Generowanie deklaracji PIT-5/5L po raz pierwszy

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: Deklaracja PIT-5/5LgenerowaniePIT

 

Deklaracja PIT-5 /5L dotyczy podatku dochodowego opłacanego przez przedsiębiorców, których działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-5) lub rozliczanej liniowo (PIT-5L). W tym dokumencie wykazywana jest wartość przychodów, poniesionych kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy.

1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

 • sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając przelew – temat został omówiony wyżej)
 • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących zapłaconych w okresie od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie współpracy z serwisem,
 • należne zaliczki od początku roku
 • kwoty przychodów i kosztów uzyskanych w danym roku z innej działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych.

 

2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

 • kwoty przychodów i kosztów uzyskanych w danym roku z innej działalności gospodarczej lub najmu opodatkowanego na zasadach ogólnych

Kwoty przychodów i kosztów z najmu oraz z innej działalności prowadzonej w danym roku należy wprowadzić w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → PIT w tabelach Przychody i koszty uzyskane z innej działalności gospodarczej w bieżącym roku oraz Przychody i koszty uzyskane z najmu w bieżącym roku.


 

Wartości te należy uzupełnić w odniesieniu do okresów danego roku poprzedzających korzystanie z serwisu a także kolejnych.

 • sumy zapłaconych składek społecznych, zdrowotnych oraz należnych zaliczek

Powyższe dane należy uzupełnić w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych.

W części ZUS Użytkownik wpisuje:

 • sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając przelew – temat został omówiony niżej),
 • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osób współpracujących zapłaconych w okresie od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie współpracy z serwisem.


 

W części PIT należy wpisać sumę należnych zaliczek od początku roku.

Powyższe dane można również uzupełnić podczas generowania pierwszej deklaracji na zaliczkę.

Deklaracje generujemy poprzez zakładkę Deklaracje → Deklaracje → PIT-5/PIT-5L w miesiącu księgowym odpowiadającym okresowi za jaki ma być wygenerowana deklaracja:


 

Następnie uzupełniamy potrzebne informacje a następnie klikamy Zatwierdź:


 

Dane o sumie należnych zaliczek od początku roku i sumie wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne czy zdrowotne – jeśli zostaną wpisane podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L będą widoczne w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych. Analogicznie – jeśli dane te wpiszemy w zakładce w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych będą widoczne podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L.

Po wygenerowaniu deklaracji, pojawi się ona w kolumnie PIT-5/5L, klikając na jej numer zostanie otwarty Raport z podatku dochodowego za…

Uwaga!

W przypadku Użytkowników księgujących w serwisie od stycznia lub pierwszego kwartału serwis nie zapyta o dane z poprzedniej deklaracji PIT-5/PIT-5L.
Generowana na koncie deklaracja PIT-5/PIT-5L jest bowiem pierwszą deklaracją w danym roku.
W takim wypadku składki ZUS zapłacone począwszy od pierwszego miesiąca księgowego w serwisie – za okresy wcześniejsze należy wprowadzić ręcznie w sposób wskazany tutaj.

 


 

Uwaga!

Użytkownicy, którzy:

 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada na okres księgowania w serwisie,
 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada w okresach poprzedzających księgowanie w serwisie,
 • dokonali zapłaty za wydatek, który uległ przeterminowaniu a następnie został opłacony w okresie księgowania w serwisie, przed generowaniem deklaracji PIT-5/PIT-5L powinni zapoznać się z instrukcją Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – zatory płatnicze.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły