Samochód firmowy – ciężarowy

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: ciężarowyfirmowypojazdśrodek trwały

Co to jest pojazd firmowy?

Zakupiony przez firmę lub przekazany z majątku prywatnego właściciela składnik majątku firmy.

Środki trwałe nie zaliczane są do kosztów bezpośrednio, a dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

Wydatki związane z pojazdem są ujmowane w całości w koszty prowadzenia działalności.

Samochód ciężarowy to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub o mniejszej ładowności posiadający zaświadczenie wydane przez stację kontroli pojazdów o spełnianiu przez samochód warunków konstrukcyjnych pozwalających na uznanie go za samochód ciężarowy.

Do kategorii pojazdów ciężarowych zaliczany jest również skuter o ile pojazd taki nie pozwala na jazdę z prędkością większą niż 25 km/h.

Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl z dotychczasowej księgowości?

  • rodzaj i numer dokumentu zakupu,
  • datę nabycia,
  • cenę zakupu/koszt wytworzenia,
  • wskaźnik VAT w roku zakupu (jeżeli firma prowadziła w roku zakupu pojazdu tylko sprzedaż w stawkach 23%,8%, 5%, 0%, to wskaźnik wynosi 100%),
  • wartość początkowa + nierozliczony VAT (podstawę do naliczania amortyzacji wraz z ulepszeniami),
  • symbol KŚT,
  • metodę amortyzacji,
  • stawkę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty na koniec poprzedniego roku,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych w koszty od początku roku do miesiąca wprowadzenia.

  

Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

Zakładka Pojazdy → Wszystkie operacje → Dodaj pojazd → Samochód ciężarowy → wprowadź samochód → firmowy .

 


 

W przypadku samochodów otrzymanych w drodze darowizny lub sfinansowanych z dotacji należy zwrócić uwagę na część Finansowanie.

 

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły