli to na wprowadzenie podczas generowania PIT-5/PIT-5L za pierwszy okres korzystania z konta, takich danych jak: suma należnych zaliczek za poprzednie okresy czy suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Rok 2022 r. jest ostatnim rokiem, w którym podatnicy mogę rozliczać najem prywatny na zasadach ogólnych.
  W roku 2022 nie ma obowiązku opłacania zaliczek z tego źródła przychód. W związku z tym Użytkownicy nie wpisują kwot przychodów i kosztów uzyskanych z najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych w 2022 r.

 5. Sumy zapłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz należnych zaliczek (dane z punktu 1 lit. a-e)

Powyższe dane należy uzupełnić w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Przeniesienie danych.

W części ZUS Użytkownik wpisuje:

 • sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając przelew – temat został omówiony niżej),
 • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących zapłaconych w okresie od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie współpracy z serwisem.
 • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku przedsiębiorców rozliczających się liniowo).


 

W części PIT należy wpisać sumę należnych zaliczek od początku roku.

Powyższe dane można również uzupełnić podczas generowania pierwszej deklaracji na zaliczkę.

Deklaracje generujemy poprzez zakładkę Deklaracje ➡ Deklaracje ➡ Wygeneruj ➡ PIT-5/PIT-5L w miesiącu księgowym odpowiadającym okresowi za jaki ma być wygenerowana deklaracja:


 

Następnie uzupełniamy potrzebne informacje a następnie klikamy Zatwierdź:


 

W przypadku generowania deklaracji PIT-5 nie pojawi się pole W tym składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Dane o sumie należnych zaliczek od początku roku i sumie wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy zdrowotne – jeśli zostaną wpisane podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L będą widoczne w zakładce Login➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Przeniesienie danych. Analogicznie – jeśli dane te wpiszemy w zakładce w zakładce Login ➡Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Przeniesienie danych będą widoczne podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L.

Po wygenerowaniu deklaracji, pojawi się ona w kolumnie PIT-5/5L, klikając na jej numer zostanie otwarty Raport z podatku dochodowego za…

Uwaga!

W przypadku Użytkowników księgujących w serwisie od stycznia lub pierwszego kwartału serwis nie zapyta o dane z poprzedniej deklaracji PIT-5/PIT-5L.
Generowana na koncie deklaracja PIT-5/PIT-5L jest bowiem pierwszą deklaracją w danym roku.
W takim wypadku składki ZUS zapłacone począwszy od pierwszego miesiąca księgowego w serwisie – za okresy wcześniejsze należy wprowadzić ręcznie w sposób wskazany tutaj.

 


 

Uwaga!

Użytkownicy, którzy:

 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada na okres księgowania w serwisie,
 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada w okresach poprzedzających księgowanie w serwisie,
 • dokonali zapłaty za wydatek, który uległ przeterminowaniu a następnie został opłacony w okresie księgowania w serwisie, przed generowaniem deklaracji PIT-5/PIT-5L powinni zapoznać się z instrukcją Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – zatory płatnicze.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce