Generowanie deklaracji PIT-5/5L po raz pierwszy

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: Deklaracja PIT-5/5LgenerowaniePIT

Deklaracja PIT-5 /5L dotyczy podatku dochodowego opłacanego przez przedsiębiorców, których działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych według skali podatkowej (PIT-5) lub rozliczanej liniowo (PIT-5L). W tym dokumencie wykazywana jest wartość przychodów, poniesionych kosztów, dochodu oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

  • sumę składek społecznych opłaconych przez podatnika od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu (składki opłacone w miesiącu przejścia wprowadzamy dodając przelew – temat został omówiony wyżej)
  • należne zaliczki od początku roku

Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

Deklaracje generujemy poprzez zakładkę Deklaracje → Deklaracje → PIT-5/PIT-5L w miesiącu księgowym odpowiadającym okresowi za jaki ma być wygenerowana deklaracja:


 

Następnie uzupełniamy potrzebne informacje a następnie klikamy Zatwierdź:


 

Po wygenerowaniu deklaracji, pojawi się ona w kolumnie PIT-5/5L, klikając na jej numer zostanie otwarty Raport z podatku dochodowego za…

Uwaga!

W przypadku Użytkowników księgujących w serwisie od stycznia lub pierwszego kwartału serwis nie zapyta o dane z poprzedniej deklaracji PIT-5/PIT-5L.
Generowana na koncie deklaracja PIT-5/PIT-5L jest bowiem pierwszą deklaracją w danym roku.
W takim wypadku składki ZUS zapłacone począwszy od pierwszego miesiąca księgowego w serwisie – za okresy wcześniejsze należy wprowadzić ręcznie w sposób wskazany tutaj.


 

Powyższe dane można także uzupełnić w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych.

W części ZUS Użytkownik wpisuje sumę składek zapłaconych od stycznia do miesiąca poprzedzającego przejście do serwisu.
W części PIT możliwe jest wpisanie sumy należnych zaliczek od początku roku.


 

Dane o sumie należnych zaliczek od początku roku i sumie wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – jeśli zostaną wpisane podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L będą widoczne w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych. Analogicznie – jeśli dane te wpiszemy w zakładce w zakładce Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → Przeniesienie danych będą widoczne podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-5/PIT-5L.

Uwaga!

Użytkownicy, którzy:

  • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada na okres księgowania w serwisie,
  • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada w okresach poprzedzających księgowanie w serwisie,
  • dokonali zapłaty za wydatek, który uległ przeterminowaniu a następnie został opłacony w okresie księgowania w serwisie, przed generowaniem deklaracji PIT-5/PIT-5L powinni zapoznać się z instrukcją Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – zatory płatnicze.
  •  

    Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły