Składki ZUS

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: dodanie składki ZUSskładki ZUSZUS DRA

 

1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

Do serwisu należy wprowadzić:

  1. Dane niezbędne do prawidłowego wygenerowania deklaracji ZUS w serwisie obejmujące:

   a) informację o tym jakie składki społeczne są opłacane z działalności,
   b) informacje niezbędne do ustalenia podstawy składki zdrowotnej. Te są zależne od formy opodatkowania w podatku dochodowym,
   c) okresy zawieszenia działalności gospodarczej.

   

  W przypadku Użytkowników rozliczających się w oparciu o KPIR należy wprowadzić:

  • kwoty dochodu wykazanego na deklaracjach ZUS za miesiące od stycznia do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu,
  • sumę składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych od stycznia do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu.
  • sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy oraz osób współpracujących zapłaconych od stycznia do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu.
  • w przypadku podatników rozliczających się z podatku dochodowego liniowo – sumę składek na ubezpieczenie zdrowotne zaliczonych do kosztów od początku roku do miesiąca poprzedzającego korzystanie z serwisu.

   

  W przypadku Użytkowników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy wprowadzić:

  • kwotę przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej w danym roku w miesiącach poprzedzających przejście do serwisu pomniejszonego o zapłacone składki społeczne,
  • kwotę przychodów osiągniętego w danym roku z innej działalności (np. w formie spółki) uzyskane w bieżącym roku,

 

2. Składki zapłacone w pierwszym miesiącu korzystania z serwisu.

 

2. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

2.1. Dane niezbędne do prawidłowego wygenerowania deklaracji ZUS

2.1.1. informacje o rodzaju opłacanych składek

Wybierając w prawym górnym rogu Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS oraz przejściu do edycji Użytkownik wprowadza informację o planie opłacania składek ZUS (Duży ZUS, mały ZUS, ulga na start, składki preferencyjne) uzupełnia dodatkowe informacje oraz dokonuje wyboru w zakresie rodzaju podstawy wymiaru dla składek zdrowotnych.
 

 
 
 

2.1.2. informacje niezbędne do ustalenia podstawy składki zdrowotnej

a) Użytkownicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów

Użytkownicy prowadzący KPIR w prawym górnym roguLogin ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Przeniesienie danych wprowadzają kwoty dochodu za miesiące od stycznia do miesiąca poprzedzającego przejście do serwisu oraz sumę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłaconych w tym okresie, a w przypadku składek zdrowotnych także kwotę zaliczoną do kosztów (jeśli przedsiębiorca rozliczający podatek dochodowy liniowo zdecydował na zaliczanie składek zdrowotnych do kosztów).


 

Informacja o kwocie opłaconych składek społecznych i zdrowotnych zostanie uwzględniona również przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.
Z kolei w części Podstawa składki zdrowotnej Użytkownicy wprowadzają kwoty dochodu wykazanego na deklaracjach ZUS DRA za miesiące poprzedzające rozpoczęcie pracy z serwisem.

Z kolei kwoty przychodów i kosztów z innej działalności uzyskane w bieżącym roku, które mają zostać uwzględnione przy wyliczeniu składki zdrowotnej należy wprowadzić w zakładce Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT w tabeli Przychody i koszty uzyskane z innej działalności gospodarczej w bieżącym roku.


 

Kwoty powinny być wprowadzane na bieżąco przed wygenerowaniem deklaracji PIT za okres, którego dotyczą.

b) Użytkownicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Użytkownicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w prawym górnym rogu Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ Przeniesienie danych wprowadzają kwotę przychodu z działalności osiągniętego w danym roku w miesiącach poprzedzającym przejście do serwisu pomniejszonego o zapłacone składki społeczne oraz sumę składek zdrowotnych zapłaconych za miesiące od stycznia do miesiąca poprzedzającego przejście do serwisu.


 

Dodatkowo jeśli Użytkownik uzyskuje przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, których wartość ma zostać uwzględniona przy podstawie wyliczenia składki zdrowotnej kwoty należy wprowadzić w zakładce Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ PIT w części PIT-28 w tabeli przychodów w formie spółek i najmu prywatnego.


 

Kwoty powinny być wprowadzane na bieżąco przed wygenerowaniem deklaracji PIT za okres, którego dotyczą.

2.2. Składki zapłacone w pierwszym miesiącu korzystania z serwisu.

Zakładka Zobowiązania ➡ Składki ZUS ➡ Dodaj składkę do ZUS.

 

 

Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością mamy obowiązek opłacać zarówno składki społeczne, zdrowotną, jak i fundusz pracy, to każdą z kwot dodajemy oddzielnie wybierając odpowiedni Typ składki.

 

 

Wprowadzamy składki opłacone w miesiącu rozpoczęcia pracy z serwisem (np. składki za sierpień opłacone we wrześniu, jeśli wrzesień jest pierwszym miesiącem księgowania w ifirma.pl)

W następnych miesiącach nie należy korzystać z funkcji Dodaj składkę do ZUS, serwis na podstawie wygenerowanych DRA sam będzie tworzył przelewy, widoczne w zakładce Zobowiązania ➡ składki ZUS.

 

 

Składki opłacone w poprzednich miesiącach wprowadzamy do serwisu już bezpośrednio przy tworzeniu pierwszej deklaracji PIT-5/5L (temat omówiony jest części Generowanie deklaracji PIT-5/5L po raz pierwszy) a w przypadku Użytkowników rozliczających się ryczałtem podczas generowania pierwszej deklaracji PIT-28. Więcej na ten temat tutaj.

3. Dane o zawieszeniu firmy

Okresy zawieszenia działalności przez Użytkownika należy wprowadzić w zakładce Login ➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje ➡ ZUS.
 

 
Dodajemy okresy zawieszenia przypadające na rok 2023 r. i lata kolejne.
 
 
Jeśli działalność była zawieszana także wcześniej – dodanie tych informacji jest możliwe. Nie jest jednak wymagane.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły